Elektrik ile alakalı bir bilginin bulunmadığı zamanlara, insanlar yalnızca elektik balığının çarpması sonucunda elektrikle ilgili bilgiye sahiplerdi. Eski Mısır yazılarında elektrik balığına Nilin Gökgürültüsü olarak isimlendirme ve diğer balıkların koruyucusu şeklinde bilinmekteydi.

Şu an ise imalatçı kuruluşlarımız elde ettikleri elektrikli ürünlerin doğa, insan ve hayvan refahı koruma altına alınarak, güvenilir olarak pazara arz edilmesi adına Belirli Gerilim Kapsamı Doğrultusunda Kullanılması İçin Tasarlanmış Elektrikli Donanım İle Alakalı Direktif ( 2014/35/EU ) gerekliliklerine uymaları gerekmektedir.
Bu direktif; alternatif akım adına 50 volt ile 1000 volt arasında, doğru akım adına 75 volt ile 1500 volt arasında değişkenlik gösteren anma gerilimlerinde uygulanmak üzere üretilen elektrikli donamları dahil eder. Diğer AB direktiflerindeki gibi bu direktif çerçevesinde olan cihazlarda bu direktifin Ek’ inde bulunan temel güvenlik ihtiyaçlarını tedarik edecek zorunlu bir Teknik Dosya oluşturmalıdırlar. Teknik dosya, elektrikli donanımları bu direktif ihtiyaçlarına uygun atanmış uygunluğa olanak sağlayabilmelidir.

Bu tür analizlerle alakalı teknik dosyada elektrikli donanımların dizaynı, üretimi ve işlemesi ile alakalı alt kısımdaki bilgiler yer almalıdır.

  • Elektrikli donanımların genel olarak tanımının yapılması.
  • Kavramsal anlamda imalat resimleri ile parça şeması, devre şemaları, kısmi kurulumlar, vs.
  • Elektrikli donanımların çalışması, sözü edilen üretim resimleri ve şemaların kavranılması adına gerekli açıklamalar ve tanımlamalar.
  • Ürüne kısmen yada tamamen uygulanan standartların listesi, standartların uygulanmadığı hallerde bu direktifin emniyet şartlarını oluşturmak için uygulanan metotların tanımları.
  • Tasarım hesapları, tetkikler vs.nin neticeleri.
  • Deney raporları
  • Üretici yada temsilcisi, teknik dosya ile beraber CE uygunluk beyanının bir nüshası saklanmalıdır.
  • Üretici, üretilen elektrikli donanımın bu Ekin 2 numaralı satırında ifade edilen teknik dosyaya ve bu Direktifteki şartlara uygunluğu için gerekli tüm önlemleri tedarik eder.
  • Bir önceki yazımız olan Ce Belgesi Kapsamlı Asansörler başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.