Basınçlı Ekipmanlar

1997 senesinde duyurumu yapılan ve 29 Mayıs 2002 yılında mecburi faaliyette olan 97/23/EC basınçlı Ekipmanlar Mevzuatı 19 Temmuz 2016 yılında yürürlükten kaldırılmış ve yerine 2014’te yayınlanan 2014/68/EU Basınçlı Ekipmanlar Mevzuatı 19 Temmuz 2016’da yürürlüğe konmuştur.

Yeni Mevzuat ile Gelen Değişiklikler

Uygunluk analiz modüllerinden A1; A2, B1;B (Tasarım Tipi), B;B (İmalat Tipi) ve C1;C2 şeklinde değişikliğe gidilmiştir.

AB Uygunluk Beyanı ifadesi, AT Uygunluk Beyanı’nın yerini almıştır.

Yeni yönetmeliğin 1. Bölümü Giriş özelliğindedir. Yönetmeliğin bu kısmında Amaç, Dayanak, kapsam, ve tanımlar, piyasaya sunuş ve hizmete alma, teknik ihtiyaçlar, serbest dolaşım ifadelerine netlik kazandırılmıştır.

Akreditasyon, CE işaretlemesi, uygunluk analizi, uygunluk analizi şirketi, teknik spesifikasyon, ulusal akreditasyon, piyasada yer almanın önlenmesi, birlik uyumlu hale getirme mevzuatı gibi yeni tanımlamalar yapılmıştır.

Grup 1 akışkanlar ve girdiği sınıfları tanımlanmıştır.

Yalnızca piyasaya arz etme ifadesinde durulmamaktadır. Piyasa aşamasının ayrıntılandırmakta, piyasaya sunuş, piyasaya arz etmek, hizmete dahil etme, geri çekme gibi yeni tanımlar yapılmıştır.

97/23/AT yönetmeliğinde üretici kuruluşlar adına yalnızca tehlike değerlendirilme gerçekleşmesi öngörülmekteydi. Yeni yönetmelik ile üretici kuruluşlar adına tehlike değerlendirme sorumluluğu ile beraberinde risk değerlendirmesi de zorunluluk durama getirmekte ve Teknik dosya, basınçlı ekipmanın alakalı ihtiyaçlara uygunluk durumunun analiz edilmesini olası kılacak ve tehlike yada tehlikelerin yeterli bir inceleme ve değerlendirmesini kapsayacaktır, koşulu getirilmektedir.

2014/68/EU Temel ihtiyaçlarla alakalı ana bir düzenleme getirmemektedir. Yeni yönetmelikte sadece 2 tane küçük düzenleme gerçekleşmiştir. Madde 2.2.3 (b) Dayanım başlığı altındaki çentik darbe dayanıklılığı kavramı eğme kırılma enerjisi terimi ile değiştirilmiştir. Madde 3.3. İşaretleme ve Etiketleme başlığı altında yer alan (b) alt başlığının son bendindeki ‘ürün sınıfı, ‘akışkan grubu’ ifadesi ile değişikliği yapılmıştır.

Bu Direktif 2014/68/EU (PED) Avrupa yer alan bu cihazlara yönelik ulusal yasa ve kuralların tümüne dahil edilmiştir ve Avrupa Topluluğu’nda satışı yapılan tüm bu cihazları alakadar eden tek üniform düzenlemeyi karşılamaktadır.

Bir önceki yazımız olan Yalova CE Belgesi Danışmanlık Ve Belgelendirme başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.