• Ce Belgesi Hizmetleri

  Ce Belgesi Hizmetleri

  Ce Belgesi, Test, Belgelendirme Ve Danışmanlık Hzimetleri

Ce Belgelendirme

ce-belgelendirme

Eurocert – CE Belgesi

Eurocert,  CE Belgelendirme kapsamında Türkiye’ nin en kapsamlı firmalarından biridir.
CE Belgesi sürecinde danışmanlıktan başlayarak ürünün test süreci ve belgelendirmeye hak kazanıncaya kadarki tüm süreçlerde Eurocert  profesyonel ekibi ile sizlere hizmet vermektedir.

Ce Belgesi Danışmanlık

ce-belgesi-danismanlik

Ce Belgesi Danışmanlık


Danışmanlık  Süreci;
Ürünün hangi direktifleri kapsadığının tespiti, Ürünle ilgili normların tespiti, Ürüne ait varsa testlerin tespiti ve teste hazırlık; Teknik Dosya hazırlanması, CE Denetimi Planlanması, CE Logosunun ürüne iliştirilmesi gibi süreçleri kapsar.

Elektronik Ürünler

Elektronik Ürünler
 • Alçak Gerilim Direktifi-2006/95/EC
 • EMC Yönergesi 2004/108 / EC
 • Oyuncaklar Direktifi 2009/48 / EC
 • RoHS Belgesi 2011/65 / EC
 • R & TTE Yönergesi 1999/5 / EC
 • ErP Direktifi 2009/125 / AT

Medikal Cihazlar

Medikal Cihazlar
 • Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar 90/385 / EEC
 • In-Vitro Diagnostik Tanı Cihazları 98/79 / EC
 • Tıbbi Cihazlar 93/42 / EEC

Makina Ve Ekipman

Makina Ve Ekipman
 • Makine Direktifi 2006/42 / EC
 • ATEX 94/9 / AT

CE İle İlgili Sık Sorulan Sorular

 1. CE Nedir?
  Ce Belgesi bir ürünün Avrupa Birliği normalarının asgari koşullarını taşıdğını gösteren belgeye denir.Ce Kelime anlamı olarak “Avrupa Uygunluk” anlamına gelir. 

 2. CE İşareti Bulunan Bir Ürün Kaliteli midir?
  Hayır.Yani CE Belgesi – CE İşareti  olan bir ürün kaliteli olduğu anlamına gelmez dolaylı olarak bu ürün insana,çevreye ve bu ürünü kullanan nihai tüketiciye belirli koşullarda kullanım dahilinde zarar vermeyeceğinin beyan ve taahhüdüdür. 

 3. CE Belgesi Faydaları Neler

  • Ce Belgesi ile Avrupa Birliği mevzuatına uyulduğunu gösterir,Ce Belgesi Avrupa Birliği pazarını ilgili ürüne açar,
  • Ce Belgesi ile Avrupa Birliği normlarına uygunluğu gösterir,
  • Ce Belgesi ürünün kalitesini gösteren bir belge değildir ürünün temel güvenlik kriterlerine uyduğunu gösterir.
  • Ce Belgesi Türkiye ‘de uyum yasaları ile zorunlu hale gelmiştir.Türkiye piyasası içerisinde de Ce işareti taşıması gereken ürünlere Ce Belgesi alarak,
  • Yasal yaptırımlar ve ürünün piyasaya arzının engellenmesinin önünen geçilir.


 4. CE Belgesi Nasıl Alınır?

  Ce Belgesi alınması esnasında öncelikli olarak ürünün temel gereklere uygun olup olmadığı incelenir.Ürünün hangi risk kapsamına girdiğinin belirlenmesinin ardından ürünle ilgili harmonize standartlar ve üretim koşulları belirlenir.

  Ürünle ilgili standart ve Fabrika Üretim Kontrol sitemiyle beraber ürünün bir teknik dosyası hazırlanır.Ürünle ilgili ce işaretlemeside yapıldıktan sonra Avrupa Birliği tarafından onaylanmış bir kuruluş tarafından test ve ürün doğrulaması gerçekleştirilir.


