Gaz Yakan Cihazlar Ce Belgesi

Gaz Yakan Cihazlar Ce Belgesi

Gaz Yakan Cihazlar Ce Belgesi – (90/396/EEC)/ Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliği

gaz-yakan-cihazlar-ce-belgesi

Gaz Yakan Cihazlar Ce Belgesi

Gaz Yakan cihazlar CE Belgesi ; gaz yakan cihazların canlı veya cansız varlıkların güvenliğini tehlikeye sokmayacak şekilde piyasaya sunulmasını sağlar.

Gaz Yakan cihazlar Ce Belgesi Neleri Kapsar
yemek pişirme , ısınma , sıcak su elde etme , soğutma ,aydınlatma veya yıkama amacıyla kullanılan su sıcaklığı 105 dereceyi geçmeyen sıcak su elde etmek için kullanılan gaz yakan cihazları kapsar.
CE Uygunluk İşareti : Gaz yakan cihazlarına Ce İşareti ‘nin iliştirilmesinde yönetmelik şartlarına uygun olduğunu ve tüm değerlendirmelerin yapıldığına dair gösteren işarete denir.

Gaz Yakan Cihazlar CE Belgesi ile ürünün piyasaya sunulmasından önce ürünün tüm güvenlik şartlarını yerine getirmesi ve teknik özelliklerin yönetmeliklere uygun bir şekilde gerçekleşmesi sağlanır.
CE Uygunluk İşaretini taşıyan cihazların piyasaya arzı veya hizmete sunulması yasaklanamaz, kısıtlanamaz veya engellenemez.

ce-belgesi

CE Belgesi

Uygunluk Değerlendirme Yöntemleri Nasıl Belirlenir
AT Tip İncelemesi (Ürünün bir örneğinin uygun oluğp olmadığının onaylanmış kuruluş tarafından incelenmesi ve belgelendirilmesidir.)
AT Tip Uygunluk Beyanı ( Üreticinin ürünle ilgili AT Tip İnceleme sonucana göre uygunluğunun temel gerekleri karşıladığını bildirmesidir)
Üretim Kalite Güvencesi (Üretici , ürünlerin AT Tip İnceleme belgesinde tipe ve yönetmeliği uygun temel gerekleri karşılayan bir kalite sistemi uygular ve ürüne CE İşareti ‘ni iliştirir, uygunluk beyanı hazırlar.)
Ürün Kalite Güvencesi (Üretici ürüne CE İşaretini iliştirmeli ve Uygunluk Beyanını bildirmelidir.)
AT Doğrulama (Üreticinin AT Tip İnceleme sertifikasında ve yönetmeliğin tüm şartlarını karşıladığını sağlanmasını beyan etmesidir.)

Yukarıdaki işlemler gerçekleştirildikten sonra CE İşareti ürüne iliştirilir.

CE Uygunluk İşaretinin haksız olarak iliştirilmiş olduğunun tespit edilmesi durumunda, üretici veya yetkili temsilcisi cihazın CE Uygunluk İşareti ile ilgili hükümlere
uygunluğunun sağlanması ve Bakanlık tarafından getirilen şartlar dahilinde ihlalin sona erdirilmesi ile yükümlüdür.

Ürün Piyasaya sürüldüğünde montajı yapacak kişiye teknik talimatları montaj, ayarlama ve servisin doğru yapılmasını ve cihazın güvenle kullanılmasını sağlayacak bütün bilgileri içermelidir ve kullanıcıya yönelik kullanım talimatlarını , ürünün üzerinde ambalajları uyarı verilerini üzerinde veya yanında taşımalıdır. Bu talimatlar AB üye devletlerinin dillerinde yazılması gerekir .

Gaz Yakan Cihazlar Ce Belgesi hakkında detaylı bilgi için Eurocert uzmanlarımıza danışabilirsiniz.