CE İşareti Nasıl Kullanılır

ce-isareti

CE İşareti

CE İşaretini Ürünü İliştirmek için Üreticiler Neler Yapmalıdırlar?

CE İşareti ‘nin ürünün üzerine yerleştirilmesinden ürün pazara sunulmasından sonra herhangi bir sorun çıktığında üretici sorumlu tutulur. Bu işareti ürünün üzerine yerleştirilmesiyle ilgili iki türlü yöntem vardır. Bunlar;

Düşük Riskli Ürünler: Güvenlik açısından çok büyük riskler oluşturulmayacak ürünleri kapsar. Uygunluk değerlendirilmesi üretici tarafından yapıldıktan sonra üretici bildirim yayınlar  ve güvenlik, sağlık, çevre ve tüketici standartlarına  uygunluğunu belirtir. Yani üreticinin beyannamesi yeterlidir ürünün  güvenliği olduğunu bildirmek için .

Yüksek Riskli Ürünler : Bu ürünlerde üreticinin beyannamesi yeterli olmaz. Bu ürünlerin onaylanmış kurumlar – notified body tarafından test edilmesi gereklidir.  Notified body tarafından test edildikten sonrasında uygun olması durumunda ürüne CE İşareti iliştirilebilir .

Üreticiler, üretim süreçlerini ilgili Yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirmeleri ve tedbirleri almaları gerekir.

İlgili Yönetmeliklere prosedürlere uygun gerekli işlemleri yerine getirmelidirler. Bunlar ;

 • Ürünle İlgili dokümantasyonun teknik bir şekilde hazırlanması,
 • AB Uygunluk Bildirimini düzenlemesini yapmak,
 • Tüketicilerin kolayca anlayabileceği dillerde kullanım kılavuzu ve güvenlik bilgilerinin tüketicileri sunulması sağlamak,
 • İzlenebilirlik şartlarının sağlamasını karşılaması gereklidir ( Teknik dosyanın ve AB Uygunluk Bildiriminin 10 sene boyunca saklanması , ürün hakkında tipi ,seri numarası gibi bilgilerin üzerinde bulunması, ürünle birlikte veya üzerinde üreticinin ismi , tescilli markanın görünmesi gibi gereklilikleri yerine getirmesi gerekir )
 • Tüm bu işlerinin yapılması sonucunda ürün üzerine CE İşareti eklenebilir .

CE Belgelendirme Aşamaları  Nelerdir  ?

 • Ürünün hangi Direktife girdiği belirlenir ve direktifler kapsamında standartlar belirlenir .
 • Direktif çerçevesinde uygun modül seçilir . (Uygunluğu test etmek için uygunluk değerlendirme yöntemi )
 • Ürünün riskli gurupta olup olmadığı seçilir. Seçim sonucuna göre işlemler yapılır. (yukarıda riskli ve risksiz ürünler hakkında neler yapılacağı bilgisi verilmiştir)
 • Ürünün standartlar kapsamında test edilmesi durumunda teste gönderilir .
 • Ürünün teknik dosyası hazırlanır. ( Teknik dosyanın 10 sene boyunca saklanması gereklidir. Teknik dosya ürünle ilgili tüm teknik verilerin ve raporlarının içerdiği dokümandır.)
 • Üreticinin ürünün tüm uygunlukları yerine getirdiği beyan yayınlar ve ürüne CE İşareti iliştirilir.

CE İşareti Ürüne Ne Şekilde İliştirilir ?

Ürünü üreten kişi veya kurum , CE işaretini ürüne, ürünün bilgi plakasına, ambalajına veya ürün beraberindeki belgelere iliştirebilir. CE işareti görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde olmalıdır. 

CE İşareti Hangi Yollarla Ürüne Yerleştirilir ?
İlgili yönetmelikler çerçevesinde , ürünün taşıdığı risklere göre  uygunluk değerlendirme işlemini gösteren yollara modül denilir.
A,B,C,D,E,F,G,H olmak üzere 8 modül bulunuyor. Ürünlere CE İşareti iliştirilmesi için izlenecek modül veya modüller o ürüne ilişkin mevzuatta belirtiliyor. Modüller hakkında detaylı bilgi için Modül Değerlendirme  sayfamıza tıklayınız…