Basit Basınçlı Kaplar CE Belgesi

Basit Basınçlı Kaplar CE Belgesi

Basit Basınçlı Kaplar CE Belgesi – (87/404/EEC)/ Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği

ce belgesi

Basit Basınçlı Kaplar CE Belgesi – CE İşareti

Basit Basınçlı Kaplar CE Belgesi ; Basit basınçlı kapların uyması gereken temel gereklerin belirlenmesi , tasarımı,imalatı, montajı, dağıtımı , pazara sunulması ,kullanımı, test , belgelendirme gibi tüm  süreçlerini kapsayan belgedir.

Basit Basınçlı Kaplar CE Belgesi Kapsamı Nedir ?

Yakma amacı dışında kullanılan ve iç basıncı 0,5 bar’dan daha yüksek olan ancak azami çalışma basıncı 30 bar’ı geçmeyen, içine hava veya azot gazı konulmak üzere seri  olarak üretilen ve ateşe maruz kalmayan, kaynaklı basit basınçlı kapları kapsar.

Pazara sunulabilmesi için ,kullanılmaya başlandığı takdirde insanlar , evcil hayvanlar ve eşyaların güvenliğini riske atmayacak tüm gerekli önlemlerin alınmış olması  gerekir. Temel emniyet şartlarını taşıması gereklidir. Emniyet şartlarını taşımayan ürünler Ce İşareti iliştirilemez . Yönetmeliğe uyan kapların pazara sunulması veya  kullanılması engellenemez .

Uygunluk Değerlendirme Sürecleri

AT Tip İncelemesi: Numune kabın bu yönetmelik şartlarına uygunluğunun tespiti ve sertifikalandırılmasına ilişkin onaylanmış kuruluşça yapılan işlemdir.

AT Doğrulaması; Test – muayene edilen kapların, AT tip inceleme belgesinde belirtilen tipe veya kabın tasarım ve üretiminin Yönetmelikte belirtilen yöntemlere uygun
olduğunu üreticisinin veya yetkili temsilcinin, kap için bir uygunluk belgesi düzenlendikten sonra beyan ve garanti ettiği süreçtir.

AT Uygunluk Beyanı : Direktifin tüm gereklerini yerine getiren imalatçı uygunluğunu beyan ettiği kaplara Ce İşareti ‘ni iliştirir.
İmalatçı, AT tip inceleme belgesini veya uygunluk belgesini veren onaylanmış kuruluşa gönderir. Bu gönderdiği belgede kaplarla ilgili tüm teknik bilgiler bulunur.

Uygunluk Değerlendirmesi yapılması sonucunda direktifin bütün şartlarını taşıyan ürüne CE Belgesi iliştirilir ve uygun olduğu beyan edilir.

Üretimi yapacak kişi tüm ürünlerine CE uygunluk işaretini iliştirir ve uygunluk bildirimini (beyanını) hazırlar.

Basit Basınçlı Kaplar CE Belgesi hakkında tüm sorularınız için uzmanlarımıza danışabilirsiniz.

CE Belgesi, CE Belgesi , CE İşareti , Ce Sertifikası tüm sorular için 0212 266 31 64 – 0232 441 11 10 numaralı telefonlardan bizlerle irtibata geçebilirsiniz…