İthalatcılar ve Dağıtıcılar İçin CE Belgesi

İthalatçı ve dağıtıcılar için yasal zorunluluklar

Diğer ülkelerde üretilen ürünler de eğer AEA (Avrupa Ekonomik Alanı) bölgesi içinde satılacaklarsa gerekli direktifler dahilinde CE işaretine sahip olmaları gerekmektedir.

Üreticiler, CE işaretinin eklenmesiyle ve ürünün uygunluğuyla ilgili sorumluluk taşırken, İthalatçılar ve dağıtıcılar da ürünün olması gereken yasaları sağlayıp sağlamadığından ve CE markalamasının yapılıp yapılmadığından emin olmak zorundadırlar. Bu sistem AB’nin sağlık, güvenlik ve çevre koruması konularında güçlenmesini sağlamanın yanı sıra herkes için eşit rekabet ortamı oluşmasını ve herkesin eşit haklara sahip olmasını sağlar.

Eğer üretici AEA’da temsil edilmiyor ve üretim diğer ülkelerde yapılıyorsa ithalatçılar ve dağıtıcılar pazara çıkarılan ürünün gereken şartları karşıladığından ve Avrupa pazarında hiçbir risk teşkil etmediğinden emin olmalıdırlar. İthalatçı, AB dışındaki üreticinin gereken aşamaları tamamladığını ve istenildiğinde gereken dokümanlara ulaşılabileceğini doğrulamalıdır. İlgili direktifler hakkında detaylı bilgiye sahip olmalıdırlar ve herhangi bir problem oluşması durumunda ulusal otoriteleri desteklemek zorundadırlar. İthalatçının, herhangi bir problem söz konusu olduğunda teknik dokümanları AB uygunluk beyanını ve gerekli belgeleri üreticiden temin edebileceğine dair yazılı bir belge almış olması gerekmektedir ayrıca gerek olursa bu belgelerin ulusal otoritelere ulaştırılacağı teyidini de almalıdır. İthalatçı, üreticideki kontak ismin her zaman ulaşılabilir olmasını sağlamalıdır.

Tedarik zincirinde, dağıtıcılar sadece uygunluk belgesi olan ürünlerin piyasaya sürülmesinin sağlanması konusunda önemli bir konumdadırlar. Ayrıca, dağıtıcılar ürünün el değiştirdiği zaman olumsuz bir şekilde uygunluğunun etkilenmediğinden emin olmalıdırlar. Dağıtıcı yasal zorunluluklar hakkında bilgi sahibi olmalı (hangi ürün CE işareti taşımalıdır, teknik dokümantasyon neleri içermelidir) ve hangi ürünlerin belge gerektirdiğini hangi ürünlerin uyumlu olup olmadığını net bir şekilde ayırabiliyor olmalıdır.

Dağıtıcılar, ulusal otoritelere gerekli özeni gösterdiklerini kanıtlamalıdırlar ve üreticiden ya da ithalatçıdan gerekli testlerin yapıldığına dair beyan almalıdırlar. Ayrıca, gerekli belgelerin ulusal otoritelere ulaşması için dağıtıcılar yardımcı olmalıdırlar.

Eğer dağıtıcı ya da ithalatçı ürünü kendi adı altında satarsa, üreticinin sahip olduğu tüm sorumluluklar dağıtıcı ve ithalatçıya aktarılır. Böyle durumlarda dizayn ve üretimle ilgili tüm belgelere detaylı sahip olunmalı ve CE işaretini eklerken yasal zorunlulukların farkında olmalıdırlar.