 5. CE İşareti Kullanımı
  Yönetmeliklere uygun olmayan durumun tespit edilmesi halinde, ürünün imalatçısı veya Türkiye’deyetkili temsilcisi, ürünün CE uygunluk işaretiyle ilgili hükümlere uygun olmasını sağlamakla ve yapılan bu ihlali sona erdirmekle yükümlüdür. Uygunsuzluğun devam etmesi halinde, Bakanlık kanunlarla kendisine verilen yetkiler çerçevesinde, söz konusu ürünün piyasaya arzının kısıtlanmasına veya yasaklanmasına veya piyasadan çekilmesine ve ürünün kullanımının yasaklanmasına ilişkin tüm önlemleri alır. 

 6. CE Logosu
  Yönetmeliklerde tanımlanan ürünlerin yine yönetmeliklerde geçen asgari güvenlik koşullarını sağlayan ürünlere ce logosu iliştirilebilir.

 7. CE Gerektiren Ürünler

  1. Oyuncaklar
  2. Asansörler
  3. Yapı İnşaat Malzemeleri
  4. Makinalar
  5. Kişisel Koruyucu Ekipmanlar
  6. Otomatik olamayan tartı aletleri
  7. Tıbbi Cihazlar (medikal aletler)
  8. Vücuda içerisine giren aktif tıbbi cihazlar
  9. Basit Basınçlı Kaplar
  10. Gaz Yakan Cihaz ve Aletler
  11. Sıcak Su Kazanları
  12. Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Cihazlar
  13. Gezi Tekneleri
  14. Radyo Telokominikasyon Ekipmanları
  15. Sivil Amaçlı Patlayıcılar
  16. Radyo Telekominikasyon Ekipmanları


 8. CE Belgesi Sorgulama
  CE Belgesi almaya hak kazanan ürünleri takip edilebilecek bir sorgulama ekranı henüz mevcut değildir.Ancak ürünle ilgili alınan belgenin ce belgesi veren firma ile temasa geçilerek sorgulanması mümkündür.
 9. CE Logosu Bulunduran bir Ürün Neleri Öngörür
   İnsan emniyeti, Can ve mal emniyeti,İnsan sağlığı, Çevre koruması, Enerji tasarrufunu .
 10.  

Sektörlere Göre Ce Belgesi

Yapı Malzemeleri CE Sertifikası
Asansör CE Sertifikası
Gaz Yakan Cihazlar Ce Sertifikası
Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanları Ce Sertifikası
Basınçlı Ekipmanlar Ce Sertifikası
Oyuncaklar Ce Sertifikası
Kişisel Koruyucu Donanımlar Ce Sertifikası
Makina Güvenliği CE Sertifikası
Tıbbi Cihazlar Ce Sertifikası
Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazlar Ce Sertifikası
Ölçü ve Ölçü Aletleri Ce Sertifikası
Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Ce Sertifikası
Elektrikli Teçhizat – Alçak Gerilim Cihazlar Ce Sertifikası
Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Ce Sertifikası
Basit Basınçlı Kaplar Ce Sertifikası
Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Ce Sertifikası
Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizatlar Ce Sertifikası
Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Ce Sertifikası
İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Ce Sertifikası
Gezi Tekneleri Ce Sertifikası
Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Ce Sertifikası

İlatişim

İzmir Ofis

İletişim

İstanbul Ofis

CE İşareti Teknik Dosya

Ce Teknik Dosya

CE Belgesi Teknik Dosya İçeriği

CE Teknik Dosya : Üretici ürünle  ilgili kurallara uygunluğunun değerlendirilmesine imkân sağlayacak nitelikte ve risklerin yeterli derecede analizini ve değerlendirmesini içerecek şekilde teknik dosyayı hazırlar.
CE İşareti Teknik Dosya İçeriği
Teknik dosyada bulunması gereken hususlar aşağıda verilmiştir;

 • Ürüne ait genel tanımlama , 
 • Tasarımına ait çizimler , üretim prosedürlerine ilişkin bilgiler ,
 • Ürüne ait teknik gerekliliklerin listesi ve yönetmelikler listesi ,
 • Ürüne ait test , rapor ve muayeneler
 • Kalite güvence istemi (varsa),
 • AT Uygunluk Belgesi
 • AT Uygunluk Beyanı