‘‘ 2009/142/EC (GAD) AB ülkelerinde gaz yakan ürünler adına uygulanan kanuni kapsamdan oluşmaktadır. Gaz yakan cihazların ve teçhizatların, AB piyasasında güvenli olarak dolaşmasını hedeflemektedir. ’’

GAD, AB pazarına arz edilecek bir ürün veya donanımda bulunması gereken ana gereklilikleri kapsamaktadır. Bu gerekliliklerin yerine getirilme şekli belirtmemiştir, yani uygulanacak teknik çözümler hakkında imalatçılara esneklik göstermektedir. Pazara arzı kolaylaştırmak hedefi ile, AB Resmi Gazetesinde referans numaraları duyurulan Uyumlu hale getirilen Standartlar mevzuatının ana gerekliliklerine uygunluğu hakkında bilgiler sunmaktadır. Bu standartların faaliyete geçirilmesinde gönüllülük prensibi temel alınmıştır. CEN standardizasyon uygulamalarını planlamaktadır.

Bu yönetmelik 105 °C ye kadarki sıcaklıkta işleyen gaz yakan cihazlar, düzenli şekle getirici ve kontrol teçhizatları ve alt teçhizatları da olacak şekilde bazı donanımlar adına geçerli olmaktadır. Yönetmelik 1996’dan günümüze değin zorunlu olmuştur, bu sebeple yönetmelik çerçevesine giren ve satışa sunulan gazlı cihazların hepsi CE işareti bulundurmak zorundadır. Fakat sanayi tesislerinde endüstriyel için kullanılan cihazlar da kapsama girmek üzere yönetmelik hakkında bir takım istisnalar yer almaktadır. Yönetmelik gazı 1 bar basınçta az 15 santigratta gaz temelinde olan bir yakıt şeklinde ifade edilmektedir, bu sebeple doğal gaz ve LPG’li ürünler diğer türlerden ayrılmıştır. İkinci el cihazların satışa sunulduğunda, bunlar yalnızca yönetmeliğin esas şartlarına uymalıdır. Yeni cihazların imalatçı tip tetkiki ile kontrolü gerçekleşen koruma şartlarını karşılaması, bir teknik dosya hazırlaması, cihazı ce ile işaretlemesi ve imalat kalite incelemesini yapması gerekli görülmektedir.

Bu yönetmelik Avrupa Komisyonunca yetkilendirilen bağımsız bir onayı yapılan şirketçe tip testinin uygulanması ve imalat kalitesinin testinin gerçekleşerek onayının yapılmasını gerektirmektedir. İmalat kalite inceleme gerekliliklerinin karşılanması adına imalatçıların onayı yapılan bir şirketçe kontrolünün gerçekleşmesi gereken 1 ila 5 değişik yol kabul etmesi gerekli görülmektedir. Bu yöntemler kontrolü gerçekleşen cihaz donanımları, bunların seçilme şekli ve cihazların kendilerinin kontrolünün yapılıp yapılmadığı veya imalat şeklinin imalat kalite incelemesini garanti altına alıp almadığı bakımından çeşitlilik beyan etmektedir.

GAD kapsamda olan lakin kapsam için yer alan cihazları ayrı olarak liste haline getirmeyen cihaz sınıflarını ortaya koymaktadır. Lakin, belirli bir cihazın direktif kapsamında yer alıp almadığının tespit edilmesini kolay duruma getirmek için, alakalı olan kısımlarca gösterim hedefi olan bir liste oluşturulmuştur. Listeye ait bir notta yer alan bir takım kelimeler manası açıklanmaktadır. Bunun yanı sıra, belirli cihaz sınıflarının bir takım özel faktörleri ayrıca sunulan Rehber Dökümanların içeriğinde açıklama yapılmaktadır.

Gaz yakan Cihazlara Dair Yönetmelik

 • Sıcak su temin etme
 • Isıtma
 • Soğutma
 • Yemek pişirme
 • Aydınlatma
 • Yıkamada (ütüleme dahil) kullanılan ürünlerdir
 • .
  Yönetmelik esas ihtiyaçlar ile ürünlerin performansına yönelik belirli gereklilikleri açıklamaktadır. Bu gerekliliklerden bazıları alt kısımda yer alanlar gibidir.

  Cihazlar:

 • Uygun montaj, bakım ve kullanma uyarıları ile beraber verilecektir,
 • Uygun malzemelerden ve donanımlardan üretilecektir,
 • Yoğunlaşma, kötü hava şartları, şebeke dalgalanmalar ve şartlardan olumsuz etkilenmeyecek şekilde üretilecek,
 • Normal aşınma ve eskimeye güçlüdür,
 • Yanmamış gaz tahliyesini önleyecektir,
 • Güvenilir ve emniyetli şekilde tutuşma yaşanacaktır,
 • Kumandalarda, aşırı ısınmalara yaşanmayacak şekilde üretilecektir,
 • Yalnıza yeterli oranda enerji sarfiyatı ile verimli olacaktır,
 • Kapsamında su ve gıda bulundurduklarında uygun seviyede koruyacak şekilde üretileceklerdir.
 • Bu gerekler direktifin ekinde bulunmaktadır, lakin gerekliliklere yönelik ayrıntılar bir dizi standartta yazılıdır. Bu standartlar ürünün özel her bir donanımının tasarımında rehber şeklinde kullanılmalıdır.

  Bir önceki yazımız olan Ce Belgesi ve Elektrikli Cihazlar başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.