Ce Uygunluk Teyit Sistemleri

Yapı Malzemelerinin uygunluk teğit sistemleri yönetmelikte geçen tablo aşağıdaki gibidir.

EK-1. YAPI MALZEMELERİNİN KULLANIM AMAÇLARI, YANGINA TEPKİ SINIFLARI VE TÂBİ OLACAKLARI UYGUNLUK TEYİT SİSTEMLERİ

 

DÜZENLENDİĞİ KOMİSYON KARARI

YAPI MALZEMESİ

KULLANIM AMACI

SEVİYE VEYA SINIFLAR·

UYGUNLUK TEYİT SİSTEMİ

1 95/467/EC

(2001/596/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

(2002/592/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

(2010/679/EU sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

Prefabrik bacalar (kat yüksekliğinde elemanlar), alev bacası hatları (elemanlar veya bloklar), çok bölmeli bacalar(elemanlar veya bloklar), tek du varlı baca blokları, kendi başına duran baca kitleri ve birleşik bacalar Bacalar için

Herhangi bir sınıf malzeme için

2+

Baca terminalleri Bacalar için

Herhangi birsınıf malzeme için

4

İnce laminantlı tavan elemanları ve elyaflı alçı panolar, elyaflı hazır alçı sıvalar ve birleşik malzemeleri yangına maruz kalmaya hassas yüzeye yerleştirilmiş kompozit malzemeler. a) Yangına tepki düzenlemelerine tabi olan duvarlarda, bölmelerde, tavanlarda ve bu yüzeylerin kaplanmasında.

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

3

(A1’ den E’ ye)3, F

4

Alçıpanlar, bloklar, tavan elemanları, elyaflı hazır alçı sıvalar ve alçı sıvalar, ilgili yardımcı malzemeler dahil. b) Duvarlarda, bölmelerde veya tavanlarda,;(ilgili olarak) yapılarda strüktürel elemanların ve/veya yangın bölmelerinin yangından korunumu için düşünülen yerlerde.

Herhangi bir sınıf malzeme için

3

Alçıpanlar, ilgili yardımcı malzemeler dahil. c) Rüzgar yüküne dayanıklı, ahşap çerçeveli duvarları veya ahşap çatı strüktürlerini sağlamlaştırmak için.

3

Alçıpanlar, bloklar, tavan elemanları ve sıvalar, elyaflı hazır alçı sıvalar, ilgili yardımcı malzemeler dahil Duvarlarda, bölmelerde veya tavanlarda, a., b veya c’de kullanımı belirtilmeyen yerlerde.

4

Strüktürel taşıyıcılar Tek başına taşıyıcıların gereklerinin kritik olduğu yapı ve inşaat mühendisliği işlerinde4

1

Tek başına taşıyıcıların gereklerinin kritik olmadığı yapı ve inşaat mühendisliği işlerinde5

3

Prefabrik bacalar (kat yüksekliğinde elemanlar), alev bacası hatları (elemanlar veya bloklar), çok bölmeli bacalar (elemanlar veya bloklar),  tek duvarlı baca blokları, kendi başına duran bacalar ve birleşik bacalar için baca kitleri ve baca terminalleri Yangına tepki düzenlemelerine tabi kullanımlar için

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

3

(A1’ den E’ ye)3, F

4

2 96/577/EC

(2002/592/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

Yangın alarmı/ veya algılanması, sabit yangınla mücadele, yangın ve duman kontrolü ve patlamayı engelleme malzemeleri

TESİSAT KİTLERİ

Yangın dedeksiyonu/ yangın alarmı

– Birleşik yangın dedeksiyon ve yangın alarm sistemleri /kitleri

– Yangın dedeksiyon sistemleri /kitleri

– Yangın alarm sistemleri kitleri

– Yangın haber verme sistemleri /kitleri

Yangını bastırma ve söndürme

– İlk yardım hortum sistemleri /kitleri

– Kuru ve ıslak yangın söndürme musluğu (hidrant) sistemleri

– Sprinkler ve su püskürtme sistemleri/ kitleri

– Köpük sistemleri /kitleri

– Kuru toz sistemleri /kitleri

– Gazlı sistemler

(karbondioksit sistemleri de dahil olmak üzere)/ kitler

Patlamayı baskılama

– Patlamayı bastıran sistemler / kitler

Yangın kontrol tesisatları

– Duman ve ısı boşaltma havalandırma sistemleri / kitleri

– Basınç diferansiyel sistemleri /kitleri

– Bağımsız duman dedektörleri/ alarmları

BİLEŞENLER

Yangın dedeksiyonu / yangın alarmı

– Duman, ısı ve alev dedektörleri

– Kontrol ve gösterici cihazlar

– Alarmı ileten yönlendiren cihazlar

– Kısa devre izolatörleri

– Alarm cihazları

– Güç kaynakları

– Giriş / çıkış cihazları

– Manuel ihbar butonu

Sabit bastırma ve söndürme

– Yangın muslukları (hidrantları)

– Su akış dedektörleri

/anahtarları

– Basınç dedektörleri

/anahtarlar

– İniş valfleri

– Giriş duman kutusu

– Yangın söndürme pompaları ve pompa takımları

– Başlıklar /sprinklerler /çıkışlar

– Islak alarm valf tesisatları

– Kuru alarm valf tesisatları

– Sel alarm valf tesisatları

– Çoklu kontroller

– Yüksek basınçlı konteynır valf tesisatları ve bunların çalıştırıcıları

– Seçici valfler ve bunların çalıştırıcıları

– Elektrikli olmayan durdurma cihazları

– Esnek konnektörler

– Basınç ayar aletleri ve basınç düğmeleri

– Mekanik tartı cihazları

– Kontrol valfleri ve geri dönüşsüz valfler

Patlamayı baskı altında tutma

– Dedektörler

– Baskılayıcılar

– Patlama sensörleri

– Patlamayı azaltıcı malzemeler

Yangın kontrolü

– Duman perdeleri

– Damperler

– Kanallar

– Motorlu vantilatörler

– Doğal vantilatörler

– Kontrol panelleri ve acil durum kontrol panelleri

– Güç kaynakları

Yangın güvenliği için

1

3 96/578/EC

(2001/596/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

(2002/592/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

Lavabolar Yiyeceklerin hazırlanması, bulaşık yıkama ve evsel atık suyun atılması için

4

Yıkama çanakları ve umumi tekneler, küvetler ve duş tekneleri, bideler, pisuarlar, klozet çanakları veya tekneleri, toprak, kimyasal veya kompozit klozetler, alaturka tuvaletler, akıtmalı su depoları, jakuzi küvetler, duş kabinleri ve önceden biçimlendirilmiş tuvalet modüller Kişisel hijyen için

4

Modüler umumi tuvaletler ve prefabrike tuvalet kabinleri Kişisel hijyen için

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

3

(A1’ den E’ ye)3, F

4

4 96/579/EC

(1999/453/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

Yol işaretleme malzemeleri

– Dökülerek uygulanan malzemeler (cam bilyeler, kaymayan Agregalar ve her ikisinin karışımı)

– Kalıcı işaretleme bantları ve önceden hazırlanmış işaretler

– Trafik boyaları, sıcak uygulanan termoplastikler, soğuk uygulanan plastikler (kaymayan agrega ile veya değil), önceden karıştırılan cam bilyeler dahil,

– Trafik boyaları, sıcak uygulanan termoplastikler, kullanılacak kaymayan agrega ve/veya cam bilyelerin tipleri ve oranlarını gösteren talimatlarla piyasaya arz edilen soğuk uygulanan plastikler (yol işaretlemesi için kullanılmak üzere)

