Kapı ve Pencerelerde Ce İşareti Bayi ve Üretici Durumları Kapı ve pencerelerde Ce İşaretlemesinde tarafların durumları aşağıda belirtilmiştir. ÜRETİCİ:    PVC, Alüminyum, Ahşap ve Çelik Profil üreten,ancak üretilecek olan pencere ve kapı sistemlerinin, performans özelliklerini, yasal mevzuatlara, müşteri isteklerine ve pazarlama politikasına uygun olarak belirleyen, tasarımlarını yapan, Avrupa Birliği resmi gazetesinde yayınlanmış onaylanmış kuruluşlara Başlangıç Tip.. devamı →

CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ürüne “CE” işareti konulması yöntemlerini düzenleyen uygunluk değerlendirme modülleri ile bu işaretin kullanılmasına dair usûl ve esasları belirlemektir. (2) Bu Yönetmelik kapsamında yer aldığı halde, bir uygunluk değerlendirme modülü veya AT Uygunluk Beyanı.. devamı →

CE İşaretinin Anlamı Nedir? CE işareti, ürüne iliştirilmesine dair Topluluk esasları ile imalatçının mecbur tutulduğu tüm gerekliliklere uyumu sembolize eder. Ürünlere iliştirildiği takdirde, iliştiren veya iliştirilmesinden sorumlu olan gerçek veya hukuki kişinin, ürünün uygulanabilir tüm gerekliliklere uygun olduğu ve gerekli tüm uygunluk değerlendirme yollarına tabi tutulduğuna dair beyanıdır. Bundan dolayı üye devletler, ürünün uygunsuz olduğuna dair.. devamı →

CE  Belgesi Kapsamına Giren Ürünler Nelerdir?  – CE İşareti Taşıması Zorunlu Ürünler Neler ?  CE Belgesi kapsamındaki ürünler; Oyuncaklar Asansörler Yapı İnşaat Malzemeleri Makinalar Kişisel Koruyucu Ekipmanlar Otomatik olamayan tartı aletleri Tıbbi Cihazlar (Medikal Aletler) Vücuda içerisine giren aktif tıbbi cihazlar Basit Basınçlı Kaplar Gaz Yakan Cihaz ve Aletler Sıcak Su Kazanları Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Cihazlar Gezi Tekneleri.. devamı →

Ce Belgesi Nasıl Alınır? Ce Belgesi alınması esnasında öncelikli olarak ürünün temel gereklere uygun olup olmadığı incelenir. Ürünün hangi risk kapsamına girdiğinin belirlenmesinin ardından ürünle ilgili harmonize standartlar ve üretim koşulları belirlenir. Ürünle ilgili standart ve Fabrika Üretim Kontrol sitemiyle beraber ürünün bir teknik dosyası hazırlanır. Ürünle ilgili ce işaretlemeside yapıldıktan sonra Avrupa Birliği tarafından.. devamı →

“CE” – CE Nedir ? ” CE Sembolü Fransızca kökenli  Conformité Européenne kelimelerinin baş harflerinden oluşan ve AB ülkelerinde piyasaya sunmak için ürünün uygunluğunu gösterir . CE İşareti bulunan ürünleri AB üye ülkelerinde rahatlıkla pazara sunabilirsiniz , ürününüzün pasaportu özelliğindedir. CE Markalı ürün tüketiciler için güven niteliğindedir. Üreticiler için ise zorunluluktur. CE İşareti taşıması geren.. devamı →