CE Belgesi Hakkında

CE Belgesi  – CE İşareti – CE Sertifikası 

CE İşareti Nedir  ? /  CE İşareti Neden Gereklidir ?

CE İşareti, CE Belgesi, CE Sertifikası ürünün Avrupa ürün yönetmeliklerine uygunluğunu gösteren CE biçimindeki şekildir.

ce-isareti

CE İşareti – CE Sertifikası – CE Belgesi

Türkçe Avrupa ‘ya Uygunluk anlamında Fransızca Conformité Européenne , İngilizce European Conformity kelimesinin kısaltması olan CE İşareti ürünlerin üzerinde bulunması, o ürünün bütün aşamalarından  ( hammadde, üretim, paketleme, dağıtım vb. ) uygun bir şekilde geçtiğini ve güvenlik sağlık ve çevre açısından uygun bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir.

CE İşareti, AB ‘ nin oluşturduğu teknik mevzuata uygunluğu kapsamında ürünün temel gereklilikleri yerine getirdiğini ve güvenlik şartlarını yerine getirdiğini gösteren işarettir. CE İşareti,  Yeni Yaklaşım Direktiflerini kapsayan ürünü AB ülkelerinde pazara sunabilirsiniz. Yani bir nevi pasaport özeliğindedir.

Yani üreticinin garanti bildirimi ve ürünün bir nevi pasaportu niteliği olarak gösterilen CE İşareti  bulunan ürünler insan, hayvan, bitki (canlı ve cansız varlığa ) sağlığı açısından zarar gelmeyeceğinin güvencesidir.

 • CE Belgesi olan bir ürün Avrupa Birliği’nin Sağlık, Güvenlik, Çevre ve Tüketicinin Korunması ile ilgili temel şartlara uygunluğu gösterir.
 • CE İşareti, tüketicilere kaliteli, güvenli ürünler sunar.
 • CE Belgesi  ambalaj, güvenlik, etiket ile ilgili standartlara uygunluğu gösterir.
 • CE İşareti bulunan ürünün pazara çıktığında yasal olarak satılabileceği anlamına gelir.
 • CE İşareti bulunan ürünün AB ülkelerinde pazara çıkmasından üreticisi sorumlu tutulur.
 • CE Sertifikası , garanti belgesi veya kalite markası değildir.
 • CE İşareti Avrupa Birliği Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygun olduğu anlamına gelmektedir.

CE İşareti Taşıması Gereken Zorunlu Ürünler Neler?

 • Makineler
 • Oyuncaklar
 • Tıbbi Cihazlar
 • Asansörler
 • Basınçlı Ekipmanlar
 • Gaz Yakan Cihazlar
 • Yapı Malzemeleri
 • Sıcak Su Kazanları
 • Basit Basınçlı Kaplar
 • Elektrikli Cihazlar
 • Elektromanyetik Uyumluluk
 • Kişisel Koruyucu Ekipmanlar
 • Elektronik Asansör Kartları

CE Belgesi – CE İşareti Direktifleri

 • 87/404/AT – 87/404/EEC Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
 • 88/378/AT -Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik
 • 89/106/AT – 89/106/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
 • 89/686/AT – 89/686/EEC Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
 • 90/384/AT – 90/384/EEC Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği
 • 90/396/AT – 90/336/EEC Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik
 • 92/42/AT Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik
 • 92/42/AT – 92/42/EEC Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik
 • 93/15/AT Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik
 • 93/42/AT – 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliği
 • 94/9/AT – 94/9/EC Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik
 • 94/25/AT – 94/25/EC Gezi Tekneleri Yönetmeliği
 • 95/16/AT – 95/16/EC Asansör Yönetmeliği
 • 97/23/AT – 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
 • 98/37/AT – 98/37/EC Makine Emniyeti Yönetmeliği
 • 1999/5/AT Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği
 • 2000/9/AT – 2000/9/ EC İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği
 • 2000/14/AT- 2000/14 / EC Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik
 • 2004/22/AT Ölçü Aletleri
 • 2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
 • 2006/95/AT- 2006/95/ EC Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD)

CE Belgesi , CE İşareti , CE Sertifikası hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için bizlerle irtibata geçiniz…