Muş CE Belgesi Danışmanlık ve Belgelendirme

Ce Etiketi üretimi yapılacak ürünün AB ülkeleri standartlarına göre ürün ile ilgili direktifler çerçevesinde  uygunluğunun değerlendirilmesi sonucunda uygun olup olmaması durumunu gösterir. Ce Etiketi  bulunan ürünleri kolay bir şekilde piyasaya sunabilirsiniz. Ce Etiketli ürünler tüketiciler için sağlık, emniyet, enerji tasarrufu sağlar. Üreticiler ürünlerini piyasaya sunmak istiyorlarsa  Ce Belgesi almak zorundadırlar .  CE Etiketi zorunlu olan ürünler aşağıda verilmiştir ;

 Oyuncaklar
Asansörler
Yapı İnşaat Malzemeleri
Makinalar
Kişisel Koruyucu Ekipmanlar
Otomatik olamayan tartı aletleri
Tıbbi Cihazlar
Vücuda içerisine giren aktif tıbbi cihazlar
Basit Basınçlı Kaplar
Gaz Yakan Cihaz ve Aletler
Sıcak Su Kazanları
Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Cihazlar
Gezi Tekneleri
Sivil Amaçlı Patlayıcılar
Radyo Telekomünikasyon Ekipmanları

mus-ce-belgesiCe Etiketi Ürüne Nasıl İliştirilir ?

Ürüne Ce etiketini iliştirmek  istiyorsa üretici öncelikle o ürünün teknik bir dosyası hazırlaması gereklidir .Teknik dosya içerisinde ürünle ilgili tüm veriler  bulunmaktadır . Ürünün uygunluk değerlendirmesi iki aşamada olur . Bunlar ;

Ürün Düşük Riskli ise : Üretici uygunluk değerlendirmesini yaptıktan sonra bir uygunluk bildirimi yayınlayarak; ürünün  emniyet, sağlık, çevre ve tüketici koruma standartlarına uyduğunu belirtir ve uygunluğu kabul gören ürüne CE Etiketi iliştirilir. Ce Belgesi almada düşük riskli ürünlerde üreticinin uygunluk beyanı yeterli olur .

Ürün Yüksek Riskli ise: Bu ürünler için üreticinin beyannamesi yeterli değildir.  Bu sebeple ürünlerin, onaylanmış kuruluşlar (notified bodys) tarafından test edilmesi zorunludur. Onaylanmış kuruluşun incelenmesi sonucunda üretici CE İşaretini ürününe ekleyebilir.

Muş şehrinde Ce Belgesi Danışmanlık hizmeti Eurocert firması tarafından gerçekleştirilmektedir.

ce belgesi muş

Muş CE Belgesi Danışmanlık ve Belgelendirme

 Ce Etiketi, Ce İşareti, Ce Sembolü, Ce Belgesi, Ce Sertifikası, Ce Markası, Ce Markalama, Ce Direktifleri, CE Yönetmeliği, CE Belgelendirme

Bir önceki yazımız olan Mersin CE Belgesi Danışmanlık ve Belgelendirme başlıklı makalemizde AT Tip İncelemesi Belgesi, AT Uygunluk Beyanı ve CE Gerektiren Ürünler hakkında bilgiler verilmektedir.