EMC TESTİ;
“Bir sistem veya cihazın içinde bulunduğu elektromanyetik ortamda
fonksiyonlarını, bu ortamda telafi edilemez bir elektromanyetik bozulma
yapmaksızın yerine getirebilme yeteneği” dir. Temel gerekler, cihazın yarattığı azami elektromanyetik bozucu etkilerin aşağıdaki cihazların kullanımını engelleyemeyeceğini belirlemektedir:
ulusal radyo ve televizyon alıcıları, sanayi üretim ekipmanı, mobil radyo donanımı, mobil radyo ve ticari telsiz telefon donanımı, tıbbi ve bilimsel aletler, bilgi teknolojisi donanımı, ev aletleri ve elektronik ev eşyaları, hava ve deniz radyo (telsiz) ekipmanları, elektronik eğitim araçları, telekomünikasyon ağları ve ekipmanları, radyo ve televizyon yayını vericileri, lambalar ve floresan lambalar. Yukarıda sayılan araçlar ve diğer araçlar olağan elektromanyetik ortamlarda yeterli elektromanyetik bağışıklığa sahip olabilecek bir şekilde yapılmalıdırlar.
EMC Uygulanabilen direktifler
Bu tür ürünlere genel olarak EMC Direktifinin yanında Alçak Gerilim Direktifi de uygulanmaktadır. Makineler Direktifi ve diğer yeni yaklaşım direktiflerinin büyük bir kısmının uygulanması da mümkündür.
İlgili olan bütün bu direktiflerin temel gerekleri karşılanmalıdır. Fakat EMC koşulları başka direktif/direktiflerin temel gereklerinin kapsamına giriyorsa EMC Direktifi göz ardı edilebilir. Burada sözü edilen özellikle aşağıdaki yeni yaklaşım direktifleri kapsamına giren ürünlerle ilgilidir:
vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar tıbbi cihazlar otomatik olmayan tartı araçları sivil kullanım amaçlı patlayıcılar patlayıcı ortamlarda kullanılan teçhizat haberleşme terminal ekipmanı asansörler denizcilik ekipmanı. Uygunluk değerlendirmesi
İmalatçılar veya ithalatçıların piyasaya arz edecekleri cihazların temel korunma gereklerine uygun olduğunu kanıtlamak için kullanabilecekleri çeşitli olanaklar bulunmaktadır.
LVD TESTLERİ
EN 61000-4-2: Elektrostatik Boşalma Bağışıklık Deneyi
EN 61000-4-3: Işıyan, Radyo Frekans, Elektromanyetik Alan Bağışıklık Deneyi
EN 61000-4-4: Elektriksel hızlı geçici rejim/patlama bağışıklığı
EN 61000-4-5: Ani yükselmelere karşı bağışıklık
EN 61000-4-6: Radyo Frekans alanlar tarafından endüklenen iletilen bozulmalara karşı bağışıklık
EN 61000-4-8: Şebeke frekanslı Manyetik Alan Bağışıklık
EN 61000-4-11: Gerilim çukurları, kısa kesintiler ve gerilim değişmeleri ile ilgili bağışıklık
EN 61000-4-12: Salınımlı Dalgalar Bağışıklık Deneyi
EN 61000-4-13:Harmonik bağışıklık
EN 61000-4-17:  D.A güç giriş uçlarında meydana gelen dalgacıklara karşı bağışıklık deneyi.
EN 61000-3-2 Harmonik akım yayınlarına ait sınır değerler
EN 61000-3-3 Gerilim değişiklikleri, dalgalanmaları, ve kırpışma sınırları
EN 50147-1: Yankısız Odalar-Bölüm1:Ekran Zayıflatmasının Ölçülmesi
CISPR 22 – EN 55022:BTC Yayılım Bozulması,Bağlantı ucu bozulma gerilimi
CISPR 11 – EN 55011: SBT  cihazları Yayılım Bozulması, Bağlantı ucu bozulma gerilimi
EN 60730-1: Otomatik Kontrol Düzenleri
EN 61000-4-14: Düzensiz Gerilim Değişimi Bağışıklık Deneyi
EN 61000-4-17: Giriş Güç Uçlarında Meydana Gelen Dalgacıklara Karşı Bağışıklık
MIL-STD 461F: RE 102
MIL-STD 461F: CE 102
EN 61000-6-1: Yerleşim Birimleri,Ticari ve Hafif Sanayi Ortamları için Bağışıklık Standardı
EN 61000-6-2: Genel Standardlar-Endüstriyel Ortamlar için Bağışıklık
EN 61000-6-3: Genel Standardlar-Yerleşim Birimleri,Ticari ve Hafif Sanayi Ortamları için Emisyon Standardı
EN 61000-6-4: Genel Standardlar-Endüstriyel Ortamlar için Emisyon Standardı
EN 60601-1-2:Elektrikli Tıbbi cihazlar
Elektromanyetik Uyumluluk
EN 55024:Bilgi Teknolojisi Cihazları-Bağışıklık karakteristikleri-Ölçme Metotları ve Sınır Değerleri
EN 62052-11: Elektrik Ölçme Cihazı (A.A.)-Genel Kurallar-Deneyler ve Deney Şartları-Bölüm 11- Sayaç
EN 55014-1: Ev ve Benzeri Yerlerde kullanılan Cihazlar,Aletler ve Benzeri Cihazlar için Özellikler-Bölüm 1: Yayılım
EN 55014-2: Ev ve Benzeri Yerlerde kullanılan Cihazlar,Aletler ve Benzeri Cihazlar için Bağışıklık Kuralları- Ürün Aile Standardı
EN 61326: Ölçme ,Kontrol ve Laboratuarda Kullanım için Elektrikli Cihazlar-Elektromanyetik Uyumluluk Şartları
EN 12015: Asansörler,Yürüyen Merdivenler ve Yürüyen Bantlar için Ürün Aile Standardı-Emisyon
EN 12016: Asansörler,Yürüyen Merdivenler ve Yürüyen Bantlar için Ürün Grubu Standardı-Bağışıklık
EN 60974-10: Ark Kaynağı Cihazları
EN 61204-3: Düşük Gerilim Güç Kaynkaları , DA Çıkışlı
EN 50293: Yol Trafik İşaret Sistemleri
EN 61000-4-13: Harmonik Bağışıklık
EN 50130-4: Alarm Sistemleri
EN 60255-25: Ölçme Röleleri ve Koruma Cihazları için Emisyon Deneyleri
EN 60255-26: Ölçme Röleleri ve Koruma Cihazları için Bağışıklık Deneyleri
EN 50470-1: Elektrik Ölçme Donanımı
72/245/EEC,2004/104/EC: Motorlu Araçlar ve Parçaları için Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi
EN 13309: İnşaat makinaları
ISO 13766: Karada Hareket Edebilen Makinalar
OIML R 49-1: Bölüm 1 – Metrolojik ve Teknik Gereksinimler
OIML R 49-2: Bölüm 2 – Test Metodları
OIML R 117-1: Dinamik Sıvı Ölçüm Sistemlerinin Metrolojik ve Teknik Gereksinimleri
OIML D 11: Elektronik Ölçüm Sistemleri için Genel Gereksinimler

 

Bir önceki yazımız olan CAMLARDA CE BELGESİ başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.