CE Belgesi Uygunluk Değerlendirme Modülleri

CE Belgesi Uygunluk Değerlendirme Modülleri

ce-belgesi

CE Belgesi Uygunluk Değerlendirme Modülleri

  • Modül A : İç Üretim Kontrolü :Tasarım ve üretim aşamalarını içeren bu modül; üretici ürünle ilgili yönetmeliklere uygun olduğunu beyan eder ve teknik dokümanları hazırlar. Onaylanmış  Kuruma gerek yoktur.
  • Modül B : Tip İncelemesi : AT Tip İncelemesi ile sadece tasarım aşamasını kapsar ve uygunluk bildirimi ile birlikte kullanılır . Onaylanmış kurum tarafından ürün örneğine yönetmelikler kapsamında test eder.
  • Modül C : Tip Uygunluk Beyanı :Ürünle ilgili yönetmeliklere uygunluğunu kanıtlamak için kullanılır ve sonuca göre üretici ürüne CE İşareti ‘ni yerleştirir ve Uygunluk Bildirimi ‘nde (Uygunluk Beyanı) bulunur.
  • Modül D : Üretim Kalite Güvencesi :Üretim aşamalarını kapsar ve Modül B ‘yi takip eder. Onaylanmış kurum tarafından test edilir ve onaylanır.
  • Modül E : Ürün Kalite Güvencesi :Onaylanmış kurum tarafından test edilme ve onaylanma aşamasını kapsar.Kalite Güvence sistemi kurulmasını zemin hazırlar.
  • Modül F : Ürün Doğrulaması: Onaylanmış bir kurumun ürünüle ilgili teknik dokümanlara veya tip incelemesindeki tanımlara uygunluğunu denetler ve uygunluk belgesi ile CE İşareti iliştirilir.
  • Modül G : Birim Doğrulaması : Tasarım ve üretim aşamalarını kapsar. Ürünle İlgili yönetmeliklere uyduğunu bildirmesi ve yapılan testler sonunda üründe CE İşereti bulunması gerekir.
  • Modül H : Tam Kalite Güvencesi : Kalite güvencesi , tasarım ve üretim aşamaları ile uygunluğunu denetler. Ürün tasarımında yönetmeliğe uygunluğunu denetler.
uygunluk-degerlendirme-modulleri

CE Sertifikası Uygunluk Değerlendirme Modülleri

 

CE BelgesiCE İşaretiCE Sertifikası  hakkında tüm detayları öğrenmek için bizlere ulaşabilirsiniz…