Yapı Malzemeleri Ce Belgesi

Yapı Malzemeleri Ce Belgesi

Yapı Malzemeleri Ce Direktifi  (89/106/EEC)/ Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 

CE Belgesi – CE İşareti – CE Sertifikası  ürünlerin AB standartla uygunluğunu gösteren CE kelimelerinden oluşan işarete denir. Ürünün Avrupa pazarına girmesi için pasaport özelliği taşır bu yüzden CE İşareti bulunmayan ürün veya ürünler Avrupa piyasasına giremez , satışa sunulamaz .

ce-isareti

CE Belgesi , CE Sertifikası – CE İşareti

Yapı Malzemeleri Ce Belgesi ,bina ve inşaat malzemeleri tüm yapı işlerinde kullanılmak amacıyla üretimi yapılacak ürünlerin temel şartlarını ve bu malzemelerin uygunluk değerlerine uygunluğunu değerlendiren prosedürler dahilinde denetimi ve özelliklerini belirleyen belgedir. Yapı malzemelerine ilişkin temel şartları ve kurulları kapsar. Yapı Malzemeleri Ce Belgesi tüm hukuki kurallara dayanarak hazırlanmıştır.

Yapı Malzemeleri CE Belgesi İçinde Geçen Bazı Tanımlar ;

Yapı : İnsanların ihtiyaçlarını karşılayan , herhangi bir yerde inşaatı bulunan mühendislik ve mimarlık eseri olan fiziksel , somut tesistir.
Yapı Malzemeleri: Bina, köprü, baraj, altyapı yapımında kullanılmak üzere üretilen tüm inşaat malzemelerine denir.
Yapı İşi : Tüm inşaat işlerinde yapılan işe denir.
Onaylanmış Kuruluş: Test , deney , muayene, belgelendirme işlemleri kapsamında uygunluk değerlendirme işlevini gerçekleştiren Bakanlık tarafından yetkilendirilen özel veya kamu kurumu.
Uygunluk Değerlendirmesi: Yapı malzemelesinin teknik şartlara uygunluğunun değerlendirilmesi için test ,muayene ve belgelendirme işlemlerinin tümüne denir .
Avrupa Teknik Onayı : yapı malzemelerinin temel gerekleri yerine getirdiğini ve amaçlanan kullanımına uygunluğunun teknik açıdan belirlenmesidir. Avrupa Teknik Onayı 5 – beş senelik bir süre için verilir . Bu sürenin uzatılma imkanı vardır. Ürüne Ce İşareti ‘nin iliştirilmesi , Avrupa Teknik onayına uygun olduğunu gösterir.

yapi-malzemeleri

Yapı Malzemeleri Ce Belgesi

Uygunluğu Beyan edilmiş malzemenin / ürünün teknik gereklere uygun olduğu varsayılır. Uygunluk teknik şartlarla yürütülen deney veya muayeneler ile tespit edilir.

Bir ürünün kabul edilmesi aşağıdaki nedenlere bağlıdır:

  • Üretimin teknik koşullara bağlı olarak fabrika üretim kontrol sistemine bağlı olarak yapılması
  • Ürünlerin Onaylanmış Kurum tarafından malzeme veya üretim kontrolünün değerlendirilmesine bağlıdır.

Uygunluk Beyanı , imalatçı veya Türkiye de yetkili kişi – temsilci tarafından yapılır ya da malzemenin – ürünün uygun olduğuna dair uygunluk belgesi , onaylanmış sertifikalandırma kurumu tarafından verilir.

Yapı Malzemeleri Ce Belgesi danışmanlık , test , muayene, denetim , belgelendirme işlemleri hakkında bizlere ulaşabilirsiniz…

Yapı Malzemeleri Ce Belgesi ile ilgili tüm sorularınızı Eurocert  uzmanlarımıza danışabilirsiniz..