– Geri yansıtıcı yol kramponları

Araç ve yaya trafik kullanımları için kalıcı olarak tesis edilen yol trafik işaretleri ve trafik kontrol cihazları:

– Kalıcı trafik işaretleri

– Trafik babaları

– İşaretleme direkleri

– Trafik ışıkları ve sabit tehlike lambaları

– Sürekli uyarı cihazları ve uyarı figürleri

– Değişken mesajlı trafik işaretleri

Yol aydınlatma direkleri

Araç sınırlama sistemleri

– Çarpma yastıkları

– Geçiş bariyerleri

– Kablolar

– Parapetler

Yaya köprü parapetlerini içeren yaya sistemleri

Dolaşım alanları için

1

-Yol trafik gürültüsünü azaltıcı cihazlar ve bariyerler

-Parlamayı önleyici ekranlar

Dolaşım alanları için

3

5 96/580/EC

(2001/596/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

(Giydirme cephe) kitleri ‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi olan dış duvarlarda

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

3

(A1’ den E’ ye)3, F

3

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi olmayan dış duvarlarda

3

6 96/581/EC Jeosentetikler (membranlar ve tekstiller), jeotekstiller, jeokompozitler, jeogridler, jeomembranlar ve jeonetler:

– Sıvı ve gaz bariyerleri olarak

– Koruma tabakası olarak

– Drenaj ve/veya filtrasyon için

– Güçlendirme için

Karayolları, demiryolları, temeller ve duvarlar, drenaj sistemleri, erozyon kontrolü, su depoları ve barajlar, kanallar, tüneller ve yeraltı yapıları, sıvı atık arıtımı veya biriktirimi, katı atık arıtımı veya biriktirimi için

2+

Jeosentetikler (membranlar ve tekstiller), jeotekstiller, jeokompozitler, jeogridler, jeomembranlar, jeonetler

– Koruma tabakası olarak

Tüm işlerde

4

7 96/582/EC Giydirme cepheler için strüktürel macunlu cam kitleri; Tip II ve Tip IV6 Dış duvar ve çatılar için

1

Giydirme cepheler için strüktürel macunlu cam kitleri; Tip I ve TipIII7 Dış duvar ve çatılar için

2+

Beton içinde kullanılan metal ankrajlar (ağır işler için) Beton yapı elemanlarını yada giydirme ve asma tavanlar gibi ağır üniteleri desteklemek ve/veya sabitlemek için

1

8 97/161/EC Betonda (hafif işler için) kullanılan metal ankrajlar Hafif asma tavanlar gibi beton elemanları monte etmek, betona tutturmak ve/veya sabitlemek için daimi sistemlerde kullanmak üzere

2+

9 97/176/EC8

(2001/596/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

 

Masif taşıyıcı ahşap malzemeler

Elemanlar

Köprü elemanları, makas elemanları, demiryolu traversleri

(tabanlıklar), döşeme elemanları, duvar elemanları, çatı elemanları.( kirişler, kemerler, mertekler, dikmeler, direkler, kazıklar gibi)

Kitler

Makaslar, döşemeler, duvarlar, çatılar, çerçeveler

Köprüler, demiryolları ve yapılar için

 

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

2+

(A1’ den E’ ye)3, F

2+

Kereste direkler Köprüler, demiryolları ve yapılar için

2+

Tutkallanmış strüktürel laminant malzemeler ve diğer tutkallanmış ahşap malzemeler.

Elemanlar

Köprü elemanları, makas elemanları, döşeme elemanları, duvar elemanları, çatı elemanları.

(kirişler, kemerler, mertekler, dikmeler, direkler, kazıklar gibi)

Kitler

Makaslar, döşemeler, duvarlar, çatılar, çerçeveler

Köprüler ve yapılar için

1

Strüktürel ahşap malzemeler için bağlayıcılar (ahşap için bağlayıcılar, halka bağlayıcılar, silindirik çelik ve ahşap dübeller, ahşap vidalar, yivli cıvatalar, ahşap çivileri) Strüktürel ahşap malzemeler için

3

10 97/177/EC Duvarcılık işlerinde kullanılan enjeksiyonlu metal ankrajlar Montajın yanı sıra, duvarcılık işlerini, strüktürel elemanları (işlerin sağlamlığına katkıda bulunanlar) veya kaplama gibi ağır birimleri sabitlemek ve/veya tutturmak için

1

11 97/462/EC

(2001/596/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

Yontulup düzeltilmemiş, kaplama, cilalı veya kaplanmış ahşap esaslı paneller İç ve dış uygulamalardaki strüktürel elemanlar için

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

2+

(A1’ den E’ ye)3, F

2+

İç ve dış uygulamalardaki strüktürel olmayan elemanlar için

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

3

(A1’ den E’ ye)3, F

4

12 97/463/EC Betonda ve duvarcılık işlerinde kullanılan plastik bağlayıcılar Cephe sistemleri gibi sistemlerde, sistemlerin sağlamlığına katkıda bulunan sabitleyici veya destekleyici elemanlar için

2+

13 97/464/EC

(2004/663/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

 

Yapı içinde kullanılan atık su mühendisliği malzemeleri

Geri akışı önleme cihazları: boru hattını havalandıran hava girişli vana

Yapı içinde kullanmak için

4

Yapı içinde kullanılan atık su mühendisliği malzemeleri

Atık su pompalama istasyonu için kitler ve atık suyu yükseltme tesisleri

Yapı içinde kullanmak için

3

Yapı dışında kullanılan atık su mühendisliği malzemeleri

Atık su arıtma tesisleri ve yapıyla bağlantılı arıtma ekipmanları için kitler ve elemanlar-Foseptik

Yapının dışında kullanılan, yağmur suyu, kanalizasyon ve organik yayıntılar için

3

Prefabrik drenaj kanalları Yapı dışında kullanılmak üzere, yolları da kapsayan altyapı işlerinde ve yapılardan gelen atık sularda

3

Menhol kapakları ve oluk kapakları Taşıt ve yaya alanlarında kullanmak üzere

1

Menholler ve kontrol (bakım) bacaları

Menholler ve kontrol bacaları için basamak demirleri, merdivenler ve tırabzanlar

 

Anayollar,otopark alanları, hafif taşıtlara ait yollar, yüksek banketler ve yapıların dışında kullanılmak üzere

4

Kapaklar, iniş-çıkış demirleri, merdivenleri ve menhol ile kontrol bacaları için trabzanlar, mazgal kapakları Anayollar,otopark alanları, hafif taşıtlara ait yollar, yüksek banketler ve yapıların dışında kullanılmak üzere

4

Ayırıcılar Atık su /kanalizasyon suyunu yapılardan almak için yolları da içeren inşaat mühendisliği çalışmalarında

4

Geri akışı önleme cihazları: boru hattını havalandıran hava girişli vana Yangına tepki düzenlemelerine tabi olan tüm kullanımlar için

A11, A21, B1, C1

1

Atık su pompalama istasyonu için kitler ve atık suyu yükseltme tesisleri  

A12, A22, B2, C2, D, E

3

Atık su arıtma tesisleri ve yapıyla bağlantılı arıtma ekipmanları için kitler ve elemanlar

Fosseptik

Prefabrik drenaj kanalları

Menholler ve kontrol  odaları

Menholler ve kontrol bacaları için basamak demirleri, merdivenler ve tırabzanlar

Ayırıcılar

Menhol kapakları ve oluk kapakları

 

(A1’ den E’ ye)3, F

4

14 97/555/EC

(2010/683/EUsayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

Genel çimentolar, kapsam:

– Portland çimentosu.

