Basınçlı Ekipmanlar CE Belgesi

 

Bu  Yönetmeğin kapsamı;

yakma amacı dışında kullanılan ve iç basıncı  0,5 bar’dan daha yüksek olan ancak azami çalışma basıncı 30 bar’ı geçmeyen, içine hava veya azot gazı konulmak üzere seri olarak üretilen ve ateşe maruz kalmayan, kaynaklı basit basınçlı kapları kapsar.

Bu Yönetmelik ayrıca;  

a) Basınç altında kabın direncine katkıda bulunan parçalar ve donanımlar, alaşımsız çelikten veya alaşımsız alüminyumdan veya yaşlandıkça sertleşmeyen alüminyum alaşımından yapılmış olan,

b) Kap ya dışa doğru bombeleşerek kapatılmış, dairesel kesitli ve/veya düz uçları silindirik olan kısımla aynı eksen etrafında dönen veya iki bombeli ucu aynı eksen etrafında dönen bir silindirik bölümden oluşan,

c) Kabın azami çalışma basıncı 30 bar’dan fazla ve bu basınç ile kabın kapasitesi (PS ile V’nin çarpımı) 10.000  bar × litreden fazla olmayan,

ç) Asgari çalışma sıcaklığı –50°C’den düşük; azami çalışma sıcaklığı ise çelik için 300°C’den, alüminyum veya alüminyum alaşımlı kaplar için 100°C’den fazla olmayan, kapları

kapsar.

Basınçlı Ekipmanlar

 • Basınçlı Kaplar
 • Buhar Kazanları
 • Donanımlar
 • Su ve gaz yakıtı tutma ve egzost sistemleri komponentleri
 • Sabit LPG depolama tanklarında kullanılan güvenlik valfleri
 • Soğutma sistemlerinde kullanılan hermetik kompresörler
 • Seyyar Yangın Söndürme cihazları
 • Solumada Kullanılan Tüpler
 • Basınç Aksesuarları
 • Basınçlı Ekipmanlar
 • Düdüklü Tencereler
 • Güvenlik Aksesuarları

Basınçlı Kaplar Ce Belgesi Teknik Dosya(97/23/EC)

TEKNİK DOSYA;

Ürünle birlikte bulundurması zorunlu teknik dosya içerisinde asagari şu bilgiler yer almalıdır,

 •  Firma Tanıtımı (İmalatçının Adı ve Adresi, Eğer Başvuru Yetkili Temsilci Tarafından Yapılıyor İse, Yetkili Temsilcinin de Adı ve Adresi),
 •  Basınçlı Ekipmanın Tam Tanımı, Kategorisi, Sınıfı (Grup1-Grup 2)
 •  Basınçlı Ekipmanın Kavramsal Tasarım Ve İmalat Çizimleri, Parçaların, Alt Parçaların, Devrelerin vb. Şemaları
 •  Basınçlı Ekipmanın Mekanik Mukavemet Hesapları
 •  Muayene ve Deney Raporları (Varsa)
 •  Basınçlı Ekipmanın Teknik Özellikleri
 •  Basınçlı Ekipmanın Kullanma ve Montaj Kılavuzu
 •  Basınçlı Ekipmanın Montaj ve Bakım Talimatları
 •  CE İşaretli Basınç ve Emniyet Aksesuarlarının AT Uygunluk Beyanları (Varsa)
 •  CE İşaretli Ürünlerin Kullanma / Bakım / Montaj Kılavuzları (Varsa)
 •  Kalite Yönetim Sistemi Belgesi – ISO 9001 (Varsa)
 •  AT Uygunluk Beyanı
 •  Sabit Bağlantı İşlemleri İle İlgili Kayıtlar Ve Onaylar (Kaynak Prosedürleri – WPS) (Varsa)
 •  Tahribatsız Muayene İle İlgili Muayene Ve Deney Kayıtlar (Varsa)
 •  Personele Ait Belgeler (Sabit Bağlantı Yapan Personelin (Kaynakçı) Ve Tahribatsız Muayene Personeli Onayları) (Varsa)
 •  Tamamen veya Kısmen Uygulanmış Standardların Listesi
 •  Standardların Uygulanmadığı Durumlarda, Yönetmeliğin Temel Gerekleri Nasıl Karşılandığı
 •  Risk Analizi
 •  Başvurunun başka herhangi bir onaylanmış kuruluş kanalı ile yapılmadığına dair yazılı bir beyan

Basınçlı Ekipmanlar Ce Belgesi Süreci

 • Uygunluk Değerlendirmesi
 • Piyasaya arz
 • Teknik gerekler
 • Serbest dolaşım
 • Uygunluk kabulü
 • Koruma tedbirleri
 • Basınçlı ekipmanların sınıflandırılması
 • Uygunluk değerlendirmesi

Basınçlı Ekipmanlar Ce Belgesi Testleri;

Basınçlı kapların test ve kontrol edilmesinde genel olarak;

 • korozyon,
 • sızdırmazlık,
 • kalınlık,
 • aşınma,
 • çatlak,
 • çizik,
 • deformasyon,
 • bağlantı kontrolü,
 • sıcaklık,
 • basınç,
 • temizlik,
 • fonksiyon,
 • cihazların kalibrasyon durumu vb.

kriterler kontrol edilmekte ve basınç testlerine nezaret edilmektedir.

 

BASINÇLI EKİPMANLAR CE UYGUNLUK İŞARETİ

Basınçlı ekipmanlar üzerine CE uygunluk işareti, aşağıdaki grafikte belirtilen şekilde “CE” harflerinden oluşur.

CE Şekli

– CE işareti büyütülerek veya küçültülerek iliştirilecek olur ise, yukarıdaki grafikte verilen oranlara uygun olmalıdır.

– CE işaretinin harfleri, aynı tarz ve dikey boyutlarda olmalıdır. Dikey boyut, 5 milimetreden az olamaz.