Makina CE Belgesi

Makina CE Belgesi

Makina CE Belgesi  – (2006/42/AT) Makina Emniyeti Yönetmeliği 

ce-sertifikası

CE Belgesi Makina , CE Belgesi , CE Sertifikası , CE İşareti

Makina Ce Belgesi amacı , makinaların uygun şekilde kurulduğunda insan sağlığına ve güvenliğini tehlikeye sokmayacak şekilde piyasaya sunulmasını sağlamak ve tasarım  ve üretim aşamasında temel emniyet koşullarını yerine getirmesi için yönetmelikler kapsamında düzenlemektir.

Üreticinin ürünü piyasaya sunmadan önce yapması gerekenler ;
Ürünle ilgili temel sağlık ve güvenlik şartlarını yerine getirmesini sağlamalı ,
Ürünle ilgili Teknik Dosya hazırlamalı
Ürünle ilgili talimatları hazırlamalı
Uygunluk Değerlendirmesi için gerekli işlemleri yapmalı
AT Uygunluk Beyanını ürüne uygun olarak hazılrmalı
Yönetmelik kapsamında uygunlu durumunda Ce Uygunluk İşaretini ürüne iliştirilir.

Makinaların üretimi ve tasarımı ile ilgili temel asgari koşullar;

  • Sağlık ve güvenlik kurallarını belirlemek için risk değerlendirmesi yapmalıdırlar ve bu risklerin meydana gelme olasılıklarını tahmin etmelidirler,
  • Makinaların kullanımıyla ilgili yanlış kullanımıyla ilgili tespitlerde bulunulmalı ,
  • Makinalardan kaynaklanabilecek tehlikeleri tanımlamalı,
  • Oluşabilecek riskleri yok etmek ve azlatmaya çalışılmalı ve yok edilemeyecek riskler için güvenlik önlemleri alınmalıdır,
  • Makinaların güvenle kullanılması için talimatlar yazılmalıdır.

Makinalar Uygunluk Değerlendirilmesi işlemi gönderilir eğer ürün riskli ürün değil ise imalatçı Uygunluk Beyanı ile Ce İşareti yerleştirilir., 

Ürün riskli ürün ise Onaylanmış Kuruluş tarafından yönetmelik kapsamında AT Tip İncelemesi yapılır ve uygunluğu durumunda Ce İşareti ürüne iliştirilir.

makina-ce-belgesi

Makina CE Belgesi, CE Belgesi , CE Sertifikası , CE İşareti , CE Uygunluk İşareti

İmalatçı ürünle ilgili Teknik Dosya hazırlar. Teknik dosya içerisinde ürünle ilgili tanımlar , tarifler , talimatlar , teknik çizimler , Makina kumandalarının kullanımıyla  ilgili talimatlar , makinaya uygulanan temel güvenlik ve sağlık koşullarının listesi ,  varsa risklerin tehlike arz etmemesi için tanımlar gibi makinayla ilgili birçok tanım ve gerekler bu teknik dosya içinde yazılır .

Tüm güvenlik ve sağlık şartlarını yönetmelikler çerçevesinde yerine getiren makina veya makinalara CE Uygunluk İşareti iliştirilir.  Ce İşareti Makina veya makinaların üzerine veya etiketine , ambalajına görünür , okunabilir ve silinemeyecek şekilde yerleştirilmelidir. CE Belgesi alan bir ürünü piyasaya sunmayı engelleyemez veya yasaklamazsınız . Ce Belgesi aldığınız ürünü Avrupa pazarında kolayca  piyasaya sunabilirsiniz. Ürününüzün üzerine iliştirdiğiniz CE İşareti Avrupa ‘ya girişte pasaport niteliğinde olduğu için kolayca satışa sunabilirsiniz / ithalatını gerçekleştirebilirsiniz…

Makina CE Belgesi  hakkında tüm detayları öğrenmek istiyorsanız Eurocert  uzmanlarımıza  0212 266 31 64 – 0232 441 11 10 numaralı telefonlardan bizlerle irtibata geçebilirsiniz…