Elektromanyetik Uyumluluk CE Belgesi

Elektromanyetik Uyumluluk CE Belgesi

Donanımın elektromanyetik uyumluluğunu sağlayacak şekilde işleyişini yapılmasını sağlamaktır. Elektromanyetik Uyumluluk CE Belgesi ; donanım ve sabit tesisatları ve herhangi bir cihazı veya sabit tesisatları kapsar . Aşağıda  kapsadığı ürünler  daha detaylı olarak verilmiştir:

 • Ulusal radyo ve televizyon alıcıları,

  ce-belgesi

  CE Belgesi – Ce Sertifikası – CE İşareti – CE Belgelendirme – CE Markası – CE Uygunluk İşareti – Ce Direktifi – CE Yönetmeliği

 • Sanayi üretim ekipmanı,
 • Mobil radyo donanımı,
 • Mobil radyo ve ticari telsiz telefon donanımı,
 • Tıbbi ve bilimsel aletler,
 • Bilgi teknolojisi donanımı,
 • Ev aletleri ve elektronik ev eşyaları,
 • Hava ve deniz radyo (telsiz) ekipmanları,
 • Elektronik eğitim araçları,
 • Telekomünikasyon ağları ve ekipmanları,
 • Radyo ve televizyon yayını vericileri,
 • Lambalar ve fülerosan  lambalar.

Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi Ce Belgesi

Teknik Dosya aşağıdaki bilgileri kapsamaktadır; 

 • Cihazla ilgili genel tanımları,
 • Uyumlaştırılmış standartlara uygunluğun kanıtını,
 • Üretiçinin uyumlulaştırılmış standartları uygulamadığı yada kısmen uyguladığı durumlarda, elektromanyetik uyumluluk değerlendirmesinin açıklaması ve tarifini,
 • Onaylanmış kuruluştan tarafından alınan uygunluk beyanı

Elektromanyetik Uyumluluk CE Belgesi Yönetmeliği İçinde Geçen Bazı Tanımlar

Donanım: Herhangi bir cihaz – aygıt veya sabit tesisat araç gereçlerine denir.
Elektromanyetik Ortam: Tüm elektromanyetik olayların gözlendiği alana denir.
Elektromanyetik Uyumluluk: Donanımın kendi elektromanyetik ortamında, aynı ortamda bulunan donanımlarla elektromanyetik bozulmaya yol açmadan çalışabilmesine denir.
Elekromanyetik Bozulma: Donanımın performansını düşüren elektromanyetik gürültü, istenmeyen bir sinyal veya yayılma alanının kendisine oluşturduğu etkiye denir .
Sabit Tesisat: Belirli bir alana – yere monte edilen, kurulan ve sürekli olarak kullanılan çeşitli aygıtlara denir.

Yönetmeliği uygunluğu belirtilen cihazlara , bu uygunluğu gösteren CE uygunluk işareti yerleştitilmelidir. Üretici, belirtilen şartlarına uygunluğunu sağlamak üzere cihaz monte edilirken, kurulurken, bakımı yapılırken ya da kullanılırken gerekli talimatları bilgileri cihazla birlikte vermelidir. Kullanım klavuzu olmalıdır. Cihaz , talimatlara uygun bir şekilde kurulduğu ve amacına uygun olarak kullanıldığında yönetmeliğe uygunluğu durumunda pazara sunulabilir. Elektromanyetik bozulma, donanımın çalışmasına engel olacak şekilde olmamalıdır. Teknik dosya cihazın temel şartlara uygunluğunun değerlendirilebilmesini sağlamalı ve cihazla ilgili tüm bilgileri içermelidir. Tüm bunların sonucunda ürünle ilgili tüm incelemelerin yapılması ve uygunluğu sonunda ürüne CE İşareti iliştirilebilir.

Elektromanyetik Uyumluluk CE Belgesi hakkında detaylı bilgi için bizlerle Eurocert belgelendirme ekibimizle 212 266 31 64 – 0232 441 11 10 numaralı telefonlardan  irtibata geçebilirsiniz…

CE Belgesi –  Ce Sertifikası – CE İşareti – CE Belgelendirme – CE Markası – CE Uygunluk İşareti – Ce Direktifi – CE Yönetmeliği