YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı malzemelerinin temel karakteristikleri ile ilgili performans beyanlarının ve malzemelere CE işaretinin iliştirilmesinin kurallarını oluşturarak yapı malzemelerinin piyasaya arz edilmesi ve piyasada bulundurulması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; yapı.. devamı →

BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ(97/23/AT) Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği(97/23/AT) Resmi Gazete Tarihi : 22/01/2007 Resmi Gazete Sayısı : 26411 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM :Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, maksimum izin verilebilen PS basıncı 0,5 bar’dan daha büyük olan basınçlı ekipmanların ve donanımların tasarım, üretim ve uygunluk değerlendirmesi ile.. devamı →

MAKİNA EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ-(2006/42/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; makinaların, usulüne uygun şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve kendinden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığında, insan sağlığına ve güvenliğine ve durumuna göre evcil hayvanlara ve mallara zarar vermiyorsa piyasaya arz edilmelerini ve hizmete sunulmalarını teminen, tasarım ve imalat aşamasında.. devamı →

ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK YÖNETMELİĞİ (2004/108/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, donanımın elektromanyetik uyumluluğunu düzenlemek ve donanımın yeterli bir elektromanyetik uyumluluk seviyesine uyacak şekilde iç pazarın işleyişini sağlamaktır. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4 üncü maddenin (ç), (d) ve (i) bendlerinde belirtilen cihaz, donanım ve.. devamı →

GAZ YAKAN CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK (2009/142/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gaz yakan cihazların ve donanımların normal olarak kullanıldığında insanların, evcil hayvanların ve eşyaların güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde piyasaya arz edilmesini ve/veya hizmete alınmasını sağlamaktır. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, bu Yönetmelikte tanımlanan.. devamı →

TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığında doğrudan veya dolaylı olarak kullanılan tıbbi cihaz ve aksesuarlarının taşıması gereken temel gereklerin belirlenmesine, tasarımına, imalatına, piyasaya arzına, hizmete sunulmasına, kullanılmasına, sınıflandırılmasına, denetlenmesine ve tıbbi cihaz ve aksesuarlarının kullanımı sırasında hastaların, uygulayıcıların, kullanıcıların ve üçüncü.. devamı →

CE  Belgesi Kapsamına Giren Ürünler Nelerdir?  – CE İşareti Taşıması Zorunlu Ürünler Neler ?  CE Belgesi kapsamındaki ürünler; Oyuncaklar Asansörler Yapı İnşaat Malzemeleri Makinalar Kişisel Koruyucu Ekipmanlar Otomatik olamayan tartı aletleri Tıbbi Cihazlar (Medikal Aletler) Vücuda içerisine giren aktif tıbbi cihazlar Basit Basınçlı Kaplar Gaz Yakan Cihaz ve Aletler Sıcak Su Kazanları Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Cihazlar Gezi Tekneleri.. devamı →