‘‘ Gaz ve sıvı yakıtlı ce belgesi kapsamındaki Yeni Sıcak Su Kazanlarının kalite gerekliliklerin husus direktifin ( 92/42/AT ) hedefi, nominal çıkış kuvveti 400 kW’tan çok ve 4 kW’tan az olmayan gaz yada sıvı yakıtlı ce belgesi kapsamında yeni sıcak su kazanlarında verimliliği yükseltmek ve çevre kirliliğinin indirgenmesi hedeflenmektedir. ’’

Katı yakıtlı ve farklı yakıtlar kullanılan bu ürünler, ani sıcak su oluşturulmasında yararlanılan cihazlar, temizlik için sıcak su ısıtıcıları bu direktifin kapsamına dahil değildir.

Bu yönetmeliğe göre kazan imalatçılarının ortalama 70°C kazan suyu sıcaklığında ve % 30’luk ağırlıkta, kazan türüne ilişkin olarak değişiklik belirten ortalama kazan suyu ısısında verim koşullarına uyma zorunluluğu bulunmaktadır.

Seri şekilde üretimi gerçekleşen bu ürünlerin uygunluğu B modülüne kıyasla kazanın kalitesinin tip değerlendirmesi ve C, D veya E modüllerine oranla onayı yapılan tipe uygunluk bildirimine uygun belgelendirilir. Gaz yakıtları ile çalışan kazanların kalitesinin uygunluk durumunun analiz edilmesinde Gaz Yakan Cihazlara Dair Direktifte (90/396/AT) aktarılan uygunluk analiz yöntemleri kullanılır.

İmalatçı firmalarımız seri üretimi yapılan tiplerini belgelendirmek adına AT Tip incelemesi müracaatını, kendi belirlediği bir onaylanmış şirkete gerçekleştirir.

Müracaat ise alt kısımda yer alan bilgileri kapsar,

 • İmalatçının adı ve adresi,
 • Aynı müracaatın değişik bir onaylanmış şirkete de yapılmadığı ifade eden yazılı beyanname,
 • Teknik dosya.
 • Teknik dosya müracaat esnasında hazır durumda olması gerekmektedir, uygunluk analizinin hedefine uygun kazanın tasarımı, imalatı ve çalışmasına yönelik bilgileri kapsamına almakta ve içeriğinde alt kısımda yer alan bilgiler bulunmaktadır.

 • Genel tip tanımlaması,
 • Tasarım ve üretim çizimleri, fonksiyonların, parça sınıflarının ve devrelerin grafikleri v.s.,
 • Grafiklerin, çizimlerin ve ürünün çalışmasının kavranılması adına gereken açıklamalar ve tanımlar
 • Uygulanan standartların listesi, bu standartların yapılması hususlarda temel gerekenleri tedarik etmek izin kabul edilen alternatiflerin açıklamaları
 • Tasarım hesaplamalarının ve tetkiklerin neticeleri,
 • Tetkik raporları
 • Bir önceki yazımız olan Ce Belgesi Kapsamında Yapı Ürünleri başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.