devamı →

Agrega Ce Uygunluk Belgesi Beton Kumları İçin Granülometrik Dağılım: (TS 3530) Agrega beton üretiminde kullanılan kum, çakıl, kırmataş gibi malzemelerin genel adıdır. Beton içinde hacimsel olarak %60-75 civarında yer işgal eden agrega önemli bir bileşendir. Agregalar tane boyutlarına göre ince (kum, kırma kum.. gibi) ve kaba (çakıl, kırmataş… gibi) agregalar olarak ikiye ayrılır. Ayrıca agregalar.. devamı →

CE  İşareti malların serbest dolaşımını sağlayabilmek amacıyla Avrupa Birliği’nin, 1985 yılında oluşturduğu”Yeni Yaklaşım” çerçevesinde uygulanan bir sağlık ve güvenlik işaretidir. AB genelinde kullanılmış olan değişik uygunluk işaretleri yerine AB direktiflerine uygunluğu belirten tek tip bir AB işareti kullanılması amaçlanmıştır. CE  İşareti üzerine iliştirildiği ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren Avrupa.. devamı →

Agrega Ce Uygunluk Belgesi Beton Kumları İçin Granülometrik Dağılım: (TS3530)   Agrega beton üretiminde kullanılan kum, çakıl, kırmataş gibi malzemelerin genel adıdır. Beton içinde hacimsel olarak %60-75 civarında yer işgal eden agrega önemli bir bileşendir. Agregalar tane boyutlarına göre ince (kum, kırma kum.. gibi) ve kaba (çakıl, kırmataş… gibi) agregalar olarak ikiye ayrılır. Ayrıca agregalar.. devamı →

Ce Belgesi ile Avrupa Birliği mevzuatına uyulduğunu gösterir, Ce Belgesi Avrupa Birliği pazarını ilgili ürüne açar, Ce Belgesi ile Avrupa Birliği normlarına uygunluğu gösterir, Ce Belgesi ürünün kalitesini gösteren bir belge değildir ürünün temel güvenlik kriterlerine uyduğunu gösterir. Ce Belgesi Türkiye ‘de uyum yasaları ile zorunlu hale gelmiştir.Türkiye piyasası içerisinde de Ce işareti taşıması gereken.. devamı →

Teknik düzenlemelerde yer alan uygunluk değerlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine dair genel esaslar aşağıda belirtilmiştir: a) Piyasaya arz edilen ürünlerin, ilgili teknik düzenleme hükümlerine, özellikle kullanıcı ve tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ilgili şartlara uygunluğunun temini açısından teknik düzenlemede belirtilen ve ürünlerin tasarım ve/veya üretim aşamasıyla ilgili modülleri kapsayan uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulmaları zorunludur. b) Modüller.. devamı →

Yönetmeliklere uygun olmayan durumun tespit edilmesi halinde, ürünün imalatçısı veya Türkiye’de yetkili temsilcisi, ürünün CE uygunluk işaretiyle ilgili hükümlere uygun olmasını sağlamakla ve yapılan bu ihlali sona erdirmekle yükümlüdür. Uygunsuzluğun devam etmesi halinde, Bakanlık kanunlarla kendisine verilen yetkiler çerçevesinde, söz konusu ürünün piyasaya arzının kısıtlanmasına veya yasaklanmasına veya piyasadan çekilmesine ve ürünün kullanımının yasaklanmasına ilişkin tüm önlemleri alır. devamı →

Yönetmeliklere uygun olmayan durumun tespit edilmesi halinde, ürünün imalatçısı veya Türkiye’deyetkili temsilcisi, ürünün CE uygunluk işaretiyle ilgili hükümlere uygun olmasını sağlamakla ve yapılan bu ihlali sona erdirmekle yükümlüdür. Uygunsuzluğun devam etmesi halinde, Bakanlık kanunlarla kendisine verilen yetkiler çerçevesinde, söz konusu ürünün piyasaya arzının kısıtlanmasına veya yasaklanmasına veya piyasadan çekilmesine ve ürünün kullanımının yasaklanmasına ilişkin tüm önlemleri alır. devamı →

CE İşaretinin Anlamı Nedir? CE işareti, ürüne iliştirilmesine dair Topluluk esasları ile imalatçının mecbur tutulduğu tüm gerekliliklere uyumu sembolize eder. Ürünlere iliştirildiği takdirde, iliştiren veya iliştirilmesinden sorumlu olan gerçek veya hukuki kişinin, ürünün uygulanabilir tüm gerekliliklere uygun olduğu ve gerekli tüm uygunluk değerlendirme yollarına tabi tutulduğuna dair beyanıdır. Bundan dolayı üye devletler, ürünün uygunsuz olduğuna dair.. devamı →

CE  Belgesi Kapsamına Giren Ürünler Nelerdir?  – CE İşareti Taşıması Zorunlu Ürünler Neler ?  CE Belgesi kapsamındaki ürünler; Oyuncaklar Asansörler Yapı İnşaat Malzemeleri Makinalar Kişisel Koruyucu Ekipmanlar Otomatik olamayan tartı aletleri Tıbbi Cihazlar (Medikal Aletler) Vücuda içerisine giren aktif tıbbi cihazlar Basit Basınçlı Kaplar Gaz Yakan Cihaz ve Aletler Sıcak Su Kazanları Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Cihazlar Gezi Tekneleri.. devamı →