Eurocert 20 ce direktifinde profesyonel ekibi ile sizlere hizmetler sunabilmektedir.Danışmanlık, test, belgelendirme süreçlerinin hepsinde Eurocert tecrübesi ile ürünlerinize Ce pasaportu hizmetini alabilirsiniz.
Agregalar 89/106/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine göre  agregalarda CE işaretlemesi zorunlu hale getirilmiştir.

Agregalarda CE işaretlemesi;

Agrega Testlerinin yapılması,
Agrega özelliklerinin tanımlanması,
Fabrika Üretim Kontrol Sisteminin (FÜKS) kurulması ve uygulanması,
Teknik dosyanın hazırlanması,
Yetkili Kuruluş (notified body) tarafından uygunluğun denetlenmesi,
Uygunluk beyanının yapılması ve
CE işaretinin kullanılması

Agrega Ce testleri

Kaba ve İnce Agrega Özgül Ağırlık ve Absorbsiyon Deneyi
Agregalarda Organik Maddelerin Bulunması
Agregaların Aşınmaya Göre Mukavemeti
grega Deneyleri
· Yüzey nem oranı tayini (TS 3523)
· Özgül ağırlık ve su emme deneyi (TS 3526)
· Su emme deneyi (TS 3526)
· İnce madde oranı tayini (TS 3527)(Yıkama ile)
· İnce madde oranı tayini (TS 3527)(Çökeltme ile)
· Hafif madde oranı tayini (TS 3528)
· Birim ağırlık deneyi (TS 3529)
· Tane büyüklüğü dağılımının tayini (TS 3530)(Granülometri)
· Dona dayanıklılık deneyi (NaSO4,MgSO4)(TS 3655)
· Dona dayanıklılık deneyi (Soğutma dolabında) (TS 3655)
· Organik madde tayini (TS 3673)
· Aşınma deneyi (TS 3694 (Los Angeles)
· Tane şekli sınıfı tayini (KT I, KT II, KT III içeren ocak için)
· Beton agregaları yeterlilik deneyi (TS 38219)
· Kil toprakları deneyi (eski TS 707)
· Alkali agrega reaktivite deneyi (TS 2517)
· Ufalanma deneyi
· Pirinç çubukla sertlik deneyi
· Alkali-agrega aktivite deneyi (ASTM C 586)
Betonarme Donatı Deneyleri
· Akma sınırı, çekme dayanımı, kopma uzama oranının bulunması
· Yalnız çekme dayanımının bulunması
· Katlama deneyi
· İleri-geri eğme deneyi
· Gevşeme deneyi
· Elastisite modülü tayini
· Öngerme halatı
· Aderans deneyi (beton numuneden)
Yıkıntısız Deneyler ve Karot Alımı
· Schmidt çekici ile muayene
· Ultrasonic muayene
· Karot numune alma
· Donatı tesbiti (paşometre ile donatı sayma)
· Donatı tesbiti (donatı açma ve tesbiti )