‘‘ Dünya piyasasının 3’te 1’ine sahip olan AB Makine imalat sektörü 170.000 şirket ve 3.3 milyondan fazla personeli ile Avrupa genelinde en büyük ve rekabetçi sektörlerinden birisi durumundadır. Bu ürünlerden oluşan kaza tehlikelerini minimize etmek AB’nin vazgeçilmek politikalarındandır. Bu ürünlerde CE İşareti bulundurma o ürünün 2006/42/AT Makine Yönetmeliği temel güvenlik ve sağlık gereklerini karşıladığı ve bu ürünün AEA kapsamında satışa sunulabileceğini belirtir. ’’

Ce belgesi kapsamında makine yönetmeliği bu ürünleri, değiştirilebilir ve güvenlik donanımlarını, kaldırmaya ekipmanlarını, halat, zincirleri,ve kayışları, otomatik iletme tertibatlarını ve yarısın tamamlanmış cihazları içermektedir.

Cihaz, Yönetmeliğinde tehlikeli şeklinde ise, 23 sınıfta tanımlanan ürünlerden bir tanesi ise ve temel güvenlik ve sağlık gereklerinin hepsini kapsamına alan AT Harmonize Standardına uygun değilse onayı yapılan şirketin uygunluk analiz tetkiklerini gerçekleşmesi zorunlu olmaktadır. Fakat onaylanmış şirket cihazın uygunluk durumunda onaylamış ise Ce belgesi için sunduğumuz, AT Tip incelemesi belgesi yada Tam Kalite Güvence belgesi olan belgeyi duyurarak uygunluk durumunu onaylar.

Onayı yapılmış şirket, imalatçı AT Uygunluk Beyanı ve teknik dosya hazırlayarak uygunluk durumu incelemesini gerçekleştirmekle görevlidir ki bu koşullar yasal şekilde bağlayıcıdır.

Makina imalatçıları Teknik Dosya oluştururken dikkat etmesi gerekenler ?

Makina imalatçıların oluşturacakları teknik dosya en düşük olarak alt kısımda yer alan bilgi ve belgeleri kapsamalıdır.

 1. Ürünün tanımlaması
 2. Ürünün ve donanımlarının çizimleri de beraber ayrıntılı üretim belgeleri
 3. Ürünlerin esas ihtiyaçlara uygunluğunu ispatlayacak hesaplamalar, deney neticeleri, ayrıntılı çizimler
 4. Elektriksel emniyet – LVD tetkik raporları
 5. Üründe risk analizi ve alt kısımda yer alan dokümanlar
 • Ürüne uygulanacak gerekler listesi
 • Koruyucu önlemlerin açıklamaları
 • Uygulanan standartlar ve bu standartların içerisinde yer alan gerekleri ifade eden belgeler
 • Ürün adına talimatların bir nüshası
 • Gerektiği zamanlarda bu ürünün üretiminde kullanılan öğelerin AT uygunluk beyanları.
 • AT Uygunluk Bildirim nüshası
 • Bunlarda birlikte bileşen ve bağlantı fonksiyonların yada sona eren makinenin tetkikleri gerçekleşerek raporlarının teknik dosyada bulunması, aynı zamanda bu teknik dosyayı imalatçısı yada temsilcisi saklanmalıdır.

  Ce Belgesi Kapsamında Makinalarda AT Uygunluk Beyanı hangi bilgileri içermelidir ?

  Olumlu bir tetkik sonucunda imalatçı kuruluşlarımız elinde bulunan teknik belge cihazlarının direktifin temel gereksinimlerine uygunluğunu belirtir özellikte olmalıdır ve bunun yanı sıra;

  1. İmalatçının yada temsilcisinin ismi ve adresi
  2. Ürün adına teknik dosya oluşturmakla sorumlu ve Türkiye’de yada Toplulukta ikamet eden şahsın ismi ve adresi
  3. Ürün kodlaması, modeli, fonksiyonu, seri numarası, tipi, markası ve ürünün tanımı
  4. Ürünlerin bu Yönetmeliğin ( 2006/42/AT ) yada kapsamlarında yer alan diğer yönetmeliklerin esas gerekliliklerini temin ettiğinin beyanı
  5. İhtiyaç halinde, Ek IX’da gösterilen AT Tip İncelemesini gerçekleştiren onaylanmış şirket ismi, kimlik numarası ve adresi ile AT Tip tetkik Belgesi no’su
  6. İhtiyaç halinde, Ek X’da gösterilen tam kalite güvence sistemini teyit eden Onaylanmış şirketin ismi, kimlik numarası ve adresi
  7. İhtiyaç halinde, bu direktifin 9.’cu maddesinin 2. fıkrasında gösterildiği gibi, kullanılan uyumlu şekle getirilen standartlara yöneltme
  8. İhtiyaç halinde kullanılan diğer teknik standartlara ve şartnamelere yöneltme

  Beyan edilen yer ve tarihi

  İmalatçı veya da temsilcisi için beyanı oluşturma görevi atanmış şahsın kimlik bilgileri ve imzası bulunmalıdır.

  CE İşareti Makinalara nasıl iliştirilmelidir ?

  CE işareti ürünlere belirtilen oranlara uygun şekilde iliştirilir. Dikey uzunluk minimum 5 mm, fakat küçük ebatları olan ürünlerde ise bu uzunluk değişebilir

  CE belgelendirilen ürünlere CE İşareti ile birlikte onaylanmış şirketin kimlik numarası da eklenmelidir.

  Bir önceki yazımız olan Kişisel Koruyucu Ekipmanlar başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.