– Portland katkılı çimentolar:

Portland-cüruf çimentosu ( A-S ve B-S)

Portland-silis dumanı çimentosu (A-D)

Portland-puzolan çimentosu ( doğal A-P, doğal B-P, yapay A-Q, yapay B-Q)

Portland-uçucu kül çimentosu (silikalı A-V, silikalı B-V, kalkerli A-W, kalkerli B-W)

Portland-(killi şist) pişirilmiş şeyl çimentosu (A-T ve B-T)

Portland-kireçtaşı çimentosu (A-L ve B-L)

Portland-kompoze çimento (A-M ve B-M)

– Yüksek fırın çimentoları (A, B, ve C)

– Puzolanik çimentolar (A ve B)

– Kompoze çimentolar (A ve B)

Yapım işlerinde ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılacak beton, harç, sulu harç diğer karışımların hazırlanması

1+

Kalsiyum alüminat çimentoları Yapım işlerinde ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılacak beton, harç, sulu harç diğer karışımların hazırlanması

1+

Yapı kireçleri, kapsamı:

-Kalsiyum kireçler

-Dolomit kireçler

-Su bazlı kireçler

Yapım işlerinde ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılacak beton, harç, sulu harç diğer karışımların hazırlanması

2+

Harç çimentoları Yapım işlerinde ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılacak beton, harç, sulu harç diğer karışımların hazırlanması

1+

Özel çimentolar, kapsam:

– Düşük ısılı çimento

– Sülfat dirençli çimento

– Beyaz çimento

– Deniz suyuna dirençli çimento

-Düşük alkali çimento

Yapım işlerinde ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılacak beton, harç, sulu harç diğer karışımların hazırlanması

1+

Su bazlı yol bağlayıcıları Yol temelinin stabilizasyonunda kullanılacak beton, harç, sulu harç ve diğer karışımların hazırlanması için

2+

15 97/556/EC

(2001/596/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

(2011/14/EU sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

Sıvalı dış termal yalıtım kompozit sistemleri/kitleri (ETICS:External thermal insulation composite systems/kits with rendering) Yangın düzenlemelerine tabi olan dış duvarlarda

*(Avrupa Teknik Onayına konu olan malzemeler için)

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

2+

(A1’ den E’ ye)3, F

2+

Yangın düzenlemelerine tabi olmayan dış duvarlarda

*(Avrupa Teknik Onayına konu olan malzemeler için)

Herhangi bir sınıf malzeme için

2+

Dış duvarlarda

*(Harmonize Standartlara konu olan malzemeler için)

Herhangi bir sınıf malzeme için

1

16 97/597/EC Betonarme çeliği malzemeleri

– Çubuk demirleri

– Yuvarlak demir, kangallar

– Kaynaklı dokular

– Kafes kirişleri

– Dişli lamalar

Betonun donatısı için kullanılmak üzere

 

1+

Öngermeli çelik malzemeler

-Teller (gerilimden arındırılmış soğuk çekilmiş teller, düz teller, dişli teller)

-Halatlar (çok telli halatlar, çok telli sıkıştırılmış halatlar, dişli ve kuvvetli bağlı halatlar)

-Çubuklar (sıcak haddelenmiş ve işlenmiş çubuk demirler, yivli çubuklar, dişli yada yassı yada düz çubuklar)

– Öngerilim kabloları

Betonun öngerilmesi için kullanılmak üzere

 

1+

Kanal ve kılıflar Öngerilmeli beton çeliğinin korunması veyatağı olarak kullanılmak üzere

4

17 97/638/EC Strüktürel ahşap malzemeler için bağlayıcılar:

Tek taraflı yüzük dübeli, sıkıştırma, tırtıklı plak bağlayıcılar, delikli çivi plakları, çivileme plakaları

Strüktürel ahşap malzemeler için

2+

18 97/740/EC

(2001/596/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

Duvarcılık birimleri I. Kategori 9 Duvarda, kolonlarda ve bölücü elemanlarda

2+

Fabrika yapımı duvar işlerinde kullanılan harçlar10
Duvarcılık birimleri

II. Kategori

Duvarda, kolonlarda ve bölücü elemanlarda

4

Fabrika yapımı duvar işlerinde kullanılan tariflenmiş harçlar11
Fabrika yapımı sıvayıcı / doku verici harçlar Duvarlar, kolonlar, bölücü eleman ve tavan yüzeylerinde
Bağlantılar, germe kayışları,kiriş aşıkları, dirsekler, destek açıları, yatak derzi güçlendiricileri, lentolar Duvar ve bölücü elemanlarda

3

Yangına maruz kaldığında hassaslaşabilecek bir yüzeye sahip ısı yalıtım malzemeleri ile birleştirilmiş duvarcılık elemanları ‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi olan duvar ve bölücü elemanlarda

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

3

(A1’ den E’ ye)3, F

4

 

19 97/808/EC

(1999/453/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

(2001/596/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

(2006/190/ECsayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

 

Dış kullanımlar için sert döşeme malzemeleri

Döşeme üniteleri (düz veya dokulu yüzeyli) kaldırım kenar taşları, bloklar, kaldırım ışıklıkları, kendinden cilalı metal levhalar, sert yer karoları, arduvaz, toprak karolar, mozaikler, doğal taş yer döşemesi, çimento mozaik karolar, genleşmiş metal veya ızgara süslemeleri, yer kafesleri dahil olmak üzere

Dış yaya ve araç dolaşım alanlarını kaplamak gibi dış kullanımlar ve yol kaplamaları için.

4

Sert döşeme malzemeleri

(A) Parçalar

Kaplama ürünleri, toprak karolar, mozaikler, parke, ağ veya levhadan süsler, yer ızgaraları, sert lamine döşemeler, ahşap bazlı malzemeler.

(B) Piyasaya kitler halinde sürülen taşıyıcı sistemler

Yükseltilmiş giriş döşemeleri, boşluklu döşemeler

Üzeri kapatılmış umumi ulaşım alanlarını da kapsayan iç kullanımlar için

A1fl1 ,A2 fl1 , Bfl1 , C fl1

1

A1fl 2, A2 fl2 , Bfl2 , C fl2 , D fl, Efl

3

(A1fl’den Efl’ye)3, Ffl

4

Esnek ve dokuma yer döşemeleri

Karo, tabaka veya rulo şeklinde piyasaya sunulan homojen ve heterojen esnek yer kaplamaları biçiminde [karolar, plastik ve kauçuk levhalar (aminoplastik ısı ile sertleşen kaplamalar), linolyum ve mantar; antistatik tabaka, serbest yayılan yer karoları, esnek lamine yer kaplamalarını içeren dokuma yer döşemeleri]

İç kullanımlar için

A1fl1 ,A2 fl1 , Bfl1 , C fl1

1

A1fl 2, A2 fl2 , Bfl2 , C fl2 , D fl, Efl

3

(A1fl’den Efl’ye)3, Ffl

4

Esnek ve dokuma yer döşemeleri

Karo, tabaka veya rulo şeklinde piyasaya sunulan homojen ve heterojen esnek yer kaplamaları [karolar, plastik ve kauçuk levhalar (aminoplastik ısı ile sertleşen kaplamalar) içeren dokuma yer döşemeleri; linolyum ve mantar; antistatik tabaka; serbest yayılan yer karoları; esnek lamine yer kaplamaları.]

