CE İşaretinin Anlamı Nedir?

ce-isareti

CE İşareti

CE işareti, ürüne iliştirilmesine dair Topluluk esasları ile imalatçının mecbur tutulduğu tüm gerekliliklere uyumu sembolize eder. Ürünlere iliştirildiği takdirde, iliştiren veya iliştirilmesinden sorumlu olan gerçek veya hukuki kişinin, ürünün uygulanabilir tüm gerekliliklere uygun olduğu ve gerekli tüm uygunluk değerlendirme yollarına tabi tutulduğuna dair beyanıdır. Bundan dolayı üye devletler, ürünün uygunsuz olduğuna dair deliller temelinde haklı görülmedikçe, CE İşaretli ürünlerin hizmete veya piyasaya sunulmasını engelleme hakları bulunmaz.

ce-isareti-