Basit Basınçlı Kaplar Direktifi 2009/105/EC (SPV) Avrupa’da yer alan basınçlı donamlar yönelik ulusal yasa ve kuralların kapsamına alınmıştır ve Avrupa Topluluğu içinde satışa sunulan basit basınçlı donanımların hepsini alakadar eden tek düzenlemeyi açıklamaktadır.

Basit Basınçlı Kaplar Direktifi 2009/105/EC (SPV) Avrupa’da yer alan basınçlı donamlar yönelik ulusal yasa ve kuralların kapsamına alınmıştır ve Avrupa Topluluğu içinde satışa sunulan basit basınçlı donanımların hepsini alakadar eden tek düzenlemeyi açıklamaktadır. Seri olarak imal edilen bu ürünler direktifin kapsamı içindedir. Bu cihazlar hava veya nitrojen barındırmak adına hazırlanmış olan ve ateş ile teması hedeflenmeyen, 0,5 bar’dan çok iç basınca teması gerçekleşen herhangi bir kaynaklı donamımı ifade etmektedir.

Bu ürünler alaşımlı olmayan çelik veya alüminyum veya eskitilme yapılmadan sert hale getirilmiş alüminyum alaşımlarından tedarik edilmiş basınca karşı güçlü ekipmanları bulunmalıdır. Ürünlerin işleyiş basıncı 30 bar’dan çok olmamalıdır ve azami kabın hacmi (V) ve işleyiş basıncı (PS) 10000 bar/ litreden çok bulunmamalıdır.

Bu ürünlerin direktifi 2009/105/EC, diğer direktiflerdeki gibi esas ihtiyaçları dahil etmektedir fakat dizayn, ürün, imalat ve test ile alakalı özel bilgiler bulunmamaktadır. Bu sualler kabul görmüş milli yasa ve standartların işlemesi ile yanıtlandırılabilir.

PS x V değerinin 50 bar/litreden çok bulunan ürünler direktife mahsus Ek I’de bulunan ana emniyet şartlarını tedarik etmelidir ve teyit edilmiş bir şirketçe değerlendirme kapsamında tutulmalıdır. Anma basıncı x hacim veya kullanılan imalat standardı, yani ürün cinsine ilişkin şekilde imalatçı kuruluşlar farklı uygunluk modüllerinden bir süreç belirleyebilirler.

Direktif ürünleri bar türünden işleme basıncı ve litre türünden hacmin verimi türünden (PS.V) depo haline getirilen enerjiye uygun gruplandırmaktadır. Her grupta ürün ile alakalı çeşitli hükümler bulunmaktadır.
A grubu PS.V 50 bar litre’den çok ürünlerden oluşmaktadır ve

  • PS.V 3000’den çok lakin 10000 bar.litre’den az ürünlerden meydana gelen A.I. grubu
  • PS.V 200’den çok lakin 3000 bar.litre’den az ürünlerden meydana gelen A.2 grubu
  • PS.V. 50’den çok lakin 200 bar.litre’den az ürünlerden meydana gelen A.3 Kategorisine ayrılmaktadır.
  • B grubu PS.V 50 bar.litre veya da daha az ürünlerden meydana gelmektedir.
  • Bir önceki yazımız olan Işıklandırma Ürünleri başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.