Dış kullanımlar için

4

Döşeme şap malzemeleri İç kullanımlar için

A1fl(5),A2fl(5), Bfl(5), Cfl(5)

1

A1fl(6), A2fl(6), Bfl(6), Cfl(6), Dfl, Efl

3

(A1fl den Efl’ye)(7), Ffl

4

Dış kullanımlar için

4

20 98/143/EC Mekanik olarak bağlanan, esnek çatı su yalıtım membranları sistemleri:

Esnek levha bazlı,sürekli su tutucu sistemlerle sınırlı,bağlama, birleştirme ve üst üste bindirme sistemleri ve bazen ısı izolasyonlarını da içeren mekanik olarak bağlanan esnek çatı su yalıtım membranları

Çatıların su yalıtımı için

2+

21 98/213/EC

(2001/596/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

Dahili bölme kitleri a)‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

3

(A1’ den E’ ye)3, F

4

Dahili bölme kitleri b)Yangın kompartımanı için

Herhangi bir sınıf malzeme için

3

Dahili bölme kitleri c)‘Tehlikeli maddeler’ hakkındaki düzenlemelere tabi kullanımlar için12

3

Dahili bölme kitleri d)Yürürlükteki ‘Kullanımda Emniyet’ riskine maruz ve bu konudaki düzenlemelere tabi kullanımlar için.

3

Dahili bölme kitleri a,b,c ve d’de belirtilenlerin dışındaki kullanımlar için.

4

22 98/214/EC

(2001/596/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

Strüktürel metalik kesitler/profiller

Sıcak haddelenmiş, soğuk şekillendirilmiş veya başka şekilde üretilmiş çeşitli şekillerdeki kesitler/profiller(T, L, H, U, Z, I, kanallar, köşebent, oluk, boru) ,yassı ürünler (tabaka, levha, şerit) çeşitli metal malzemelerden yapılmış, korozyona karşı astarlanarak (kaplanarak) korunmuş yada korunmamış dökme, dövme ve çubuk demirler.

Metal yapılarda veya metal ve beton karma yapılarda kullanılmak üzere

2+

Strüktürel metalden yapılmış inşaat malzemeleri

Makaslar, kirişler, kolonlar, merdivenler, döşeme mertekleri, taşıyıcı direkler ve palplanj (perde) gibi bitmiş metal ürünler. Belirli uygulamalar için tasarlanarak uygun büyüklüklerde kesilmiş parçalar, raylar, traversler.

Bunlar astarlanarak korozyona karşı korunmuş yada korunmamış olabilir, kaynaklı yada kaynaksız olabilir..

Temellerde ve yapı çerçevelerinde kullanım için

2+

Strüktürel metalden yapılmış inşaat malzemeleri

Asma tavanlar için bitmiş metal çerçeveler (ağır yük taşıyan).

Bunlar astarlanarak korozyona karşı korunmuş yada korunmamış olabilir, kaynaklı yada kaynaksız olabilir

Yapı çerçevelerindeki kullanımlar için

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

2+

(A1’ den E’ ye)3, F

2+

Kaynak malzemeleri Strüktürel metal yapı işlerinde kullanmak için

2+

Strüktürel bağlayıcılar

Metal perçinler, cıvatalar (somunlar ve pullar) ve H. R. Cıvataları (yüksek mukavemetli öngerilimli cıvatalar-High Resistance), başlı çiviler, vidalar, demiryolu sürgüleri.

Strüktürel metal işlerde kullanmak için

2+

23 98/279/EC

(2001/596/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

Kalıcı, taşıyıcı olmayan, kepenk, panjur sistemlerini kapama düzeni kitleri/sistemleri, normal betonla doldurmak, gereken yerde güçlendirmek için

– Yalıtıcı malzemelerden(veya yalıtıcı bir malzemenin diğer bir malzemeyle kombinasyonundan) yapılmış boşluklu bloklar

– Yalıtıcı malzemelerden (yada yalıtıcı bir malzemenin diğer bir malzemeyle kombinasyonundan)yapılmış paneller, yalnızca ara levhalarıyla birleştirilmiş kapatıcı kanatlar

Yapılarda yangın düzenlemelerine tabi iç ve dış duvarların inşaatlarında

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

2+

(A1’ den E’ ye)3, F

2+

Yapılarda yangın düzenlemelerine tabi olmayan iç ve dış duvarların inşaatlarında

Herhangi bir sınıf malzeme için

2+

24 98/436/EC

(2001/596/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

– Düz(yassı) ve profil levhalar

– Çatı kiremiti, arduvaz, taşlar ve kiremit altı

– Fabrikada birleştirilmiş kompozit ve sandviç paneller

– Çatı ışıklığı

– Çatı pencereleri

a)‘Yangına dayanım’ düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda (örn. yangın kompartımanları)

Herhangi bir sınıf malzeme için

3

– Düz (yassı) ve profil levhalar

– Çatı kaplama malzemeleri, arduvazları, taşları ve kiremitleri

– Fabrikada birleştirilmiş kompozit ve sandviç paneller

– Çatı ışıklığı

– Çatı penceresi

– Kiriş silmesi ve tavan levhaları.

b)‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

3

(A1’ den E’ ye)3, F

4

– Düz (yassı) 13 ve profil14levhalar15

– Çatı kaplama karoları, arduvazları16, taşları17 ve kiremitleri18

– Fabrikada birleştirilmiş kompozit ve sandviç paneller

– Mastik asfalt çatı uygulamaları

– Çatı döşemesi

– Çatı ışıklığı

– Çatı pencereleri

– Çatı giriş yolu sistemleri, yürüme yolları ve ayak dayanacak yerler

– Çatı kaplaması yardımcı malzemeleri

c)‘Dış yangın performansı’ düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda

Test gerektiren malzemeler

3

Test yapılmadan yangın sınıfı belirlenmiş malzemeler 19,20

4

– Düz (yassı) ve profil levhalar

– Fabrikada birleştirilmiş kompozit ve sandviç paneller

– Çatı ışıklığı

– Çatı pencereleri

d)Çatının yapısını güçlendirmeye katkısı olan kullanımlarda

3

– Tüm çatı örtüleri, çatı ışıklıkları,

çatı pencereleri ve tamamlayıcı malzemeler

e)‘Tehlikeli maddeler’ hakkındaki düzenlemelere tabi kullanımlarda17

3

– Düz (yassı) ve profil levhalar

– Çatı kaplama karoları, arduvazları, taşları ve kiremitleri

– Fabrikada birleştirilmiş kompozit veya sandviç paneller,

– Çatı döşemesi,

– Kiriş silmeleri ve tavan levhaları,

– Çatı örtüleri için mekanik sabitlemeler.

– Çatı örtüleri için yardımcı malzemeler

a,b,c,d,e’de belirtilenlerin dışındaki kullanımlar için.

