Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Ce Belgesi

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Ce Belgesi

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Ce Belgesi – (90/384/EEC)/ Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği 

CE İşareti, Ce Belgesi ,Ce Sertifikası , CE Uygunluk İşareti

CE İşareti, Ce Belgesi ,Ce Sertifikası , CE Uygunluk İşareti

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Ce Belgesi Amacı ; otomatik olmayan tartı aletlerinin uyması gereken temel şartları ve pazara sunulmadan önce gerekli uygunluk değerlendirmelerin yapılmasını sağlamaktır.

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Ce Belgesi aşağıdaki Ürünleri Kapsar ;

Ticari işlemler için ağırlık tespiti, köprü veya yol geçiş ücreti ölçümü amacıyla hesaplanan kütle tespiti,Tıbbi amaçlı tedavi amaçlı hastaların tartımı için kütle ölçümü,ambalajlı ürünlerin fiyat tespiti, tıbbi ilaçların laboratuvarlara analizi için kütle tespiti gibi birçok ürünleri kapsar.

Otomatik olmayan tartı aleti: Ağırlığın yük taşıyıcısı üzerine konulması, kaldırılması ve tartım sonucunun alınması gibi ölçüm işlemleri süresince bir kişinin kullanımı ile ölçümü ifade eder.

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Ce Belgelendirme Süreci

CE Uygunluk İşareti ; AT uygunluğu tespit edilen tartı aletine, üreticisi , tartı aletine adını veya ticari markasını veya ayırt edici işaretini koyarak kendini üreticisi tarafından, açıkça görülebilir, kolayca okunabilir ve silinmeyecek bir şekilde ürünün üzerine yerleştirebilir.

AT Tip İncelemesi :  üretimi yapılacak olan tartı aletinin bir örneğini (tip), Yönetmelik koşullarını yerine getirip getirmediğinin onaylanmış kuruluş tarafından doğrulanmasını ve sertifikalandırılmasını kapsar.

AT Doğrulaması : üreticinin uygun olarak kontrol edilen tartı aletlerinin, aynı zamanda AT tip incelemesinde ürünlerin  uygun olduklarını ve yönetmeliğin   maddelerini  yerine getirdiklerini doğruladığı ve beyan ettiği aşamadır.

AT Tipe Uygunluk Belgesi; üretici , tartı aletlerinin AT tip incelemesi belgesinde tanımlanan numune ile onlara uygulanacak yönetmelik koşullarını yerine getirdiklerini beyan eder ve imalatçı, tüm tartı aletlerinin üzerine CE İşareti ‘ni ve tanıtım yazılarını ekler sonrasında yazılı bir uygunluk beyanı hazırlar . Tüm bu süreçlerden sonra Ce İşareti taşıyan tüm ürünleri piyasaya sunabilir.

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Ce Sertifikası hakkında tüm detaylı bilgileri öğrenmek için Eurocert  uzmanlarımızla 0212 266 31 64 – 0232 441 11 10 numaralı telefonlardan bizlerle irtibata geçiniz…