• Ce Belgesi Hizmetleri

  Ce Belgesi Hizmetleri

  Ce Belgesi, Test, Belgelendirme Ve Danışmanlık Hzimetleri

Ce İle İlgili Sık Sorulanlar

 1. Ce Nedir?
  Ce Belgesi bir ürünün Avrupa Birliği normalarının asgari koşullarını taşıdğını gösteren belgeye denir.Ce Kelime anlamı olarak “Avrupa Uygunluk” anlamına gelir. 
 2. Ce Belgesi Olan bir Ürün Kalitelimidir?
  hayır.Yani Ce belgesi olan bir ürün kaliteli olduğu anlamına gelmez dolaylı olarak bu ürün insana,çevreye ve bu ürünü kullanan nihai tüketiciye belirli koşullarda kullanım dahilinde zarar vermeyeceğinin beyan ve taahhüdüdür. 
 3. Ce Belgesi Faydaları
  • Ce Belgesi ile Avrupa Birliği mevzuatına uyulduğunu gösterir,Ce Belgesi Avrupa Birliği pazarını ilgili ürüne açar,
  • Ce Belgesi ile Avrupa Birliği normlarına uygunluğu gösterir,
  • Ce Belgesi ürünün kalitesini gösteren bir belge değildir ürünün temel güvenlik kriterlerine uyduğunu gösterir.
  • Ce Belgesi Türkiye ‘de uyum yasaları ile zorunlu hale gelmiştir.Türkiye piyasası içerisinde de Ce işareti taşıması gereken ürünlere Ce Belgesi alarak,
  • Yasal yaptırımlar ve ürünün piyasaya arzının engellenmesinin önünen geçilir.
 4. Ce Belgesi Nasıl Alınır?

  Ce Belgesi alınması esnasında öncelikli olarak ürünün temel gereklere uygun olup olmadığı incelenir.Ürünün hangi risk kapsamına girdiğinin belirlenmesinin ardından ürünle ilgili harmonize standartlar ve üretim koşulları belirlenir.

  Ürünle ilgili standart ve Fabrika Üretim Kontrol sitemiyle beraber ürünün bir teknik dosyası hazırlanır.Ürünle ilgili ce işaretlemeside yapıldıktan sonra Avrupa Birliği tarafından onaylanmış bir kuruluş tarafından test ve ürün doğrulaması gerçekleştirilir.

 5. Ce İşareti Kullanımı
  Yönetmeliklere uygun olmayan durumun tespit edilmesi halinde, ürünün imalatçısı veya Türkiye’deyetkili temsilcisi, ürünün CE uygunluk işaretiyle ilgili hükümlere uygun olmasını sağlamakla ve yapılan bu ihlali sona erdirmekle yükümlüdür. Uygunsuzluğun devam etmesi halinde, Bakanlık kanunlarla kendisine verilen yetkiler çerçevesinde, söz konusu ürünün piyasaya arzının kısıtlanmasına veya yasaklanmasına veya piyasadan
  çekilmesine ve ürünün kullanımının yasaklanmasına ilişkin tüm önlemleri alır. 
 6. Ce Logosu
  Yönetmeliklerde tanımlanan ürünlerin yine yönetmeliklerde geçen asgari güvenlik koşullarını sağlayan ürünlere ce logosu iliştirilebilir.
 7. Ce Gerektiren Ürünler

  Ce Belgesi kapsamındaki ürünler;
  -Oyuncaklar
  -Asansörler
  -Yapı İnşaat Malzemeleri
  -Makinalar
  -Kişisel Koruyucu Ekipmanlar
  -Otomatik olamayan tartı aletleri
  -Tıbbi Cihazlar (medikal aletler)
  -Vücuda içerisine giren aktif tıbbi cihazlar
  -Basit Basınçlı Kaplar
  -Gaz Yakan Cihaz ve Aletler
  -Sıcak Su Kazanları
  -Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Cihazlar
  -Gezi Tekneleri
  -Radyo Telokominikasyon Ekipmanları
  -Sivil Amaçlı Patlayıcılar
  -Radyo Telekominikasyon Ekipmanları

 8. Ce Belgesi Sorgulama
  Ce Belgesi almaya hak kazanan ürünleri takip edilebilecek bir sorgulama ekranı henüz mevcut değildir.Ancak ürünle ilgili alınan belgenin ce belgesi veren firma ile temasa geçilerek sorgulanması mğmkündür.

Ce Belgesi Danışmanlık

Ce Belgesi Danışmanlık

Danışmanlık  Süreci;
Ürünün hangi direktifleri kapsadığının tespiti
Ürünle ilgili normların tespiti
Ürüne ait varsa testlerin tespiti ve teste hazırlık
Teknik dosya hazırlanması
Ce Denetimi Planlanması
Ce Logosunun ürüne iliştirilmesi

Ce Belgelendirme

Ce BelgelendirmeEurocert Ce Belgelendirme kapsamında Türkiye’ nin en kapsamlı firmalarından biridir. Ce belgesi sürecinde danışmanlıktan başlayarak ürünün test süreci ve belgeledirmeye hak kazanıncaya kadarki tüm süreçlerde Eurocert profesyonel ekibi ile sizlere hizmet vermektedir.

Ce Testleri

Ce Testleri
Elektriksel Testler
LVD Testleri
EMC Testleri
Makine Ce Testleri
Topraklama Testleri
Yapı Malzemeleri Testleri
Agrega Testleri
Mermer Testleri
Cam Testleri
Kapı Pencere Testleri
Genel Ce Testleri
Gaz Yakan Cihaz Testleri
Oyuncak Testleri
Kişisel Koruyucu Ekipmanlar

Eurocert İstanbul Merkez Ofis

İzmir Ofis