Sektörlere Göre CE Direktifleri

Sektörlere Göre CE Direktifleri / Ce Yönetmelikleri

CE Direktifi Nedir?

Avrupa Birliği üye ülkelerde tanımlanmış olan ürün gruplarda bir standart oluşturma amacıyla yayınlanan yönetmeliklere denir. Ülkemizde de bu direktifler yönetmelik olarak çevrilmiş ve ilgili kapsamda üretim yapan firmaların uyması zorunluluğu vardır.

CE Belgesi Direktifleri – Yeni Yaklaşım Direktifleri – CE İşareti Taşıması Zorunlu Yönetmelikler – Sektörlere Göre CE Direktifleri

İnşaat malzemeleri (89/106/EEC)/
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
Construction products
Asansörler (95/16/EC)/
Asansör Yönetmeliği
Lifts
Gaz Yakan Aletler (90/396/EEC)/
Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik
Appliances Burning Gaseous Fuels
Sıcak su kazanları (92/42/EEC)/
Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik
Hot Water Boilers
Basınçlı kaplar (97/23/EC)/
Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
Pressure equipment
Oyuncaklar (88/378/EEC)/
Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik
Toys
Kişisel Koruyucu Donanımları (89/686/EEC)/
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
Personal protective equipment
Makinalar (2006/42/AT)
Makina Emniyeti Yönetmeliği
Machinery
Tıbbi cihazlar (93/42/EEC)/
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği
Medical devices
In vitro tıbbi tanı cihazları (98/79/EC)/
Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği
In vitro diagnostic medical devices
Ölçü Aletleri (2004/22/EC)
Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği
Measuring Instruments
Otomatik Olmayan Tartı Aletleri (90/384/EEC)/
Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği
Weighing Instruments
Alçak Gerilim Cihazları (2006/95/AT)
Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik
Low voltage equipment
Elektromanyetik Uyumluluk (2004/108/AT)
Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
Electromagnetic Compatibility
Basit basınçlı kaplar (87/404/EEC)/
Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
Simple pressure vessels
Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar (90/385/EEC)/
Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
Active implantable medical devices
Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar (94/9/EC)/
Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik
Equipment and protective systems intended for use in Potentially explosive atmospheres
Sivil kullanım için patlayıcılar (93/15/EEC)/
Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik
Explosives for civil uses
Yolcu Taşıma Amaçlı Kablo Üzerinde Hareket Eden Araçlar (2000/9/EC)/
İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği
Cableway installations for persons
Gezi Amaçlı Tekneler (94/25/EC)/
Gezi Tekneleri Yönetmeliği
Recreational craft
Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları (99/5/EC)/
Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği
Radio and telecommunications terminal equipment