4

– Çatı giriş yolu sistemleri,

– Yürüme yolları ve ayak dayama yerleri

– Çatı güvenlik kancaları ve ankrajlar,

– Mastik asfalt çatı uygulamaları

– Çatı pencereleri

– Çatı ışıklıkları

a,b,c,d,e’de belirtilenlerin dışındaki kullanımlar için

3

  98/437/EC

(2001/596/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

Paneller Duvar ve tavanların yangına karşı korunmasında iç ve dış kaplamalarda tamamlayıcı elemanlar olarak

Herhangi bir sınıf malzeme için

3

Asma tavanlar (kitler) Tavanların yangına karşı korunmasında iç veya dış kaplama olarak

Herhangi bir sınıf malzeme için

3

Paneller Duvar ve tavanların iç ve dışını sert ve dayanıklı hale getiren elemanlar olarak

3

– Fayanslar

– Paneller

( kırılgan malzemelerden)

Kesici objeler sebebiyle kazayla yaralanma düzenlemelerine tabi olan duvar ve tavanların iç ve dış kaplamalarında
Asma tavanlar (kitler) ‘Kullanımda Emniyet’ düzenlemelerine tabi olan tavanların iç ve dış kaplamalarında
– Fayanslar,

– Paneller

‘Kullanımda Emniyet’ düzenlemelerine tabi olan iç veya dış asma tavanlarda
– Şekilli profiller

– Asma çerçeveler

‘Kullanımda Emniyet’ düzenlemelerine tabi olan iç veya dış duvar yada tavan kaplamalarında ve asma tavanlarda
– Rulo halindeki kaplamalar,

– Tavan örtüleri

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi duvar veya tavanların iç kaplamalarında

A11, A21, B1 ve C1

1

– ‘Shingel’lar

– .Kaplama  plâkaları

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi duvar veya tavanların dış kaplamalarında
Asma tavanlar

(Kitler)

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi tavanların iç ve dış kaplamalarında

A12, A22, B2, C2, D, E

3

– Fayanslar

– Yüzey kaplamaları

– Paneller

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi duvar ve tavanların iç veya dış kaplama olarak
– ‘Shingel’lar

– Kaplama  plâkaları

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi duvar veya tavanların dış kaplamalarında
– Rulo halindeki kaplamalar,

– Kaplamalar

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi duvar veya tavanların iç kaplamalarında
– Şekilli profiller

– Asma çerçeveler

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi iç veya dış duvar ve tavanların bitirmeleri desteklemekte veya asma tavanlarda
Asma tavanlar

(Kitler)

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi tavanların iç ve dış kaplamalarında

(A1’den E’ye)3, F

4

– Fayanslar

– Yüzey kaplamaları

– Paneller

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi duvar ve tavanların iç veya dış kaplama olarak
– ‘Shingel’lar

– Kaplama  plâkaları

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi duvar veya tavanların dış kaplamalarında
– Rulo halindeki kaplamalar,

– Kaplamalar

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi duvar veya tavanların iç kaplamalarında
– Şekilli profiller

– Asma çerçeveler

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi iç veya dış duvar ve tavanların bitirmeleri desteklemekte veya asma tavanlarda
Asma tavanlar

(kitler)

‘Tehlikeli maddeler’ hakkındaki düzenlemelere tabi duvar ve tavanlarda iç veya dış kaplama olarak17

3

– Fayanslar

– ‘Shingel’lar

-.Yüzey kaplamaları

– Dış Giydirme plakları

– Paneller

‘Tehlikeli maddeler’ hakkındaki düzenlemelere tabi duvar veya tavanların iç yada dış kaplamalarında17
Asma tavanlar

(kitler)

Diğer kullanımları talimatta 21 yer alan tavanların iç ve dış kaplamalarında

4

– Rulo halindeki duvar kağıtları

– Tavan örtüleri

– Fayanslar

– Kiremit altları

– Yüzey kaplamaları

– Giydirme levhaları

Paneller

Diğer kullanımları talimatta 21 yer alan duvar veya tavanların iç yahut dış kaplamalarında
Şekilli profiller

Asma çerçeveler

Diğer kullanımları talimatlarda 21 yer alan asma tavan veya iç ve dış duvar yada tavanları desteklemek için
26 98/456/EC Ardgerilim kitleri Öngerilimli yapı elemanları için

1+

27 98/598/EC

(2002/592/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

Agregalar

– Bitümlü karışımlar, yüzey uygulamaları

– Bağlı olmayan veya hidrolik bağlı olan karışımlar için

Yol ve diğer altyapı çalışmaları için27

4

Kuşanıktaşlar (Armourstones) Su yapıları ve diğer altyapı inşaatları için27.

4

Demiryolu balastı Demiryolu işlerinde22

4

Bitümlü karışımlar ve yüzeye uygulanan işler için dolgu malzemeleri Yollar ve diğer altyapı işlerinde22

4

Beton, harç ve enjeksiyon için agregalar ve dolgu malzemeleri Yapılar , yollar ve diğer altyapı işlerinde22

4

Agregalar

– Bitümlü karışımlar, yüzeye uygulamaları

– Bağlı olmayan ve hidrolik bağlı olan karışımlar için

Yol ve diğer altyapı işlerinde23

2+

Kuşanıktaşlar Su yapıları ve diğer altyapı çalışmalarında.23

2+

Demiryolu balastı Demiryolu işlerinde23

2+

Bitümlü karışımlar ve yüzeye uygulanan işler için dolgu malzemeleri Yollar ve diğer altyapı işlerinde23

2+

Beton, harç ve enjeksiyon için agregalar ve dolgu malzemeleri Yapılar, yollar ve diğer altyapı işlerinde23

2+

28 98/599/EC

(2001/596/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

Likit uygulamalı çatı su geçirmezlik kitleri. Su geçirmezlikle ilgili tüm kullanımlarda

3

Likit uygulamalı çatı su geçirmezlik kitleri. ‘Dış yangın performansı’ düzenlemelerine tabi kullanımlarda

Test gerektiren malzemeler

3

Test yapılmadan yangın sınıfı belirlenmiş malzemeler19

4

Likit uygulamalı çatı su geçirmezlik kitleri. ‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlarda

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

3

(A1’ den E’ ye)3, F

4

29 98/600/EC

(2001/596/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

Kendini taşıyan ışık geçirici çatı kitleri (cam esaslı olanlar hariç). Çatıda ve çatı bitişlerinde kullanmak için

3

Kendini taşıyan ışık geçirici çatı kitleri (cam esaslı olanlar hariç). ‘Dış yangın performansı’ düzenlemelerine tabi kullanımlarda

Test gerektiren malzemeler

3

Test yapılmadan yangın sınıfı belirlenmiş malzemeler 19

4

Kendini taşıyan ışık geçirici çatı kitleri (cam esaslı olanlar hariç). ‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlarda

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

3

(A1’ den E’ ye)3, F

4

 

30 98/601/EC

(2001/596/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

Bitüm Yolların yapımı ve yüzey uygulamaları için

2+

Bitümlü karışımlar Yolların yapımı ve yüzey uygulamaları için

2+

Yüzey işlemleri Yolların yüzey uygulamaları için

2+

Köprü tabliyesi su geçirmeyen malzemeleri ve kitleri Köprü tabliyeleri için

2+

Yardımcı malzemeler Beton yollar için

4

Bitümlü karışımlar

Yüzey işlemleri

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için.

