Bilindiği gibi Avrupa Birliği teknik mevzutları gereğince herbir direktifin bağlı bulunduğu Bakanlıklar ürünlerle ilgili denetimleri yürütmektedir. Bu çerçevede Yapı Malzemeleri direktifi kapsamındaki ürünleri denetleyen Çevre ve Şehircilik baklanlığı Manisa ilinde denetimlerine devam etmektedir. Bazı ürün gruplarında yapılan denetimler geşletilerek devam edeceği bildirildi. Yapılan denetimlerde ürünlerin İligli direktif kapsamında asgari şartları sağlayıp sağlamadığı kontrol edildi.

Piyasa Gözetimi Yapılan ürünler;

  • Hazır Beton santrali
  • Tuğla Bims
  • Agrega
  • Uçucu Kül
  • Seramik
  • Çiftcam
  • Eps
  • Bitümlü Çatı
  • Kapı Kilidi
  • Çelik

Bir önceki yazımız olan Yozgat CE Belgesi Danışmanlık ve Belgelendirme başlıklı makalemizde AT Tip İncelemesi Belgesi, AT Uygunluk Beyanı ve CE Belgesi hakkında bilgiler verilmektedir.