Adana CE Belgesi Danışmanlık ve Belgelendirme

1999 senesinden beri Belgelendirme, Danışmanlık, Denetim, Test, Gözetim gibi işlevlerini Adana şehrimizde de sizlere  Eurocert firması olarak  hizmet sunmaktayız. 

CE Markalama Nedir ?

Ce Markalama ürünün uygunluğunu belirten  semboldür. Ce Markalı ürünle AB üye ülkelerinde pazara sunulabilmesi için pasaport niteliğindedir. Ce Markası üreticiler için ise zorunluluktur. CE Markası , CE Etiketi ,CE Sembolü, CE İşareti ,Ce Sertifikası , CE Belgesi , CE Uygunluk İşareti , CE, CE Markalama  kelimelerinin anlamları aynıdır. Hepsiyle anlatılmak istenilen ürünün AB standartlarına uygunluğunu göstermektedir.

CE Markalama için gerekli koşullar ilgili Avrupa Birliği Yeni Yaklaşım Direktiflerinde verilmiştir. Ürünün üzerinde veya etiketinde  CE işaretini ekleyebilmek için  ürün ile ilgili tüm hukuki gerekliliklerin  üreticinin kendisine ait  olduğunu belirten  Uygunluk Beyanı hazırlamalıdır. Tabi bu durum ürün riskli ürün gurubu içinde değil ise üreticinin uygunluk beyanı geçerli olur. Eğer ürün riskli gurup içinde ise Ürünün Onaylanmış kuruluş tarafından incelenmesi gerekir .  Ürüne Ce Etiketi iliştirme aşamaları ;

  • Aşama 1: Ürünün ilgili olduğu yönetmelik belirlenir,
  • Aşama 2: Uygulaması yapılacak  modül seçilir , 
  • Aşama 3: Ürün ile ilgili standartlar belirlenir ve bu standartlar çerçevesinde testler yapılır, 
  • Aşama 5: Üretici teknik dosyayı hazırlar,
  • Aşama 6: Üretici Uygunluk Beyanı ‘nı yayınlar,
  • Aşama 7: Ürüne Ce İşareti konulur 

CE İşareti Bulundurması Zorunlu Ürünler

Basınçlı Ekipmanlar (97/23/AT Yönetmeliği)
Gaz Yakan Cihazlar  (90/396/AT Yönetmeliği)
Makine Emniyeti (2006/42/AT Direktifi )
Alçak Gerilim Direktifi 2006/95 EC
Elektromanyetik Uyum ( 89/336/EEC Direktifi)
Basit Basınçlı Kaplar (87/404/EEC Yönetmeliği )
Yapı Malzemeleri (89/106/EEC Yönetmeliği)
Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler (94/9/AT Yönetmeliği)
Kişisel Koruyucu Teçhizat  ( 89/686/EC Direktifi )
Asansör (95/16/EC Direktifi )
Tıbbi Cihazlar (93/42/EEC Direktifi )
Radyo Cihazları ve Telekomünikasyon Terminal Cihazlar ( 99/5/EC Direktifi  )
Oyuncak ( 88/378/EEC Direktifi )
Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar (99/36/AT Yönetmeliği )
Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular ve Kombinasyonlarının Enerji Verimlilik (96/57/AT Yönetmeliği )
Ölçü Aletleri ( 2004/22/AT Yönetmeliği )
İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatları  (2000/9/AT Yönetmeliği)
Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazlar 
Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbî Cihazlar 
Otomatik Olmayan Tartı Aletleri (90/384/AT Yönetmeliği )
Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddeler (93/15/AT Yönetmeliği)
Gezi Tekneleri

Ce Markalama hakkında daha detaylı bilgi için Eurocert belgelendirme ekibimizle irtibata geçebilirsiniz..

Adana Şehrinde Ce Belgesi Danışmanlık Hizmeti Eurocert firması tarafından gerçekleştirilmektedir.

ce belgesi adana

Adana Ce Belgesi Danışmanlık ve Belgelendirme

Bir önceki yazımız olan Ce Nedir? başlıklı makalemizde AT Tip İncelemesi Belgesi, AT Uygunluk Beyanı ve CE Belgesi hakkında bilgiler verilmektedir.