Oyuncak CE Belgesi

 

OYUNCAK GÜVENLİĞİ CE 88/378/EEC DİREKTİFİ 

TEKNİK DOSYA;

Ürünle birlikte bulundurması zorunlu teknik dosy içerisinde asagari şu bilgiler yer almalıdır,

 • Oyuncak genel tanımı
 • Oyuncağa ait fotoğraflar
 • Oyuncağın dizaynı,parçalanabilen bir oyuncak ise bunlara ait çizimler
 • Bu çizimlerin anlaşılabilmesi için gereken açıklamalar
 • Oyuncağa ait test raporları
 • Oyuncağın hitap ettiği yaş aralığı
 • Varsa tehlikeleri ayrıntılı bir şekilde açıklaması
 • Toksitite raporları
 • Kullanıma dair bilgiler
 • Paeketleme biçimleri ve etiketler
 • Varsa tip testi raporları
 • Üretici veya ithalatçı adres ve detaylı bilgi

Teknik dosya içerisinde bulunmalıdır.

Oyuncak Güvenliği Direktifi Ce İşaretleme Süreci;

Oyuncakların ce işaretlemesi sürecinde şu yollar izlenir,

 • Oyuncağın sınıflandırılması (oyuncak güvenliği hangi test ve standartlara tabi olduğu araştırması)
 • Oyuncağın ilgi standardın ve direkitifin istediği testlere tabii tutulması
 • Oyuncak Güvenliği Ce Teknik dosya hazırlanması
 • Toksitite raporları hazırlanması
 • Ce işaretlemesi yönetmeliği uygun olarak oyuncakların üzerine yerleştirilmesi
 • Ce Uygunluk Beyanı

Oyuncak Güvenliği Ce Testleri

Oyuncak Güvenliği yönetmeliğine göre oyuncağın çeşidine göre aşağıdaki testler yapılmalıdır.

 • Alevlenebilirlik testleri
 • Yıkama testleri
 • Fiziksel ve Mekaniksel testler
 • Toksikolojik testler

OYUNCAKLAR CE UYGUNLUK İŞARETİ
Oyuncaklar üzerine CE uygunluk işareti, aşağıdaki grafikte belirtilen şekilde “CE” harflerinden oluşur.

CE Şekli

– CE işareti büyütülerek veya küçültülerek iliştirilecek olur ise, yukarıdaki grafikte verilen oranlara uygun olmalıdır.

– CE işaretinin harfleri, aynı tarz ve dikey boyutlarda olmalıdır. Dikey boyut, 5 milimetreden az olamaz.