Agrega Ce Uygunluk Belgesi

Beton Kumları İçin Granülometrik Dağılım: (TS 3530)
Agrega beton üretiminde kullanılan kum, çakıl, kırmataş gibi malzemelerin genel adıdır. Beton içinde hacimsel olarak %60-75 civarında yer işgal eden agrega önemli bir bileşendir. Agregalar tane boyutlarına göre ince (kum, kırma kum.. gibi) ve kaba (çakıl, kırmataş… gibi) agregalar olarak ikiye ayrılır.
Ayrıca agregalar içinde kömür en çok %1 ve su alınca şişen tabakalaşan maddeler ağırlıça en çok %0,25 olmalıdır. Deneyle saptanan yumuşak taneler ise ağırlıkça en çok %3 olmalıdır. Ön gerilmeli beton için kullanılacak iri agrega ‘larda klorürler, klor olarak hesaplandığında, en çok %0,06 olmalıdır.