Kişisel Koruyucu Donanım Ce Belgesi

Kişisel Koruyucu Donanım Ce Belgesi

Kişisel Koruyucu Donanım Ce Belgesi – (89/686/EEC)/ Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği  

Kişisel Koruyucu Donanım Ce Belgesi, CE Setifikası , CE İşareti , Ce Belgesi , CE Uygunluk İşareti

Kişisel Koruyucu Donanım Ce Belgesi, CE Setifikası , CE İşareti , Ce Belgesi , CE Uygunluk İşareti

Kişisel Koruyucu Ekipmanlar Ce Belgesi , insan sağlığına ve güvenliğine zarar verecek kişisel koruyucu ekipmanlar üretimini , pazara sunulmasını , oluşabilecek  tehlikelere karşı korumak için ekipmanları denetimini kontrol eder. Tehlike arz edecek ekipmanların piyasaya arzını engeller.

Kişisel Koruyucu Donanım Ce Belgesi Yönetmeliğinde Geçen Bazı Terimler

AT : Avrupa Topluluğu
AT Tip İnceleme Belgesi : Onaylanmış kurum tarafından üreticiye verilen yönetmelik kapsamına uygunluğunu gösteren belgeye denir.
AT Uygunluk Beyanı : İmalatçının piyasaya sunacağı ürünün yönetmelik maddelerine uygunluğunu bildirdiği belgedir.
KKD – Kişisel Koruyucu Donanım : Tehlikelere karşı korunmak için giyilen veya taşınmak için tasarlanmış cihaz ,alet, malzeme, giyisilere denir.

KKD temel sağlık ve güvenlik şartlarını karşılamalı ve amacına uygun bir şekilde kullanıcıların güvenliğini ve sağlığını tehlikeye sokmamalıdır. CE İşareti ‘ni taşıyan  tüm KKD ‘lar piyasaya sunulması yasaklanamaz. Üretici tarafından hazırlanan AT Uygunluk Beyanı düzenlenerek Kişisel Koruyucu Donanımların üzerine CE İşareti iliştirilir ve temel şartları karşıladığı bilinir.

Belgelendirme İşlemleri

  • İmalatçı Kişisel Koruyucu Ekipmanlarını uygunluğu görmek için AT Tip İncelemesine (onaylanmış kuruluş tarafından yapılır) gönderir . Düşük yapıdaki tehlikelere karşı  koruma sağlayan kişisel koruyucu ekipmanlar için AT Tip İncelemesi gerekmez. Örneğin : Bahçıvan eldivenleri , mesleki işlerde kullanılan eldiven , başlıklar ,  mevsimlik elbiseler , ayakkabılar, etkisi kolayca geçen temizlik maddeleri, önlükler , hafif baretler gibi vb. ürünlerin AT Tip İncelemesine gönderilmesine gerek  yoktur.
  • Hayati tehlike oluşturacak ekipmanlar ise AT Tip İncelemesi ‘ne gönderilir ve AT Tip İnceleme Belgesi alınır. Hayati tehlike oluşturacak kişisel koruyucu ekipmanlara  örnek ise ; Yalıtım sağlayan koruyucu solunum araçları, kimyasal maddelere karşı koruma sağlayan araçlar, yüksek sıcaklıktan korunmak için kullanılan ekipmanlar,  tehlikeli gazlardan korunmak için kullanılacak filtreli solunum araçları gibi tehlike yaratacak ekipmanlar için AT Tip İncelemesi gerekir.
  • İmalatcı Ce İşareti ‘ni iliştirileceği ürünün Teknik Dosyası ‘nı hazırlar.
  • Her iki durumda da Üretici tarafından AT Uygunluk Beyanı hazırlanır ve CE Uygunluk İşareti ürüne iliştirilir. CE İşareti ürünün üzerine veya paketine okunaklı, silinmeyecek, kolayca görünebilecek bir şekilde üzerine iliştirilir.

Kişisel Koruyucu Donanım Ce Belgesi hakkında detaylı bilgi almak için Eurocert uzmanlarımıza danışabilirsiniz..