Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Ce Belgesi

Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Ce Belgesi

CE İşareti, Ce Belgesi ,Ce Sertifikası , CE Uygunluk İşareti

CE İşareti, Ce Belgesi ,Ce Sertifikası , CE Uygunluk İşareti

Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Ce Belgesi kapsamına giren üretimi yapılacak ürünleri güvenli olarak piyasaya sunumu için gerekli güvenlik kuralları ile uygunluk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamaktır. Kapsadığı ürünler ise muhtemel patlayıcı alanlarda kullanılacak ekipman ve koruyucu sistemleri kapsar.

Teçhizat, koruyucu sistem ve aygıtlar, Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Ce Yönetmeliği ‘nde belirtilen asgari sağlık ve emniyet şartlarını  karşılamak zorundadırlar.

Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Ce Belgesi İçinde Geçen Bazı Terimler ;

Patlayıcı Ortamlar: Ortama bağlı olarak tutuşma oluştuktan sonra yanmanın tüm alana karıştığı yayıldığı gaz, buhar, toz durumundaki yanıcı maddelerin hava ile karışımına denir.

Muhtemel Patlayıcı Ortam: Patlayıcı olabilen bir alana denir .

Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılacak Ekipman – Teçhizat : Patlamaya yol açabilecek makine, sabit veya taşınabilen cihazlar, bunların kumanda aksamları ile cihazları ve algılama ya da koruma sistemlerinin tümüne denir.

CE Belgelendirme aşamaları aşağıdaki işlemlerden geçer ; 

CE Uygunluk İşareti : Teçhizatın , koruyucu sistemlerin,yönetmeliğin kapsamına uygunluğunu gösteren ve ilgili uygunluk değerlendirme işlemlerinin yapıldığını gösteren işarete denir.

Teknik Dosya : Yönetmelik kapsamında Ce İşareti iliştirilecek ürünle ilgili tüm bilgileri  tanımları , talimatları , tasarımla ilgili çizimleri, standartları , içeren dosyadır.

Uygunluk Değerlendirmesi: İlgili ürünlerin yönetmelik koşullarına uygunluğunun test , muayene, sertifikalandırma işlemlerinin tümüne denir .
AT Uygunluk Beyanı :Yönetmeliği kapsayan ürünlerin , yönetmelik şartlarına bağlı olarak üretiminin yapıldığını ve üretici tarafından hazırlanan yazılı Uygunluk Beyanı Belgesine denir.

AT Tip İnceleme Belgesi : Onaylanmış kuruluş tarafından incelenen yönetmelik kapsamındaki ürünün numunesinin Yönetmeliğin ilgili maddelerine uygunluğunu değerlendiren belgeye denir .

CE Sertifikası hakkında tüm detaylı bilgi için Eurocert belgelendirme ekibimize danışabilirsiniz…

Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Ce Belgesi , CE Belgesi , CE İşareti , CE Sertifikası , CE Uygunluk İşareti , CE Sertifikası, CE Markası