Gemi Techizatı CE Belgesi

 

Gemi Techizatı Ce Belgesi

 

Yönetmeliğin Amacı

 • Ortak taşımacılık politikası çerçevesinde, deniz taşımacılığında güvenliği sağlamak,
 • Deniz kazalarının yol açtığı can kaybı ve deniz ve kıyı kirlenmesini en aza indirmek,
 • Gemilerde kullanılan teçhizatın ortak standartlara uygun olmasını sağlayarak Bayrak Devleti kontrollerinde aynı kuralların uygulanmasını sağlamak,
 • Uluslararası standartların farklı uygulanmasını önlemek üzere ortak kurallar koymaktır.

Gemi Teçhizatı

 • Can Kurtarma Teçhizatı
 • Deniz Kirliliğini Önleme Teçhizatı
 • Yangından Korunma Teçhizatı
 • Seyir Teçhizatı
 • Telsiz İletişim Teçhizatı
 • Dökme Yük Gemileri Güvenlik Teçhizatı

 

Teknik Dosya teçhizatın ilgili temel gereklere uygunluğunu göstermek için tüm üretim aşamalarını kapsayacak şekilde hazırlanmalıdır.

Teknik Dosya, ürünün tasarım, imalât ve işleyişini anlamaya ve ilgili uluslararası düzenlemelerin gerekleriyle uyumu değerlendirmeye imkân vermelidir.

 • Üreticinin veya yetkili temsilcisinin adı ve adresi,
 • Teçhizatın tanıtımı,
 • Markası,
 • Ticari ismi,
 • Tipi, serisi ve numaraları,
 • Teçhizatın tanıtımı, uygun olduğunda, bu teçhizatın gerektiği gibi anlaşılması için şematik çizimleri ve her türlü açıklama ve tanımlama ile birlikte ilgili teknik bilgileri,
 • İlgili mevzuat
 • Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılan test raporu

 

Gereklilikler

 

 •  Standartlara uygun testler tamamlanmalıdır.
 •  Uygunluk değerlendirme yolu seçilmelidir.
 •  Uygunluk sertifikası Onaylanmış Kuruluş tarafından yayımlanmalıdır.
 •  Gemi teçhizatı yönetmeliğine göre uygunluk değerlendirilmesi tamamlanmış ürünlerin üzerine üretici tarafından uygunluk markası iliştirilmelidir.
 •  Uygunluk beyannamesinin üretici tarafından her ürün için ayrı yayınlanmalıdır.
 •  Uygunluk markası üretim kontrolünün uygunluk değerlendirmesini yapan onaylanmış kuruluşun tanımlama numarası ile birlikte iliştirilir. Bunun yanında markanı iliştirildiği yılın son iki rakamı yer alır. Bu marka teçhizata veya veri plakasına vurulur. Bu mümkün değilse kullanım talimatlarına da eklenebilir.

Gemi Techizatı Ce Belgesi Süreci

Gereklilikler

 

 •  Standartlara uygun testler tamamlanmalıdır.
 •  Uygunluk değerlendirme yolu seçilmelidir.
 •  Uygunluk sertifikası Onaylanmış Kuruluş tarafından yayımlanmalıdır.
 •  Gemi teçhizatı yönetmeliğine göre uygunluk değerlendirilmesi tamamlanmış ürünlerin üzerine üretici tarafından uygunluk markası iliştirilmelidir.
 •  Uygunluk beyannamesinin üretici tarafından her ürün için ayrı yayınlanmalıdır.
 •  Uygunluk markası üretim kontrolünün uygunluk değerlendirmesini yapan onaylanmış kuruluşun tanımlama numarası ile birlikte iliştirilir. Bunun yanında markanı iliştirildiği yılın son iki rakamı yer alır. Bu marka teçhizata veya veri plakasına vurulur. Bu mümkün değilse kullanım talimatlarına da eklenebilir.

Gemi Teçhizatı Ce Belgesi Uygunluk Değerlendirme

 • Uygunluk Değerlendirme
 • ATTip İncelemesi
 • Tipe Uygunluk
 • Üretim Kalite Güvence
 • Ürün kalite Güvence
 • Ürün Doğrulama
 • Birim Doğrulama
 • Tam Kalite Güvence

 

GEMİ TEÇHİZATI UYGUNLUK İŞARETİ

 

Gemi teçhizatı üzerine CE uygunluk işareti, aşağıdaki grafikte belirtilen şekilde “CE” harflerinden oluşur.

CE Şekli

 

– CE işareti büyütülerek veya küçültülerek iliştirilecek olur ise, yukarıdaki grafikte verilen oranlara uygun olmalıdır.

– CE işaretinin harfleri, aynı tarz ve dikey boyutlarda olmalıdır. Dikey boyut, 5 milimetreden az olamaz.