EMC Testi
2004/108/EC Elektromanyetik Uygunluk Mevzuatı
‘‘ Elektromanyetik uygunluk mevzuatı elektrik ve elektronik alanda uygulanan faaliyetlerde geçerli olmaktadır. Bu mevzuat ile bu endüstride yer alan cihazlar belli emisyon ve bağışıklık sınır değeri bulunmalıdır çünkü; Avrupa pazar alanlarında serbest şekilde ticari faaliyette bulunsun. Diğer taraftan elektrikle çalışan ve elektromanyetik ürünlerin operasyonu akabinde meydana gelen elektromanyetik asalaklar diğer telekomünikasyon ürünlerine zararda bulunmamalıdır. Diğer şekilde ise kendileri fazla oranda elektromanyetik uyumluluk belirtmelidir çünkü, belirlenen kullanım hedefi adına hata yapmadan faaliyet etsin.’’

Mevzuat Kapsamı:

1. Madde: Bu mevzuatın hedefi; Telekomünikasyon ve radyokomünikasyon ile elektronik ürünler ile sistemlerin değişiklikler be standartlar ile kararlaştırılan normal elektromanyetik alanlarında yaydıkları elektromanyetik bozulma düzeyleri ile hem kendi uygulamasını hem de diğer ürünlerin işleyişine engel teşkil etmeyecek ve kendi de diğer olumsuzluklardan etkilenmeyecek biçimde makul düzeyde yapısal bağışıklığı bulunan ve elektrik dağıtımı sistemlerini kendilerine ve beslendikleri donanımlar ile telekomünikasyon sistemlerinin kendilerini ve bunlara ilişkin ürünleri etkileyen elekto manyetik arızalanmalara saklanmış şekilde üretilmiş, belgelendirilmeleri, işaretlenmeleri ve piyasaya sunulmaları gerçekleşmektedir.

2. Madde: Bu tür arızalanmalara sebebiyet veren yada bu çeşit arızalanmalardan performansı düşen ürünlere gerçekleştirilir ve bu ürünlere alakalı korunma koşullarını, tetkik, belgelendirme ve ce işaret yöntemlerini kapsamaktadır.

Belirli cihazların bu yönetmelikte belirtilen koruma şartları, bu cihazlara mahsus özel direktif yürürlüğe konduğunda, bu ürünler yada muhafaza koşulları hakkında bu direklerin şartları geçerli olmaz.
Radyo amatörlerince faaliyete geçirilen radyolar ülkeler arası telekomünikasyon anlaşmasının 1. Maddesinde yer alan radyo düzenlemelerinin 53 nolu açıklamasına ilişkin ürün ticari olarak pazarlarda yer almıyorsa, bu direktifin çerçevesinde değildir.

Elektromanyetik Uygunluk için Eurocert belgelendirme ve test danışmanlığı kuruluşumuza müraacat ediniz…

Bir önceki yazımız olan Gcc Oyuncak Belgelendirme başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.