CE İşareti Nasıl Olmalıdır

CE İşareti Nasıl Olmalıdır ?

ce-isareti-

CE İşareti

En az 5 mm boyunda “CE” harflerinden oluşur.

Bu işaret için öngörülen oranlara ve şekle bağlı kalınmak suretiyle, küçültülebilir veya büyütülebilir.

Ürüne veya bilgi levhasına iliştirilir. Ürünün yapısı gereği  etiketine, ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin ürünün beraberinde herhangi bir dokümanın bulunmasını gerektirdiği durumlarda, bu dokümanlara da yerleştirilebilir.

Görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde olmalıdır.

ce-isareti

CE İşareti , CE Sertifikası , CE Belgesi