‘‘ Elektromanyetik güç, dört ana güçten yalnızca birisidir. Diğer ana güçler: nükleonları hazırlanmak adına temel parçacıkları bağlayan ve çekirdekleri meydana getirmek için adına nükleonları bağlayan kuvvetli nükleer kuvvet, radyoaktif etkilenmenin bir takım çeşitlerini meydana getiren etkisiz nükleer güç ve kütle çekim gücü. Diğer kuvvetler ise, sonuçta, parçacıkların hareketiyle elde edilen bu esas kuvvetlerden ve momentumdan elde edilir. ’’

Elektromanyetik güç, kütle çekim gücünden başka, günlük yaşantıda nükleer ölçekte karşılaşılan diğer olgulardan mükelleftir. Bu nedenden dolayı, ürünlerin ve teçhizatların elektromanyetik uygunluğunu düzenlemek ve teçhizatın yeterli bir elektromanyetik düzeyine gelecek biçimde iç piyasanın işleyişinden sorumluluğu da Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi ( 2004/108/AT )’ ne uyum ile karşılanmaktadır.

Donanım alt kısımda aktarılan konuları tedarik edecek şekilde en son teknolojiye uygun olarak tasarlanmalı ve üretimi gerçekleşmelidir:

Elde edilen elektromanyetik bozulma, telsiz ve telekomünikasyon teçhizatın yada diğer donanımın üretildiği gibi çalışmasına mana teşkil etmeyecek düzeyi geçmemelidir.
Teçhizatın tasarlandığı şekilde faaliyeti esnasında beklenen elektromanyetik bozulmaya karşı bağışıklık, tasarlanan uygulamada kabullenilmeyecek performans kaybına neden olmayacak şekilde ve çalıştıracak düzeyde olmalıdır.

Düzenli bir tesisatın, iyi mühendislik işlemleri uygulanarak ve parçaların tasarlanan faaliyeti ile alakalı verilere göre hareket edilerek, ilk paragrafında aktarılan koruma koşullarını tedarik edecek şekilde montajı gerçekleşmelidir. Bu iyi mühendislik uygulamaları belgelenmeli ve belgeler düzenli tesisat işlediği sürece, sorumlu şahıslarca alakalı ulusal yetkili şirketlerinde tetkikine açık olmalıdır.

Teknik dosya ürünün ana ihtiyaçlarına uygun durumunun analiz edilmesini sağlamalıdır. Teknik dosya ürünün tasarım ve üretimini ve özellikle de:

Ürünün genel tarifini,

Bulunuyorsa, tümü ile veya kısmen uygulanan uyumlu şekle getirilmiş standartlara uygunluğunun ispatını,

Üreticinin uyumlu şekle getirilmiş standartları karşılamadığı yada kısmen karşıladığı durumlarda, elektromanyetik uyumluluk incelemesinin bir tarifini, uygulana tasarım hesaplarının neticelerini, incelemeleri, deney raporlarını ve benzerlerini kapsayacak biçimde bu direktifin ana ihtiyaçlarını tedarik etmek adına sağlana önlemlerin açıklamasını,

İmalatçının talebi akabinde, onayı yapılan şirketten temin edilen bir beyanı kapsamına dahil etmelidir.

Bir önceki yazımız olan CE İşareti Nedir? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.