Gezi Tekneleri CE Belgesi

Gezi Tekneleri CE Belgesi

ce-belgesi

Ce Belgesi, Ce Sertifikası, Ce İşareti, Ce Uygunluk İşareti, Ce Markası

Gezi Tekneleri CE Belgesi  Amacı ; Üretilecek ürünlerin tasarımı ve yapımı için temel güvenlik gereksinimlerini belirlemek, ürünlerin istenilen gereksinimlere uygun bir şekilde piyasaya sunulmasını ve CE İşareti ‘nin iliştirilmesini ve bunların denetiminin yapılmasına dair esasları belirlemektir.

Yönetmelikte geçen ürünlerin , insan güvenliğini , sağlığını ve çevreyi tehlikeye sokmamaları durumunda uygunluğu teyit edilmiş ürünleri piyasaya sunmaları ve kullanım için hizmete sunulmalarını temin edecek gerekli önlemler alınır.

Gezi Teknesi: spor, eğlence için tasarlanmış, standartlara  göre ölçüldüğünde iki buçuk metreden küçük ve yirmidört metreyi geçmeyen, herhangi görünümdeki herhangi bir tekne. Yönetmelik aşağıdaki tekneleri kapsar ;

  • Gezi teknelerine ve kısmen tamamlanmış teknelere,
  • Kişisel deniz taşıtlarına,
  • Tekneye tesis edilmek üzere monte edilmemiş durumda piyasaya sunulan bileşenlere,
  • Gezi teknelerine veya kişisel deniz taşıtlarına tesis edilmiş veya tesis edilmesi amaçlanmış tahrik motorlarına,
  • Bu teknelere tesis edilmiş olan tahrik motorlarından büyük tadilata tabi olanlara
  • Entegre egzozu olmayan kıçtan tahrikli motoru bulunan gezi tekneleri veya tahrik motoru tekne içinde bulunan gezi teknelerinden, teknede büyük tadilat görüp, tadilatı takiben beş  yıl içinde piyasaya sunumlarda,
  • Kişisel deniz taşıtlarına,

Gezi Tekneleri Ce Belgesi  Belgelendirme İşlemleri – Süreçleri

Üreticinin Hazırlayacağı Teknik Dosya

Ürünün tasarım, imalat ve işleyişinin anlaşılmasına ve yönetmeliğin gereklerine uygunluğun değerlendirilmesine imkan sağlamalıdır. Ürünle ilgili tüm bilgilerin bulunduğu dosyadır.

AT Tip İncelemesi

Onaylanmış kuruluş prototip ürünü incelediği  ve ürünle ilgili gerekli testlerin yapıldığı aşamadır.

Tipe Uygunluk

Üretim ve kalite kontrol sistemi oluşturularak ürünün onaylanmış tipe uygun olarak üretildiğinin üretici tarafından kontrol edildiği modüldür. Ürünün üretimini yapan kişi yazılı Uygunluk Beyanı düzenler ve her ürüne CE uygunluk işareti  ‘ni iliştirir.

Üretim Kalite Güvencesi

Üreticinin EN ISO 9002 kalite standardına sahip olduğu ve bu kalite sisteminin Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamında üretilen ürün için işletildiğinin onaylanmış kuruluş tarafından kontrol edilerek onaylandığı modüldür.

Ürün Doğrulama

Üretim sürecinde onaylanmış kuruluş tarafından her bir ürün üzerinde veya istatistiksel metotlarla belirlenmiş ürünler üzerinde ürünün onaylanmış tipe uygunluğunun gerekli testler ve incelemeler yapılarak  doğrulandığı aşamadır.

Gezi Tekneleri CE Belgesi hakkında tüm bilgiler için  Eurocert  ekibimize uzmanlarımıza danışabilirsiniz…

Gezi Tekneleri CE Belgesi , CE Uygunluk İşareti , Ce Belgesi , CE Sertifikası , CE Markası , CE Belgelendirme , CE Direktifler, CE Yönetmelikleri