Asansör CE Belgesi

Asansör CE Belgesi

Asansör CE Direktifi – (95/16/EC)/ Asansör Yönetmeliği 

asansor-ce-belgesi

Asansör Ce Belgesi – CE Sertifikası – CE İşareti

Asansör CE Belgesi , insan veya yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin standartlara uygun bir şekilde güvenliğin sağlanması ve bunların piyasaya sürmeden önce güvenlik ve sağlık şartlarını yerine getirdiğini gösteren belgedir.
Binalarda ve inşaat alanlarında kullanılan asansörler insanlar açısından tehlike arz etmemelidir bunun için ilgili standartlara uygunluğunun denetlenmesi , test edilmesi gerekir .

Asansör CE Belgesi Direftifi Hangi Asansörleri Kapsar

 • Kamu veya özel sektör tarafından yapılmış insan taşıyan asansörler,
 • Demir yolunda halatla çekilen vagonlar,
 • Askeri – Polisiye için özel olarak yapılmış asansörler ,
 • Maden ocağı vinçleri,
 • Sahne asansörleri,
 • Taşıtlara monte edilmiş asansörler,
 • Dişli rayda çalışan demir yolu araçları,
 • Çalışma alanına giriş amaçlı makinalara bağlı asansörler
 • İnsan veya insan yükleri taşımak için şantiyelerde kullanılan asansörler dışındaki asansörleri kapsar .

Asansör CE Belgesi İçerisinde Geçen Bazı Terimler :

ce-isareti

Ce Belgesi – CE Sertifikası – CE İşareti

Asansör : Raylar boyunca hareket eden sabit veya yatayda taşıma amaçlı kullanılan araçlardır.

Asansör Monte Eden : Asansörlerin imalat , tasarım , piyasaya sunumundan sorumlu olan , asansöre CE İşareti ‘ni iliştiren ve AT Uygunluk Beyanı ‘nı düzenleyen kişi veya kurumlar . Asansör monte eden, onaylanan kalite güvence sisteminden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeli ve bu durumun etkin ve uygun bir biçimde sürdürüleceğini temin etmelidir. Asansör monte eden, Onaylanmış Kuruluşa muayene amacıyla imalat, muayene, birleştirme, montaj, deney ve depolama bölgelerine girmesine izin vermeli ve özellikle aşağıdakileri içeren konular hakkında mevcut tüm bilgileri sağlamalıdır.
Asansör monte eden,  Onaylanmış Kuruluşa kendi kalite güvence sisteminin değerlendirilmesi için başvurmalıdır.

Bu başvuru aşağıdakileri içermelidir:

 •  Asansörlere ilişkin tüm bilgiler,
 •  Kalite güvence sistemine ilişkin doküman,
 •  Onaylanmış tipin teknik dokümanı ve AT tip inceleme belgesinin fotokopisi.

Asansör monte eden, CE İşareti  ‘ni her asansöre iliştirilmeli ve AT Uygunluk Beyanı düzenlemelidir. Asansörler temel güvenlik ve sağlık şartlarını yerine getirmeleri gerekir. Avrupa standartları sağlık ve güvenlik şartlarının doğru uygulanması ile ilgili teknik özellikleri kapsar. Kalite güvence sistemi, asansörlerin uygulanan Yönetmeliğin gereklerine uygunluğunu temin etmelidir. 

Asansör CE Belgesi hakkında tüm sorularınız için Eurocert uzmanlarımıza danışabilirsiniz….