Ölçü Aletleri CE Belgesi

Ölçü Aletleri Ce Belgesi

ce belgesi

CE Belgesi , CE Sertifikası,Ce İşareti , CE Uygunluk İşareti

Ölçü Aletleri CE Belgesi Amacı ; ölçü ve ölçü aletlerinin tip onay  işlemleri ile ilgili esasları yerine getirmektir.

Ölçü Aletleri Üreticisi : üretimi yapılan  ölçü aletlerinin AT tip inceleme belgesinde tanımlanan tipe ve Ölçü Aletleri Yönetmeliği ‘nin şartlarının  uygunluğunu sağlamak için tüm önlemleri almak zorundadır.
 

Ölçü Aletleri CE Belgesi  Kapsadığı Ölçü Aletleri Neler ?

 1. Su sayaçları
 2. Gaz sayaçları ve hacim dönüştürme cihazları
 3. Aktif elektrik enerji sayaçları
 4. Isı sayaçları
 5. Su haricindeki sıvıların miktarlarını sürekli ve dinamik ölçen ölçme sistemleri
 6. Otomatik tartı aletleri
 7. Taksimetreler
 8. Malzeme ölçerler
 9. Boyutsal ölçüm cihazları
 10. Egzoz gazı analiz cihazları

Metrolojik karakteristiklerin tanımlanması :  Uygun yöntemler kullanılarak doğru ayarlandığında üretilen ölçü aletlerinin metrolojik performansının yeniden üretilebilirliği, ölçü aletinin doğruluğu.

Teknik dosya ölçü aletinin tipi ,  tanımı ile uygunluk değerlendirmesi için aşağıdaki bilgileri içermesi gereklidir ;

 • Ölçü aletinin genel tanımı,
 • Tasarım ve  imalat çizimleri, bileşenler, alt montaj cihazları ve elektrik devreleri gibi unsurların planları,
 • Uygun üretimi sağlamak için imalat prosedürleri,
 • Uygulanabildiği durumlarda, elektronik cihazların özelliklerini ve çalışmasını açıklamak üzere; çizim, diyagram, mantık akış diyagramı ve genel yazılım  bilgilerini içeren tanımı,
 • Standar ve norm dokümanların listesi
 • Ölçü aletlerini çalışmasıyla ilgili tanımlar ve açıklamalar
 • Tasarım ve muayene sonuçları
 • Gaz, su, ısı  ve su haricindeki sıvı sayaçlarının dayanıklılık özelliklerini karşıladığını gösteren test sonuçları,
 • AT tip inceleme belgesi ya da AT tasarım inceleme belgesi.
 • Üreticisi, gerektiği durumda ölçü aletinin ara birimlere ve alt  montaj elemanlarına uygunluk  şartlarını göstermelidir.

Ölçü Aletleri Ce Uygunluk İşareti İliştirme Süreci  ( Ölçü Aletleri CE Belgelendirme Aşamaları )

 • Ürün tanımlaması yapılması (Ürünün hangi direkitflere girdiği tanıımlanmalı)
 • Risk değerlendirmesi yapılması
 • Teknik dosya hazırlanması
 • AB uygunluk beyanı
 • Ce İşaretlemesi

Ölçü Aletleri Ce Belgesi hakkında detaylı bilgi için Eurocert Belgelendirme uzmanlarımıza ulaşabilirsiniz..

Ölçü Aletleri Ce Belgesi, CE Belgesi , CE Sertifikası, Ce İşareti , CE Uygunluk İşareti hakkındakı tüm bilgileri öğrenmek için 0212 266 31 64 – 0232 441 11 10 numaralı telefonlardan bizlerle irtibata geçebilirsiniz…