A1fl1 ,A2 fl1 , Bfl1 , C fl1

1

A1fl 2, A2 fl2 , Bfl2 , C fl2 , D fl,Efl

3

(A1fl’den Efl’ye)3, Ffl

4

31 1999/89/EC

(2001/596/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

Prefabrik merdiven teçhizatları24 Konutlar ve diğer yapılarda

2+

Prefabrik merdiven teçhizatları ‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

3

(A1’ den E’ ye)3, F

4

32 1999/90/EC

(2001/596/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

Membranlar

– Geçirimsizlik tabakaları

– Çatı alt tabakaları

– Su buharı kontrol tabakaları

Yapılarda

3

Nem geçirimsiz şilteler

Çtı şilteleri

Yapılarda

2+

– Nem geçirimsiz şilteler

– Geçirimsizlik tabakaları

– Çatı altı tabakaları

– Çatı şilteleri

– Su buharı kontrol tabakaları

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

3

(A1’ den E’ ye)3, F

4

– Çatı altı tabakaları

– Çatı şilteleri

‘Dış yangın performansı’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için

Test gerektiren malzemeler

3

Test yapılmadan yangın sınıfı belirlenmiş malzemeler19

4

33 1999/91/EC

(2001/596/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

Isı yalıtım malzemeleri (fabrika yapımı malzemeler ve kullanım yerinde şekillendirilmesi amaçlanan ürünler) Herhangi bir uygulamada

3

Isı yalıtım malzemeleri (fabrika yapımı malzemeler ve kullanım yerinde şekillendirilmesi amaçlanan malzemeler) ‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

3

(A1’den E’ye)3, F

4

34 1999/92/EC Ahşap bazlı, hafif, kompozit kirişler ve kolonlar

(T kirişlerini, yani kiriş/döşeme birleşim kombinasyonlarını içerir)

Yapılarda

Herhangi bir sınıf malzeme için

1

35 1999/93/EC Kapılar ve büyük kapılar (ilgili aksamla beraber veya değil) Yangın/duman kompartımanlarında kullanılmak üzere ve kaçış yollarında

1

Beyan edilmiş diğer spesifik kullanımlarda ve/veya özellikle gürültü, enerji, sızdırmazlık ve kullanımda emniyet gibi diğer spesifik koşullara tabi kullanımlarda

3

Sadece iç bağlantılar için

4

Kapı ve büyük kapıların ilgili bina aksamı Yangın/duman kompartımanlarında kullanılmak üzere ve kaçış yollarında

1

Pencereler (ilgili aksamla beraber veya değil) Yangın/duman kompartımanlarında kullanılmak üzere ve kaçış yollarında

1

Diğerleri

3

Kepenkler ve panjurlar (ilgili aksamla beraber veya değil) Dış kullanım

4

36 1999/94/EC Prekast normal/hafif/otoklav havalı beton malzemeleri (Boru ve tanklar hariç)

 

Strüktürel kullanım için

özellikle öngerilmeli boşluklu döşeme elemanları, dikmeler ve direkler25, temel kazıkları, kalıp döşemeleri, kafes kiriş elemanları, kiriş/blok döşeme üniteleri ve elemanları, nervürlü zemin döşemeleri, lineer strüktür elemanları (kiriş ve kolonlar), taşıyıcı duvarlar, istinat duvar elemanları, çatı elemanları, silolar26, merdivenler, köprü döşeme (tabliye) elemanları ve büyük kutu menfezleri

2+

Strüktürel olmayan veya hafif strüktürel kullanım için

özellikle arazi çitleri, telekomünikasyon için ekleme kutuları, küçük kutu menfezleri, yük taşımayan duvar elemanları ve kaplama elemanları

4

37 1999/454/EC

(2001/596/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

Yangın durdurucu ve yangını hapsedicimalzemeler 27

Yangın koruyucu ürünler (kaplamaları içerir)28

Yangın kompartımanı için ve/veya yangın koruyucu veya yangın performansı için.

Herhangi bir sınıf malzeme için

1

Yangın durdurucu ve yangını hapsedici malzemeler 27

Yangın koruyucu ürünler (kaplamaları içerir) 28

 

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

3

(A1’den E’ye)3, F

4

38 1999/455/EC29 Prefabrik ahşap iskelet ve kütük yapılar için kitler Yapı işlerinde

Herhangi bir sınıf malzeme için

1

39 1999/469/EC

(2001/596/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

Beton, harç ve çimento şerbetiyle ilgili malzemeler

– Karışımlar

Beton, harç ve çimento şerbeti için

2+

– Katkılar (tip I) Beton, harç ve çimento şerbeti için

2+

– Katkılar (tip II) Beton, harç ve çimento şerbeti için

1+

– Lifler Beton, harç ve çimento şerbetinde strüktürel kullanım için

1

Beton, harç ve çimento şerbetinde strüktürel olmayan diğer kullanımlar için

3

Beton koruma ve tamir ürünleri

 

Yapılarda ve altyapı işlerinde düşük performans gerekleri ile kullanım için

4

Yapılarda ve altyapı işlerindeki diğer kullanımlar için

2+

Beton koruma ve tamir ürünleri

 

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

3

(A1’ den E’ ye)3, F

4

40 1999/470/EC

(2001/596/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

Strüktürel yapıştırıcılar Yapılarda ve diğer altyapı işlerinde strüktürel kullanım için

2+

Karolar için yapıştırıcılar (özellikle hidrolik bağlayıcılar, çimentolu bağlayıcılar, serpinti polimerleri, reaksiyon reçineleri) Yapılarda ve diğer altyapı işlerinde iç ve dış kullanım için

3

– Strüktürel yapıştırıcılar (özellikle epoksi reçineler, poliüretan reçineler, akrilik reçineler, aminoplastik reçineler, fenolik reçineler)

 

– Karolar için yapıştırıcılar

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

3

(A1’ den E’ ye)3, F

4

41 1999/471/EC

(2001/596/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

Mekan ısıtıcı aletler

-Dahili enerji kaynağı bulunmayan mekan ısıtma aletleri30 (özellikle radyatörler, konvektörler, fan sarmal üniteleri içeren fan konvektörleri, kenarlara yerleştirilen ısıtıcılar, tavana monte edilen paneller ve diğer sabit ısı yayıcılar, duvar ve döşemelerden ısıtan kitler)

– Katı ve sıvı yakıt yakan36mekan ısıtıcı aletler (özellikle bacalı gaz sobaları, meskenlerde kullanılan pişirme ocakları, oda ısıtıcıları, şömine sobaları, ısıtma insertleri, sauna sobaları)

Yapılarda

3

Dahili enerji kaynağı bulunmayan mekan ısıtıcı aletler 30

Katı ve sıvı yakıt yakan 31mekan ısıtıcı aletler

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

3

(A1’ den E’ ye)3, F

4

42 1999/472/EC

(2001/596/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

İnsan teması olmayan kullanım için düşünülmüş su boruları, depoları ve yardımcıları

– Boru tesisatı kitleri

– Borular

– Tanklar (Depolar)

– Sızıntı alarmı sistemleri ve aşırı dolumu önleme cihazları

– ‘Fitting’ler, yapıştırıcılar,

sızdırmazlık contaları, ek yeri sızdırmazlık profilleri

– Koruma amaçlı kanallar ve oluklar

– Boru/kanal mesnetleri

– Valfler ve musluklar

– Güvenlikle ilgili elemanlar

Binanın ısıtma/soğutma sistemlerinde kullanılmak üzere sağlanmış gaz/fuel’in dış depolama haznesinden veya şebekenin sonuncu basınç düşürme ünitesinden binanın ısıtma/soğutma sistemleri girişine kadar tesisat içinde taşınması/dağıtımı/

depolanması

3

– Boru tesisatı kitleri

– Borular

– Tanklar (Depolar)

– Sızıntı alarmı sistemleri ve aşırı dolumu önleme cihazları

– ‘Fitting’ler, yapıştırıcılar,

sızdırmazlık contaları, ek yeri sızdırmazlık profilleri

– Koruma amaçlı kanallar ve oluklar

– Boru/kanal mesnetleri

– Valfler ve musluklar

– Güvenlikle ilgili elemanlar

İnsan kullanımı dışındaki suyun taşınması/atımı/

depolanması

4

– Depolar

– Koruma amaçlı kanallar ve oluklar

‘Yangına dayanım’ düzenlemelerine tabi alanlarda yapının ısıtma/soğutma sistemlerinde kullanmak üzere sağlanan gaz/fuel’in taşıma /dağıtma /depolama tesisatlarında, dış depolama haznesinden veya şebekenin sonuncu basınç düşürme ünitesinden yapının ısıtma /soğutma sistemlerinin girişine kadar.

