Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin CE Belgesi

Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin CE Belgesi

Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında CE Sertifikası

Sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelerin sertifikalandırılması , Ce İşaretinin konulması , güvenlik şartlarını yerine getirmesi , piyasaya sunumu, denetimi ile ilgi konuların düzenlendiği belgeye denir. Yönetmeliğin kapsadığı patlayıcı maddeler aşağıda verilmiştir ;

 • Tek bazlı veya çift bazlı barutlar (yakıtlar),
 • Kompozit barutlar (yakıtlar),
 • Karabarutlar
 • Dinamitler,
 • Emülsion, jel, bulamaç (slurry) tip patlayıcılar,
 • Patlayıcı nitratlar,
 • Amonyum nitrat,
 • Kloratlı patlayıcılar,
 • Sıvı patlayıcılar,
 • Kapsüller,
 • Sıvı patlayıcılar,
 • Yemleme (booster) patlayıcılar,
 • Patlatma röleleri,
 • Tahrip kalıpları,
 • Çukur imla şarjları,
 • Emniyetli (asfalt veya PVC kaplı) fitiller,
 • İnfilaklı fitiller,
 • Elektrikli (gecikmeli – gecikmesiz) kapsüller

Kolluk kuvvetlerinin kullanımına tahsis edilmiş patlayıcı maddeler ve Piroteknik maddeler bu yönetmelik kapsamı dışındadırlar.

CE Uygunluk İşareti: Üreticinin ilgili yönetmeliğe bağlı olarak teknik gerekleri yerine getirdiğini ve ürünün uygunluk değerlendirme işlemlerinin yapıldığını gösteren CE harflerinden oluşan işarete denir.

Uygunluk Değerlendirmesi: Patlayıcı maddelerin, yönetmeliğe uygunluğunun test edilmesi, sertifikalandırılmasına yönelik tüm işlemlere denir .

Modül: Yönetmelik kapsamında , ürünün taşıdığı riske veya risklere göre hangi uygunluk değerlendirmesinin yapıldığını gösteren yollara denir.

CE İşareti, Ce Belgesi ,Ce Sertifikası , CE Uygunluk İşareti

CE İşareti, Ce Belgesi ,Ce Sertifikası , CE Uygunluk İşareti

AT Uygunluk Belgesi: Üreticinin uygunluk değerlendirmesi işleminden Yönetmelik maddelerine uygunluğunu bildiren belgeye denir.

AT Tip İncelemesi Belgesi: Onaylanmış kurul tarafından verilen, ürün numunesinin uygunluğunu gösteren belgeye denir.

Patlayıcı maddeler aşağıdaki gibi olmalıdırlar ; 

İnsan hayatı ve sağlığına yönelik oluşabilecek tehlikeleri en aza düşürecek ve çevreye zarar vermesini önleyecek biçimde tasarlanmalı, üretilmelidir. Patlayıcı maddeler, çevreye vereceği zarar en az seviyede olacak şekilde ve yönetmeliğe uygun teknikler kullanılarak, etkisiz hale getirilecek durumda imal edilmeli ve tasarlanmalıdır.

Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin CE Belgesi hakkında tüm sorularınız için Eurocert  belgelendirme ekibimize 212 266 31 64 – 0232 441 11 10 numaralı telefonlardan  ulaşabilirsiniz…

Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin CE Belgesi, CE Belgesi , CE İşareti , CE Sertifikası , CE Uygunluk İşareti , CE Sertifikası, CE Markası