Iğdır CE Belgesi Danışmanlık ve Belgelendirme

CE , CE İşareti, Ce Belgesi, CE Sembolü, CE Sertifikası, CE Markası, Ce Etiketi tümceleri aynı anlamı taşımaktadır. Ürünlerin Avrupa Birliği standartları kapsamında uygun olduğunu belirtir.

CE  Conformity of European kelimesinin kısaltmasıdır ve anlamı  Avrupa‘ya Uygunluk anlamına gelir. CE  ürün için zorunluluktur eğer ürün CE İşareti üzerinde taşımıyorsa piyasaya sunumu gerçekleştirilemez . CE Yönetmelikleri kapsamında imalatçılar  CE Sertifikası  almak zorundadırlar.

CE Sertifikalandırma Süreçleri Neler ?

ce belgesi ığdır

Iğdır CE Belgesi Danışmanlık ve Belgelendirme

Öncelikle CE Markası almak isteyen üretici firmanın bizimle irtibata geçmesi gerekir, sonrasında Ce Etiketi iliştirilecek ürün hakkında teknik dosya hazırlamalıdır. Teknik dosya içerisinde ürün ile ilgili tüm bilgiler bulunmalıdır. Ürün riskli bir ürün ise Onaylanmış kuruluş tarafından inceleme yapılır ve uygunluğu durumunda üretici firma uygunluk beyanını hazırlar ve ürüne Ce Etiketi iliştirebilir. Eğer riski düşük bir ürün ise bu ürün için üreticinin uygunluk beyanı yeterli olacaktır . Üreticinin beyanında ürünün temel koşulları (sağlık ve  güvenlik) yerine getirdiğini beyan etmesidir. Uygunluk Beyanından sonra üretici ürününe Ce Etiketi iliştirebilir.

CE Etiketi, ürünle ilgili kullanıcısına  kalite sağlamaz. Ce Markası ürünle ilgili temel güvenlik ve sağlık gereklerine sahip olduğunu belirtir. Fakat, CE etiketini ürüne yerleştirebilmek için kalite yönetim sisteminin varlığının gerekliliklerini yerine getiren ürün yönetmelikleri için CE Markası ile kalite güvencesi sistemi birlikte kullanılmış olabilir . CE Markası , tüketiciye ürünün güvenli olduğunu gösterirken , Ticari açıdan ürünlerin AB ülkelerinde piyasaya sunulmasını kolaylaştıran bir kavramdır. Yeni Yaklaşım yönetmelikleri çerçevesinde ürünlerin , Avrupa Birliği ülkelerine  girmesi için , ürün  üzerinde CE Etiketi taşıması zorunluluktur. 

Iğdır şehrinde Ce Belgesi Danışmanlık hizmeti Eurocert firması tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

Bir önceki yazımız olan Ce Nedir? başlıklı makalemizde AT Tip İncelemesi Belgesi, AT Uygunluk Beyanı ve CE Belgesi hakkında bilgiler verilmektedir.