Herhangi bir sınıf malzeme için

1

– Boru tesisatı kitleri

– Borular

– Tanklar (Depolar)

– Sızıntı alarmı sistemleri ve aşırı dolumu önleme cihazları

– ‘Fitting’ler, yapıştırıcılar,

sızdırmazlık contaları, ek yeri sızdırmazlık profilleri

– Koruma amaçlı kanallar ve oluklar

– Boru/kanal mesnetleri

– Valfler ve musluklar

– Güvenlikle ilgili elemanlar

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi alanlarda yapının ısıtma/soğutma sistemlerinde kullanmak üzere sağlanan gaz/fuel’in taşıma/dağıtma/depolama tesisatlarında, dış depolama haznesinden veya şebekenin sonuncu basınç düşürme ünitesinden yapının ısıtma/soğutma sistemlerinin girişine kadar.

Herhangi bir sınıf malzeme için

1

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi alanlardaki tesisatlarda insan kullanımı için düşünülmemiş suyun taşıma/atım/depolanmasında

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

3

(A1’ den E’ ye)3, F

4

– Boru tesisatı kitleri

– Borular

– Tanklar (Depolar)

– Sızıntı alarmı sistemleri ve aşırı dolumu önleme cihazları

– Fitting’ler, yapıştırıcılar,

sızdırmazlık contaları, ek yeri sızdırmazlık profilleri

– Koruma amaçlı kanallar ve oluklar

– Boru/kanal mesnetleri

– Valfler ve musluklar

– Güvenlikle ilgili elemanlar

‘Enerji tasarrufu’ düzenlemelerine tabi tesisatlardaki insan tüketimi için kullanılmayan sadece ısıtma sistemleri için kullanılan suyun taşınması/atımı/depolanmasında

3

43 2000/245/EC

(2001/596/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

– Düz veya bombe cam paneller (temel cam, işlenmiş cam, özel veya güvenlik camı, kaplanmış, film tabakayla kaplanmış, emayeyle kaplanmış, yüzey-işlem görmüş veya ayna haline getirilmiş cam)

– Kanal biçimli camlar (tel bağlantılı veya bağlantısız)

– Cam izolasyon birimleri

a)Özellikle yangın direncini sağlama amacı güden sırlanmış tertibatlarda kullanım için

Herhangi bir sınıf malzeme için

1

Cam tuğla duvar panelleri b)Yangın kompartmanları için

Herhangi bir sınıf malzeme için

1

– Düz veya bombe cam paneller

– Kanal biçimli camlar

– Cam izolasyon birimleri

– Cam bloklar

– Cam blok duvar panelleri

c)‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için

A1, A2, B, C, D, E

3

(A1’den E’ye)7, F

4

– Düz veya bombe cam paneller

– Kanal biçimli camlar

– Cam izolasyon birimleri

d)‘Dış yangın performansı’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için

Test edilmeleri gereken malzemeler

3

Test yapılmadan yangın sınıfı belirlenmiş malzemeler 19

4

– Düz veya bombe cam paneller

– Cam izolasyon birimleri

– Cam bloklar

– Cam blok duvar panelleri

e)Kurşun geçirmez veya patlamaya dayanıklı sırlama amacıyla kullanımlar.

1

f)‘Kullanımda Emniyet’ açısından risk oluşturabilecek olan ve bu tür düzenlemelere tabi kullanımlar

3

Kanal biçimli cam f)‘Kullanımda Emniyet’ açısından risk oluşturabilecek olan ve bu tür düzenlemelere tabi kullanımlarda

3

– Düz veya bombe cam paneller (özel işlem görmüş)

– Kanal biçimli camlar

– Cam izolasyon birimleri

– Cam bloklar

– Cam blok duvar panelleri

g)‘Enerji tasarrufu’ ve / veya ‘Gürültünün azaltılması’yla ilgili kullanımlarda

3

– Düz veya bombe cam paneller

– Kanal biçimli camlar

– Cam izolasyon birimleri

– Cam bloklar

– Cam blok duvar panelleri

a., b., c., d., e., f. ve g.’de belirtilmiş olanların dışındaki kullanımlar için

4

44 2000/273/EC32

(2001/596/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

– U demiri (EOTA ref. 06.01 / 01)

– Kimyasal bağlama kitleri (EOTA ref. 06.01/11)

Bağlama amaçlı

1

Epoksi beton / cam elyafla güçlendirilmiş polyester / epoksi reçineli harç bağlama kiti (EOTA ref.06.03/03) Strüktürel tamirde

1

Paslanmaz çelikten yapılmış duvar levhaları (EOTA ref. 06.04 / 04) Yığma duvarlarda kullanım için

3

– Yüzer döşemeler için titreşim ve gürültü izolasyon kiti (EOTA ref. 05.03 / 03)

– Duvarlar için titreşim ve gürültü izolasyon kiti (EOTA ref. 06.01 / 09)

Yapı içi kullanımlarda

3

Atık su tutma kiti (EOTA ref. 07.04 / 04)  Yapı içi kullanımlarda

4

– Yüzer döşemeler için titreşim ve gürültü izolasyon kiti (EOTA ref. 05.03 / 03):

– Duvarlar için titreşim ve gürültü izolasyon kiti (EOTA ref. 06.01 / 09)

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi uygulamalar için

A11, A21, B1, C1

A1fl1, A2fl1, Cfl1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

A1fl2, A2fl2, Bfl2, Cfl2, Dfl, Efl

3

(A1’ den E’ ye)3, F

(A1 fl’denEfl’ye)3, F fl

4

45 2000/447/EC

(2001/596/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

Prefabrike, ahşap bazlı, yük taşıyan, gerilimli yüzey panelleri Yapının yük taşıma kapasitesine katkıda bulunacak kullanımlar için

1

Kendini taşıyan hafif kompozit paneller Yapının takviyesine katkıda bulunacak kullanımlar için

3

– Prefabrike, ahşap bazlı, yük taşıyan, gerilimli yüzey panelleri

– Kendini taşıyan hafif kompozit paneller

a)‘Yangına dayanım’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için (yangın kompartımanları gibi)

Herhangi bir sınıf malzeme için

3

Prefabrike, ahşap bazlı, yük taşıyan, gerilimli yüzey panelleri b)‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi olan kullanımlar için

A11, A21, B1, C1

A1fl1, A2fl1, Bfl1, Cfl1

1

A12, A22, B2, C26, D, E

A1fl2, A2fl2, Bfl2, Cfl2, Dfl, Efl

3

(A1’den E’ye)3, F

(A1 fl’den Efl’ye)3, F fl

4

Kendini taşıyan hafif kompozit paneller c)‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi olan kullanımlar için

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

3

(A1’ den E’ ye)3, F

4

– Prefabrike, ahşap bazlı, yük taşıyan, gerilimli yüzey panelleri

– Kendisini destekleyen hafif ağırlıklı birleşik (kompozit) paneller

d)‘Dış yangın performansı’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için

