CE Teknik Dosya : Üretici ürünle  ilgili kurallara uygunluğunun değerlendirilmesine imkân sağlayacak nitelikte ve risklerin yeterli derecede analizini ve değerlendirmesini içerecek şekilde teknik dosyayı hazırlar. CE İşareti Teknik Dosya İçeriği Teknik dosyada bulunması gereken hususlar aşağıda verilmiştir; Ürüne ait genel tanımlama , Tasarımına ait çizimler , üretim prosedürlerine ilişkin bilgiler , Ürüne ait teknik gerekliliklerin listesi.. devamı →