• Ce Belgesi Hizmetleri

  Ce Belgesi Hizmetleri

  Ce Belgesi, Test, Belgelendirme Ve Danışmanlık Hzimetleri

Elektronik Ürünler

Elektronik Ürünler
 • Alçak Gerilim Direktifi-2006/95/EC
 • EMC Yönergesi 2004/108 / EC
 • Oyuncaklar Direktifi 2009/48 / EC
 • RoHS Belgesi 2011/65 / EC
 • R & TTE Yönergesi 1999/5 / EC
 • ErP Direktifi 2009/125 / AT

Medikal Cihazlar

Medikal Cihazlar
 • Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar 90/385 / EEC
 • In-Vitro Diagnostik Tanı Cihazları 98/79 / EC
 • Tıbbi Cihazlar 93/42 / EEC

Makina Ve Ekipman

Makina Ve Ekipman
 • Makine Direktifi 2006/42 / EC
 • ATEX 94/9 / AT

Ce İle İlgili Sık Sorulanlar

 1. Ce Nedir?
  Ce Belgesi bir ürünün Avrupa Birliği normalarının asgari koşullarını taşıdğını gösteren belgeye denir.Ce Kelime anlamı olarak “Avrupa Uygunluk” anlamına gelir. 
 2. Ce Belgesi Olan bir Ürün Kalitelimidir?
  hayır.Yani Ce belgesi olan bir ürün kaliteli olduğu anlamına gelmez dolaylı olarak bu ürün insana,çevreye ve bu ürünü kullanan nihai tüketiciye belirli koşullarda kullanım dahilinde zarar vermeyeceğinin beyan ve taahhüdüdür. 
 3. Ce Belgesi Faydaları
  • Ce Belgesi ile Avrupa Birliği mevzuatına uyulduğunu gösterir,Ce Belgesi Avrupa Birliği pazarını ilgili ürüne açar,
  • Ce Belgesi ile Avrupa Birliği normlarına uygunluğu gösterir,
  • Ce Belgesi ürünün kalitesini gösteren bir belge değildir ürünün temel güvenlik kriterlerine uyduğunu gösterir.
  • Ce Belgesi Türkiye ‘de uyum yasaları ile zorunlu hale gelmiştir.Türkiye piyasası içerisinde de Ce işareti taşıması gereken ürünlere Ce Belgesi alarak,
  • Yasal yaptırımlar ve ürünün piyasaya arzının engellenmesinin önünen geçilir.
 4. Ce Belgesi Nasıl Alınır?

  Ce Belgesi alınması esnasında öncelikli olarak ürünün temel gereklere uygun olup olmadığı incelenir.Ürünün hangi risk kapsamına girdiğinin belirlenmesinin ardından ürünle ilgili harmonize standartlar ve üretim koşulları belirlenir.

  Ürünle ilgili standart ve Fabrika Üretim Kontrol sitemiyle beraber ürünün bir teknik dosyası hazırlanır.Ürünle ilgili ce işaretlemeside yapıldıktan sonra Avrupa Birliği tarafından onaylanmış bir kuruluş tarafından test ve ürün doğrulaması gerçekleştirilir.

 5. Ce İşareti Kullanımı
  Yönetmeliklere uygun olmayan durumun tespit edilmesi halinde, ürünün imalatçısı veya Türkiye’deyetkili temsilcisi, ürünün CE uygunluk işaretiyle ilgili hükümlere uygun olmasını sağlamakla ve yapılan bu ihlali sona erdirmekle yükümlüdür. Uygunsuzluğun devam etmesi halinde, Bakanlık kanunlarla kendisine verilen yetkiler çerçevesinde, söz konusu ürünün piyasaya arzının kısıtlanmasına veya yasaklanmasına veya piyasadan
  çekilmesine ve ürünün kullanımının yasaklanmasına ilişkin tüm önlemleri alır. 
 6. Ce Logosu
  Yönetmeliklerde tanımlanan ürünlerin yine yönetmeliklerde geçen asgari güvenlik koşullarını sağlayan ürünlere ce logosu iliştirilebilir.
 7. Ce Gerektiren Ürünler

  Ce Belgesi kapsamındaki ürünler;
  -Oyuncaklar
  -Asansörler
  -Yapı İnşaat Malzemeleri
  -Makinalar
  -Kişisel Koruyucu Ekipmanlar
  -Otomatik olamayan tartı aletleri
  -Tıbbi Cihazlar (medikal aletler)
  -Vücuda içerisine giren aktif tıbbi cihazlar
  -Basit Basınçlı Kaplar
  -Gaz Yakan Cihaz ve Aletler
  -Sıcak Su Kazanları
  -Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Cihazlar
  -Gezi Tekneleri
  -Radyo Telokominikasyon Ekipmanları
  -Sivil Amaçlı Patlayıcılar
  -Radyo Telekominikasyon Ekipmanları

 8. Ce Belgesi Sorgulama
  Ce Belgesi almaya hak kazanan ürünleri takip edilebilecek bir sorgulama ekranı henüz mevcut değildir.Ancak ürünle ilgili alınan belgenin ce belgesi veren firma ile temasa geçilerek sorgulanması mğmkündür.

Eurocert İstanbul Merkez Ofis

İzmir Ofis

Ce Teknik Dosya

Ce Teknik DosyaCe Teknik Dosya : Üretici ürünle  ilgili kurallara uygunluğunun değerlendirilmesine imkân sağlayacak nitelikte ve risklerin yeterli derecede analizini ve değerlendirmesini içerecek şekilde teknik dosyayı hazırlar.
Ce Teknik Dosyada asgarî aşağıdaki hususları içerir:
a) Ürünün genel bir tarifi.
b) Konsept tasarım ve imalat çizimleri ile aksam, parça ve devrelerin ve benzerlerinin şemaları.
c) Bu çizim ve şemalar ile ürünün işleyişinin anlaşılabilmesi için gerekli tarifler ve açıklamalar.
ç) Kısmen veya tamamen uygulanan uyumlaştırılmış ulusal standartların ve/veya ilgili teknik şartnamelerin referans adlarının listesi ile bu standartların uygulanmadığı durumlarda ilgili teknik düzenlemede belirtilen temel gerekleri karşılamak üzere benimsenen çözümlerin tarifleri ve uyumlaştırılmış ulusal standartların kısmen uygulanması hâlinde, bu standartların hangi kısımlarının uygulandığı.
d) Yapılan tasarım hesaplamalarının, gerçekleştirilen muayenelerin ve benzerlerinin sonuçları.
e) Test raporları.