Test edilmesi gereken malzemeler

3

Test yapılmadan yangın sınıfı belirlenmiş malzemeler 19

4

– Prefabrike, ahşap bazlı, yük taşıyan, gerilimli yüzey panelleri

– Kendini taşıyan hafif kompozit paneller

e)‘Tehlikeli maddeler’ hakkındaki düzenlemelere tabi kullanımlar için17

3

– Prefabrike, ahşap bazlı, yük taşıyan, gerilimli yüzey panelleri

– Kendini taşıyan hafif kompozit paneller

a., b.,c., d. ve e.’de belirlenenlerin dışındaki kullanımlar için

4

46 2000/606/EC32 Standart beton demirleri için mekanik bağlantılar ve bilezikler (EOTA ref. 03.01 / 02) Takviye amaçlı kullanımlar için

1+

Profilli çelik takviye levhaları (kompozit yapılı döşeme sistemleri için) (EOTA ref. 05.02 / 02) Yapıların içinde kullanım için

2+

Kolon bağlantısı (yük taşıyan hazır dökme beton kolonlar için bağlantı tertibatı) (EOTA ref. 01.03 / 09)

Kolon ayağı/Kolon başı (Rock Shoe) (yük taşıyan hazır dökme beton sütunlar için koruma tertibatı) (EOTA REF. 01.03 / 09)

Taşıyıcı yapı kısımları için

2+

Alçı fiber levhadan dahili örtü sistemi (EOTA ref. 05.04 / 01): Yapıların içinde taşıyıcı amaçlı olmayan kullanım için

3

Prefabrike boşluk tablaları (cavity tray) (EOTA ref. 06. 04 /05) Yığma duvarlarda kullanım için

3

Alçı  fiber levhadan dahili örtü sistemi (EOTA ref. 05.04 / 01): ‘Yangına dayanım’ düzenlemelerine tâbi olan kullanımlar için

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

3

(A1’ den E’ ye)3, F

4

Alçı  fiber levhadan dahili örtü sistemi (EOTA ref. 05.04 / 01): ‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tâbi olan kullanımlar için

Herhangi bir sınıf malzeme için

3

47 2001/19/EC Yol Köprüleri için genleşme bağlantıları (hareket yüzeyinin ve trafik taşıma kapasitesinin devamlılığını sağlayarak köprü konstrüksyonunun hareketini mümkün kılmak için.) Yol köprülerinde

1

48 2001/308/EC Veture’lar (Önyapımlı, ısı yalıtımlı dış duvar kaplama elemanları)

 

Yapılarda

3

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tâbi olan kullanımlar için

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

3

(A1’ den E’ ye)3, F

4

49 2002/359/EC – Kitler (Boru ve depolama sistemleri)

– Borular

– Tanklar

– Valflar, musluklar, pompalar, su sayaçları, koruma ve güvenlik cihazları

– ‘Fiting’ler, yapışkanlar, eklemler, sızdırmazlık contaları

– Membranlar, reçineler

– Yüzey kaplamaları,

– Yağlayıcılar ve yağlar

Tüketici musluklarına kadar (musluk dahil) insan tüketimi amaçlı su nakliyesi/dağıtımı /depolaması uygulamalarında

1+33

50 2003/639/EC Strüktürel bağlantılar için pimler ‘Strüktürel performans’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için

2+

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tâbi olan kullanımlar için

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

3

(A1’ den E’ ye)3, F

4

51 2003/640/EC Dış duvar kaplamaları için pimler Dış duvarlar veya duvarların dış kaplamaları için

2+

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi olan kullanımlar için

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

3

(A1’ den E’ ye)3, F

4

52 2003/655/EC Islak hacim döşemeleri ve duvarları için su sızdırmazlık kitleri

 

Yapı işleri için

2+

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi olan kullanımlar için

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

3

(A1’ den E’ ye)3, F

4

53 2003/656/EC29 Tek nokta destekli dikey camlar (EOTA ref. 04.04/25) Yapı işlerinde (Havalandırmalı perde duvar yüzeylerinde ve mekan bölücü dikey camlarda)

1

Nokta tutucu (EOTA ref. 06.02/03) Yapı işlerinde (Asma giydirme cephelerin dübelle sabitleştirilmesinde)

2+

Suyu uzaklaştırıcı yüzey kaplama malzemesi-organometalik esaslı su geçirmez maddeler (EOTA ref. 06.05/02) Yapı işlerinde (Geçirgen yapı malzemesi uygulamalarında, özellikle cephe yüzeylerinde)

4

Suyu kirleten akışkanların depolanması, taşınmasına yönelik tesisatlar için elektrostatik yüklenmeyi bertaraf eden kaplama sistemi (EOTA ref. 06.05/13) Yapı işlerinde 34

2+

Suyu kirleten akışkanların depolanması, taşınmasına yönelik tesisatlar için kullanılacak kaplama sistemi (EOTA ref. 06.05/14) Yapı işlerinde34

2+

Sızdırmazlık kitleri, profiller ve çubuklar (EOTA ref. 06.05/01 ve 06.05/04 Yapı işlerinde35

4

Derz  sızdırmazlık bileşikleri ve profiller (EOTA ref. 06.05/11 ve 06.05/12) Yapı işlerinde35

2+

– Tek nokta destekli dikey camlar (EOTA ref. 04.04/25)

– Nokta tutucu (EOTA ref. 06.02/03)

– Suyu uzaklaştırıcı yüzey kaplama malzemesi-organometalik esaslı su geçirmez maddeler (EOTA ref. 06.05/02)

– Suyu kirleten akışkanların depolanması, taşınmasına yönelik tesisatlar için elektrostatik yüklenmeyi bertaraf eden kaplama sistemi (EOTA ref. 06.05/13)

– Suyu kirleten akışkanların depolanması, taşınmasına yönelik tesisatlar için kullanılacak kaplama sistemi (EOTA ref. 06.05/14)

– Sızdırmazlık kitleri, profiller ve çubuklar (EOTA ref. 06.05/01 ve 06.05/04

– Derz  sızdırmazlık bileşikleri ve profiller (EOTA ref. 06.05/11 ve 06.05/12)36

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi olan kullanımlar için

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

3

(A1’ den E’ ye)3, F

4

 

54 2003/722/EC Sıvı halde uygulanan köprü tabliyesi su geçirmezlik kitleri Köprü tabliyelerinde

2+

55 2003/728/EC – Metal çerçeve yapı kitleri37

– Beton çerçeve yapı kitleri37

– Prefabrike yapı elemanları38

– Soğuk depo odası kitleri39

Yapı işlerinde

Herhangi bir sınıf malzeme için

1

Kaya düşmesine karşı koruma kitleri40 Altyapı işlerinde

Herhangi bir sınıf malzeme için

1

56 2005/484/EC Soğuk hava deposu bina kitleri ve soğuk hava deposu dış kabuk kitleri Yapı işlerinde

1

57 2011/19/EU Dış duvarlar için derz sızdırmazlık malzemeleri Dış mekan uygulamalarında

3

İç duvarlar için derz sızdırmazlık malzemeleri İç mekan uygulamalarında

4

Cam cepheler için sızdırmazlık malzemeleri Bina yapım işlerinde

3

Yaya yolları için derz sızdırmazlık malzemeleri
Sıhhi tesisat birleşim yerleri için sızdırmazlık malzemeleri
Bina ve yaya yollarındaki derzlerde taşıyıcı olmayan kullanımlar için sızdırmazlık malzemeleri ‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi olan kullanımlar için

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

3

(A1’ den E’ ye)3, F

4